Ratkaisut

Paineilmaratkaisut

Teollisen paineilman laajin palveluvalikoima.

Kaasu- ja energiatekniikan ratkaisut

Energiatehokasta kaasua teollisuuden tarpeisiin.

Automaatioratkaisut

Poista kitkaa tehokkuuden tieltä.

Digitaaliset ratkaisut

Älykkäät ja datalähtöiset ratkaisut teollisuuteen.

Palvelut
Tuotteet

,

Lämmön talteenotto moninkertaistaa paineilman energiatehokkuuden

Lämmön talteenotto paineilmasta on kaikin puolin järkevää, sillä energiankulutus on paineilmajärjestelmän suurin yksittäinen kuluerä.
Lue lisää

Ethän laske paineilmajärjestelmäsi lämpöä harakoille? Siellä missä on paineilmaa, siellä on usein mahdollisuus hyödyntää hukkalämpöä.

Lämmön talteenotto paineilmasta on kaikin puolin järkevää, sillä energiankulutus on paineilmajärjestelmän suurin yksittäinen kuluerä. Kun voit hyödyntää kompressorista syntyvää lämpöenergiaa omissa prosesseissasi, säästät kustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä.

On fiksua huomioida lämmön talteenoton mahdollisuus jo silloin kun hankitte paineilmalaitteita, mutta lämmön talteenottojärjestelmän voi käytännössä asentaa milloin vain myöhemminkin.

Kuinka lämmön talteenotto sitten onnistuu parhaiten, ja millaisia virheitä kannattaa välttää? Ota aihe haltuun tästä artikkelista.

Hukkalämpöä syntyy lähes kaikkialla, missä paineilmaa käytetään

Suomessa on vielä suuri potentiaali hyödyntää hukkalämpöä, jota syntyy etenkin teollisuudessa sekä suurissa kiinteistöissä, kuten sairaaloissa ja kaupan alalla. Suurissa kohteissa myös paineilman käyttö on runsasta, mikä lisää energiankulutusta.

Paineilman tuotannossa kompressorissa syntyy merkittävästi lämpöä, joka tavallisesti poistetaan, jotta voidaan ehkäistä kompressorin ylikuumenemista ja hallita paineilman optimaalista lämpötilaa.  Usein hukkalämpö johdetaan ilmaan, mutta energiatehokkaampaa on ottaa lämpö talteen ja hyödyntää sitä muualla laitoksen toiminnassa.

Hukkalämmön hyvä puoli onkin sen monipuolisuus, sillä sitä voi käyttää monissa teollisuuden prosesseissa. Paineilman tuotantoprosesseissa syntyvä lämpö voidaan hyödyntää esimerkiksi prosessivesien tai kiinteistön nesteiden lämmityksessä, tai jakaa lämpönä eri kohteisiin. Hukkalämmön tarjoama lämmitys voi olla joko esilämmitystä tai varsinaista lämmitystä, riippuen tarvittavasta lämpötilasta.

Erityisen hyödyllistä lämmön talteenotto on silloin, kun lämmölle on selkeä käyttökohde tai jos käytössä tai hankinnassa on lämpöpumppu, joka tehostaa lämmön jakamista ja energiatehokasta hyödyntämistä.

Hukkalämpöä voidaan hyödyntää esimerkiksi rakennusten, kuten tuotantohallien, lämmittämiseen. Lisäksi vesijäähdytteisten kompressorien tuottamaa kuumaa vettä tai höyryä voi käyttää esimerkiksi puhdistus-, sterilointi-, pastörointi- ja puhdistusprosesseissa.

Käytännössä käyttökohteita on lähes yhtä monia kuin lämpöä tarvitsevia prosessejakin, kunhan puitteet lämmön talteenotolle ovat kunnossa!

Lämmön talteenottamiselle on monia hyviä syitä:

  • Karsi sähkön ja energian kustannuksia sieltä, missä ne ovat suurimmat. Paineilma kuluttaa merkittävästi energiaa, ja hukkalämmön hyödyntäminen auttaa kompensoimaan tätä.
  • Paranna laitoksesi omavaraisuutta ja hyödynnä energiaa joustavasti. Hukkalämmön talteenottojärjestelmät voidaan integroida olemassa oleviin prosesseihin, kuten lämpöpumppuihin.
  • Pienennä hiilijalanjälkeäsi. Hukkalämmön talteenotto vähentää energiahukkaa ja tekee tuotantoprosesseista ympäristöystävällisempiä.

Kun hukkalämmöllä voidaan korvata fossiilisia polttoaineita, leikkaa se hiilidioksidijälkeä merkittävästi.

Lue myös: Paineilman energiatehokkuus kuntoon

Mitä kannattaa huomioida, kun haluaa lämmön talteenotosta mahdollisimman tehokasta?

Lämmön talteenotto on yleistymässä, ja laitevalmistajat tarjoavat yhä useammin tähän sopivia ratkaisuja.  Yksittäisiä teknologioita tärkeämpää on huomioida paineilman järjestelmän kokonaisuus ja valita siihen parhaiten soveltuvat ratkaisut.

Erilaisia teknologioita ja laitteistoja on runsaasti, mutta oikeiden valintojen tekeminen on tärkeää turhien investointien välttämiseksi. Esimerkiksi kompressori ei itsessään ole hyvä “lämmöntuottaja”, ja myös mitoituksen kanssa on oltava tarkkana.

Jotta kompressorin tuottamaa hukkalämpöä voi kerätä, tarvitaan lämmönvaihdin, kuten lämpöpumppu, joka siirtää kompressoreissa muodostuvan hukkalämmön vesikiertoiseen järjestelmään ja siitä hyötykäyttöön.

Yksi yleisimmistä virheistä on valita liian suuri kompressori lämmön talteenoton toivossa. Tämä johtaa suureen hukkalämmön määrään, mutta myös korkeaan energiankulutukseen, mikä heikentää kokonaisenergiatehokkuutta. Usein unohdetaan myös hukkalämmön talteenoton vaikutukset jälkikäsittelyyn ja kuivaukseen, mikä voi heikentää paineilman laatua.

Tärkeintä onkin katsoa paineilmajärjestelmää kokonaisuutena, ja suunnitella ja mitoittaa lämmön talteenottoratkaisu käyttötarpeidesi mukaisesti. Paineilmajärjestelmä on aina kokonaisuus, jonka tehokkuuteen vaikuttavat niin yksittäiset laitevalinnat kuin niiden mitoitus ja optimointi.

Haluatko hyödyntää hukkalämpöä ja parantaa paineilmasi energiatehokkuutta?

Ota yhteyttä, ja asiantuntijamme käy läpi, millainen ratkaisu palvelee juuri teidän liiketoimintaanne. Olemme laiteriippumaton toimija, jolta saat niin parhaat teknologiaratkaisut, asiantuntijan konsultaation kuin huolto- ja elinkaaripalvelut.

Toteutamme kokonaisratkaisuja, joiden avulla voit käyttää paineilmaa fiksummin –energiaa säästäen, kustannustehokkaasti ja laadukkaasti.  

Tutustu paineilmaratkaisuihimme!

Lue seuraavaksi: Puhdasta ilmaa vai tuhlaava riskitekijä? Varmista paineilman laatu elintarviketeollisuudessa

Ota yhteyttä tai kysy lisää asiantuntijalta.

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan sinun alueesi asiantuntijaan.

Saat kopion lähettämästäsi viestistä sähköpostiisi.