Ratkaisut

Paineilmaratkaisut

Teollisen paineilman laajin palveluvalikoima.

Kaasu- ja energiatekniikan ratkaisut

Energiatehokasta kaasua teollisuuden tarpeisiin.

Automaatioratkaisut

Poista kitkaa tehokkuuden tieltä.

Digitaaliset ratkaisut

Älykkäät ja datalähtöiset ratkaisut teollisuuteen.

Palvelut
Tuotteet

,

Puhdasta ilmaa vai tuhlaava riskitekijä? Varmista paineilman laatu elintarviketeollisuudessa

Kuinka hallita elintarviketuotannossa käytettävän paineilman riskejä?
Lue lisää

Elintarviketeollisuus elää ja hengittää puhtaista prosesseista, jotka varmistavat lopputuotteiden korkean laadun ja turvallisuuden. Paineilma on tärkeimpiä käyttöhyödykkeitä elintarviketeollisuudessa, niin koneiden voimanlähteenä, tuotteiden pakkaamisessa sekä tuotantolaitteiden puhdistamisessa.

Paineilmaa saa tavallaan kuin sähköä töpselistä, minkä vuoksi sen saatavuuteen on helppo tottua.

Paineilma vaatii kuitenkin erityistä huomiota puhtautta ja hygieniaa vaativissa tiloissa. Kärjistäen: Koska et käyttäisi myöskään likaista tiskivettä elintarviketuotannossa, et myöskään halua operoida epäpuhtaalla paineilmalla.

Kokosimme tähän artikkeliin riskejä ja ratkaisuja, joita elintarvikelaatuisen paineilman tuotannossa kannattaa tietää.

Hallitse paineilman riskejä elintarviketuotannossa

Elintarvikkeiden koko tuotantoketjussa mikrobiologiset vaatimukset ovat tarkkoja, sillä pienetkin epäpuhtaudet voivat vesittää tuotantoketjun seuraavat vaiheet ja päätyä lopputuotteisiin.  Jos paineilmajärjestelmän jättää valvomatta, riskejä ovat esimerkiksi tuotannon keskeytys tai tuotteiden  takaisinvedot.  

Elintarviketuotannon paineilmaan ei saa päätyä mitään ylimääräistä: kosteutta, öljyä, pölyä tai epäpuhtauksia.

Älä ruoki mikrobeja, hallitse kastepistettä

Raja-arvot ylittävä kosteus voi aiheuttaa paineilmajärjestelmässä ongelmia, kuten bakteeri- ja mikrobikasvustoja sekä putkien ruostumista. Kosteus voi levitä laitteiden välillä verkostosta eteenpäin, joten paineilman kosteuden hallinta järjestelmätasolla on ensiarvoisen tärkeää.

Mikrobikasvustoja voi syntyä kosteaan ja huonosti puhdistettuun paineilmajärjestelmään.

Ratkaisuna on huomioida paineilman oikea kastepiste ja valvoa sen tasoa - huomioiden samalla koko järjestelmän osat ja tuotannon mikrobiologiset vaatimukset. Lisäksi on tärkeää huomata, että kastepisteen tulee pysyä tasaisena kulutusvaihteluista huolimatta.

Kuinka kastepistettä voi sitten hallita?

 • Kastepisteelle tulee määrittää oikea taso, joka huomioi tuotannon vaatimukset. Käytännössä vähintään alle -26 asteen kastepiste pysäyttää mikrobikasvustot British Compressed Air Societyn mukaan.
 • Kastepistettä ja kuivainten toimintaa tulee valvoa ja mitata säännöllisesti.
 • Paineilman kastepisteen valvonnan voi automatisoida esimerkiksi Sarlin Balance -järjestelmällä.

Sarlin Balance on paineilman hallintajärjestelmä, joka ylläpitää tasaista painetta, ohjaa kompressoreita ja tarjoaa tarkkoja mittauksia paineilmajärjestelmän toiminnasta. Se myös seuraa kastepistettä ja varoittaa, kun ongelmaraja lähestyy. Sarlin Balance auttaa säästämään kustannuksia, parantaa paineilmajärjestelmän luotettavuutta ja helpottaa kunnossapitohenkilökunnan työtä. Balancen ohella tarjoamme valvontaratkaisuja myös pienempiin paineilmajärjestelmiin.

Lue lisää, kuinka kastepistettä voi hallita ja ota yhteyttä, jos tarvitset asiantuntijan apua kastepisteen hallinnassa.

Öljytön vai öljyvoideltu kompressori?

Jos paineilman puhtaus on kriittisen tärkeää, on syytä kiinnittää huomiota öljyn käyttöön ja jälkikäsittelyyn. Paineilmasta saadaan käytännössä öljytöntä jälkikäsittelyllä, mikä minimoi riskiä siitä, että öljyä päätyisi paineilmaverkkoon.

Vastoin yleistä luuloa, öljyvoideltuja kompressoreja voi kuitenkin käyttää elintarviketuotannossa, kunhan huolehtii tarkasta laadunvalvonnasta ja huoltotoimenpiteistä. Esimerkiksi öljyn tulee olla elintarvikekelpoista, ja suodattimet tulee valita tarkoin. Käytännössä moni kuitenkin valitsee öljyttömän kompressorin laadunvalvonnan helpottumisen vuoksi.

Öljyvoideltu vai öljytön kompressori?

 • Öljyttömät kompressorit poistavat huolen öljyn joutumisesta järjestelmään.
 • Öljyttömät kompressorit ovat toistaiseksi investointina ja käyttökustannuksiltaan kalliimpia.
 • Öljyvoideltujen kompressorien etuja ovat parempi energiatehokkuus ja hiljaisempi toiminta.

Pohditko oikeaa kompressorivalintaa? Asiantuntijamme auttavat valitsemaan laitteiston, joka keskustelee koko paineilmajärjestelmäsi kanssa. Emme ole sidottuja tiettyihin laitetoimittajiin, jolloin voimme valita tarpeisiisi parhaiten sopivat ratkaisut.

Epäpuhtauksien torjuminen on jatkuvaa perustekemistä

Öljyn ja kosteuden poiston ohella on tärkeää tunnistaa paineilman epäpuhtausriskit, joita esiintyy kaikissa järjestelmissä.

Paineilman tuotanto ei itsessään ole “likaista”, mutta paineilman puhtautta tulee vaalia kuten vesiputkien vettäkin puhdistetaan. Epäpuhtaudet voivat olla peräisin ilmasta, kompressorista, paineilmasäiliöitä ja jakeluputkista.

Paineilman puhtauden varmistaminen on monen osan summa, jossa tulee huomioida muun muassa seuraavat asiat:

 • Laite- ja suodatinvalinnat.
 • Laitteiston säännöllinen huolto ja valvonta, joka ennaltaehkäisee epäpuhtausriskejä.
 • Mahdollinen ulkoilman alistus: kosteus, kylmyys ja lämpötilan muutokset. Suomessa lämpötilaerot ovat vuosittain jopa 60 astetta, mikä asettaa kovat vaatimukset puhtauden hallinnalle.
 • Paineilmajärjestelmän laitteiden sijoittelu ja ulkoiset tekijät. Esimerkiksi jos ilmanotto sijaitsee parkkipaikan, lastauslaiturin tai vilkkaasti liikennöidyn tien vieressä, tulee puhdistukseen kiinnittää erityistä huomiota.

Energiansäästön mahdollisuuksia löytyy lähes aina

Paineilman tuotanto on suurimpia energiankuluttajia teollisuudessa, ja sitä kautta myös kalleimpia. Kun tavoitteena on tuottaa erityisen puhdasta paineilmaa, energiatehokkuus korostuu jälkikäsittelyssä esimerkiksi kuivaimien käytössä.

On tärkeää huomata, että paineilman energiatehokkuuden parantaminen ei ole vain yhden osa-alueen säätämistä, vaan koko järjestelmän optimointia ja valvontaa.

Kuinka välttää paineilman energiahukkaa?

 • Järjestelmän ja sen laitteiden oikea mitoitus: liian suuret laitteet tuhlaavat energiaa, ja liian pienet eivät riitä tehoiltaan.
 • Oikea painetaso, joka asetetaan järjestelmästä tehtyjen mittausten perusteella.
 • Paineilmavuotojen säännöllinen kartoitus paljastaa piilevät ongelmat.
 • Paineilman jatkuva ohjaus on oleellista toimintavarmuuden ja energiatehokkuuden kannalta kaiken kokoisissa paineilmajärjestelmissä.
 • Oikea-aikainen huolto pitää järjestelmän energiatehokkuuden kunnossa.

Lue myös: Energiansäästöä teollisuuteen paineilman ohjauksella ja optimoinnilla

Toimiva huolto reagoi ennen laiterikkoja

Vaikka paineilmaa tulisi kuin sähköä seinästä, se ei takaa jatkuvaa toimintavarmuutta, ellei järjestelmän konepeltien alle katso säännöllisesti.

Toimiva huolto tarkoittaa ennen kaikkea ennaltaehkäisyä ja toimintavarmuuden ylläpitoa. Huollolla voidaan myös parantaa paineilman laatua, joka on erityisen tärkeää elintarviketiloissa.

Ennakoivan huollon edut:

 • Suorituskyvyn varmistaminen: Esimerkiksi suodattimien säännöllinen vaihto auttaa estämään epäpuhtauksien kertymistä paineilman jakelujärjestelmään.
 • Elinkaaren huomiointi: Säännöllinen huolto auttaa välttämään ennenaikaisia vaurioita, mikä voi pidentää paineilmalaitteiden käyttöikää.
 • Energiansäästö: Hyvin huolletut laitteet kuluttavat vähemmän energiaa.
 • Kustannussäästöt: Säännöllinen huolto auttaa välttämään kalliita korjauksia ja uusien laitteiden hankintaa.

 Tarvitseeko tuotantosi laadukasta paineilmaa?

Mietityttääkö paineilmajärjestelmän toiminta, huolto tai laitevalinnat? Voit olla meihin yhteydessä kaikissa teolliseen paineilmaan liittyvissä asioissa.

Tarjoamme Suomen laajimman teollisen paineilman palveluvalikoiman ja kokeneet asiantuntijapalvelut tarpeisiisi räätälöitynä. Olemme laiteriippumaton toimija, minkä ansiosta saat tarpeisiisi parhaat ratkaisut laajasta valikoimasta. 

Tutustu palveluihimme:

Ota yhteyttä ja kysy lisää paineilmapalvelusta!

Lue referenssi: Jalofoodsilla Tofun valmistukseen puhdasta paineilmaa kuukausimaksulla

Ota yhteyttä tai kysy lisää asiantuntijalta.

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan sinun alueesi asiantuntijaan.

Saat kopion lähettämästäsi viestistä sähköpostiisi.