Ratkaisut

Paineilmaratkaisut

Teollisen paineilman laajin palveluvalikoima.

Kaasu- ja energiatekniikan ratkaisut

Energiatehokasta kaasua teollisuuden tarpeisiin.

Automaatioratkaisut

Poista kitkaa tehokkuuden tieltä.

Digitaaliset ratkaisut

Älykkäät ja datalähtöiset ratkaisut teollisuuteen.

Palvelut
Tuotteet

Vastuullisuus

Olemme kestävän kasvun kumppani.

Hengitämme samaa ilmaa suomalaisen teollisuuden kanssa.

Haluamme, että ilma on puhdasta myös tuleville sukupolville.

Luomme yhdessä ratkaisuja, joiden avulla kasvu tapahtuu kestävästi, innovatiivisesti ja ihmiset edellä.

Kanssamme voit tehdä käytännön tekoja ympäristötavoitteiden puolesta.

Autamme sinua vähentämään hiilidioksidipäästöjä energiatehokkailla ja kiertotaloutta edistävillä teknologiaratkaisuilla.

Kädenpuristuksemme tuloksena on positiivinen hiilikädenjälki, joka vähentää toimintasi ilmastovaikutuksia.

Otetaan yhdessä seuraava askel kohti puhtaampaa tulevaisuutta, jossa liiketoiminnan perusta luodaan luontoa ja ihmistä kunnioittaen.

Resurssitehokkaat ratkaisut

Tuhansia tonneja CO2-säästöä

Sarlin Balance on markkinoiden ensimmäinen ja ainoa paineilman ohjausjärjestelmä, jolla voit optimoida paineilmatuotantosi energiatehokkuutta älykkäästi.

Järjestelmämme tuottama yhteenlaskettu vuosittainen energiansäästö on maailmalaajuisesti 87 GWh ja CO2-vähennys 33 ktn, mikä vastaa noin 4800 sähkölämmitteisen omakotitalon kulutusta ja 49 edestakaisin lentomatkaa Helsingistä Pekingiin.

Jätteestä ja sivuvirrasta energiaa

Olemme biokaasuratkaisujen edelläkävijä Suomessa, ja kehitämme jatkuvasti uusia tapoja hyödyntää ympäristöystävällisiä kaasuja korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Yli 80 % Suomessa biokaasulla tuotetusta sähköstä tehdään meidän toimittamilla laitteistoillamme.

Ota yhteyttä

Vastuullisuutta käytännön teoilla

Ympäristö ei odota

Paineet päästövähennyksille kasvavat jokaisella toimialalla. Tämän vuoksi mitattava energia- ja resurssitehokkuus on jokaisen ratkaisumme keskiössä.

Elinkaariajattelumme on avain kestävän liiketoiminnan edistämisessä. Teknologiamme auttavat kuluttamaan vähemmän energiaa ja raaka-ainetta, tinkimättä toimintavarmuudesta ja turvallisuudesta.

Uskomme, että teknologialla on ratkaiseva rooli hiilivapaan yhteiskunnan rakentajana. Teollisen paineilman, automaation ja biokaasun edelläkävijänä kannamme vastuumme uusien innovaatioiden liikkeellepanijana.  Kehitämme jatkuvasti ympäristöystävällistä teknologiaa, joka auttaa vähentämään tuotantosi ympäristövaikutuksia.

 Ymmärrämme teollisen toiminnan ja tuotteiden aiheuttamat ympäristövaikutukset ja otamme ne huomioon päätöksenteossa. Edellytämme alihankkijoiltamme ja toimittajiltamme samojen periaatteiden noudattamista.

Ihmiset luovat ratkaisut

Vastuullinen työ lähtee ihmisistä. Perheyrityksenä arvostamme työntekijöitämme, kumppaneitamme ja asiakkaitamme, ja luotamme yhteistyön voimaan. Tästä osoituksena on sekä pitkäaikaiset asiakkuutemme sekä uudet innovatiiviset kumppanuutemme, joiden kanssa kehitämme yhdessä parhaita teknologiaratkaisuja.

Panostamme henkilöstömme hyvinvointiin, sillä työssään viihtyvät asiantuntijat toteuttavat parhaat ratkaisut. Voimme ylpeydellä sanoa, että meillä ratkaisusi on alansa parhaiden huippuosaajien käsissä. Sarlinin katon alla sekä vuosikymmenien tietotaito teollisuuden kumppanuuksista että uusien osaajien innovatiiviset ideat kohtaavat.

Turvallisuus kaikessa toiminnassa

Turvallinen ja viihtyisä työympäristö on keskeinen osa vastuullista toimintaamme — niin omissa työpäivissämme kuin ratkaisutoteutuksissamme.  Kaikessa toiminnassamme tavoitteena on nolla tapaturmaa.

Yhdessä kumppaneidemme kanssa luomme työympäristöjä, joissa teknologia vähentää työn saumakohtia, helpottaen ja turvallistaen ihmistyötä. Parannamme prosesseja turvallisuusnäkökulma huomioiden, sillä vain siten voimme kehittää aidosti käytettäviä ja kestäviä ratkaisuja.

Eettiset ohjeemme

Olemme sitoutuneet eettisiin toimintaperiaatteisiin, jotka heijastavat sitoutumistamme vastuulliseen tuloksentekoon, luotettavuuteen, yhteistyöhön sekä ekologiseen ja sosiaaliseen vastuuseen.

Sitoudumme noudattamaan aina sovellettavaa lainsäädäntöä, toimivaltaisten viranomaisten määräyksiä ja suosituksia, keskeisiä kansainvälisiä sopimuksia ja laatustandardeja sekä näitä periaatteita.

Johtomme ja työntekijämme ovat sitoutuneet eettisten periaatteiden mukaisen toimintaan. Käyttämillämme palvelun- ja tavarantoimittajilla, sekä urakoitsijoilla ja alihankkijoilla on myös tärkeä rooli eettisten periaatteiden mukaisessa toiminnassa, ja edellytämme, että toimittajamme noudattavat ja toteuttavat vastaavia periaatteita omassa liiketoiminnassaan.

Sitoudumme kehittämään toiminnan ja tuotteiden laatua, ympäristöasioita ja henkilöstön hyvinvointia muuttuvan liiketoimintaympäristön vaatimusten mukaisesti. Tässä työssä hyödynnämme ISO 9001- ja 14001-standardeihin perustuvaa johtamisjärjestelmää.

 

Toimintapolitiikka

Toimintamme päämääränä on kehittää, valmistaa ja toimittaa palveluita ja ratkaisuja, jotka takaavat turvallisen tulevaisuuden, ovat energiatehokkaita ja takaavat hyvän liiketoiminnan kannattavuuden sekä asiakkaille että Sarlinille. Kilpailuedun ja kannattavan liiketoiminnan aikaansaamiseksi pyrimme jatkuvasti kasvattamaan asiakaslisäarvoa tavoitteena olla asiakkaan kumppani.

Tavoitteenamme on parantaa asiakastyytyväisyyttä, kannattavuutta, kasvua ja yrityskulttuuria. Opimme yhdessä ymmärtämään asiakasta, hoidamme kumppanuutta nopeasti, täsmällisesti, mutkattomasti ja mittaamme miten hyviä olemme. Toimintamme on turvallista, ketterää, kannattavaa, läpinäkyvää ja kansainvälisesti kilpailukykyistä. Kasvamme määrätietoisella tarjoaman kehittämisellä ja kansainvälistymisellä. Panostamme työyhteisötaitoihin, työhyvinvointiin ja mahdollisuuksiin kehittyä yhtiön mukana.

Kehitämme toiminnan ja tuotteiden laatua, ympäristöasioita ja henkilöstön hyvinvointia asiakaspalautteen ja muuttuvan liiketoimintaympäristön vaatimusten mukaisesti. Tässä työssä hyödynnämme ISO 9001 ja ISO 14001 -standardeihin perustuvaa johtamisjärjestelmää.

Sitoudumme noudattamaan lainsäädännön vaatimuksia ja viranomaisten määräyksiä. Ymmärrämme teollisen toiminnan ja tuotteiden aiheuttamat ympäristövaikutukset sekä turvallisuusvaatimukset ja otamme ne huomioon päätöksenteossa.

Edellytämme alihankkijoiltamme ja toimittajiltamme samojen periaatteiden noudattamista.

Yrityksen johto ja koko organisaatio sitoutuu tämän politiikan toteuttamiseen.

Ota yhteyttä tai kysy lisää asiantuntijalta.

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan sinun alueesi asiantuntijaan.

Saat kopion lähettämästäsi viestistä sähköpostiisi.