Ratkaisut

Paineilmaratkaisut

Teollisen paineilman laajin palveluvalikoima.

Kaasu- ja energiatekniikan ratkaisut

Energiatehokasta kaasua teollisuuden tarpeisiin.

Automaatioratkaisut

Poista kitkaa tehokkuuden tieltä.

Digitaaliset ratkaisut

Älykkäät ja datalähtöiset ratkaisut teollisuuteen.

Palvelut
Tuotteet

Myyntiehdot

Teknisen kaupan myynti- ja toimitusehdot

Noudatamme Teknisen kaupan yleisiä myyntiehtoja (TK Yleiset 2010) sekä Teknisen Kaupan palveluiden yleisiä toimitusehtoja
(TK palvelut 2010).

Force majeure

Osapuolilla on oikeus vaatia sopimuksen täyttämistä. Myyjä/toimittaja ei kuitenkaan ole velvollinen täyttämään sopimusta sen ehtojen mukaisesti, jos sille on olemassa este, jota myyjä/toimittaja ei voi voittaa, tai jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle/tilaajalle siitä koituvaan etuun, että myyjä/toimittaja täyttää sopimuksen (”force majeure”).

Ostajalla/tilaajalla ei ole oikeutta korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii myyjän/toimittajan viivästyksen vuoksi, mikäli viivästys johtuu force majeure -olosuhteesta.

Force majeure -olosuhteena pidetään myös sopimuksen tekohetkellä vaikuttavaa koronavirusepidemiaa, mikäli se vaikeuttaa myyjän/toimittajan mahdollisuutta täyttää sopimus sen ehtojen mukaisesti. Myyjällä/toimittajalla on oikeus muuttaa toimitusaikoja koronavirusepidemian aiheuttamien toimitusvaikeuksien ja/tai -esteiden johdosta edellyttäen, että myyjä/toimittaja ilmoittaa ostajalle/tilaajalle tällaisesta vaikeudesta tai esteestä ja uudesta toimitusajasta välittömästi näistä tiedon saatuaan.