Ratkaisut

Paineilmaratkaisut

Teollisen paineilman laajin palveluvalikoima.

Kaasu- ja energiatekniikan ratkaisut

Energiatehokasta kaasua teollisuuden tarpeisiin.

Automaatioratkaisut

Poista kitkaa tehokkuuden tieltä.

Digitaaliset ratkaisut

Älykkäät ja datalähtöiset ratkaisut teollisuuteen.

Palvelut
Tuotteet

Kompressorin lämmön talteenotto

Kompressorin lämmön talteenoton kannattavuus riippuu kompressorin koosta ja kuormitustunneista sekä siitä, hyödynnetäänkö sitä ilman vai veden lämmitykseen.

kW

h

d

€/MWh

Huoneilman lämmitykseen hyödynnettävä energia
480 kW

Veden lämmitykseen hyödynnettävä energia
375 kW

Syntynyt säästö huoneilman lämmityksessä tai veden lämmityksessä vuoden aikana.

Huoneilman lämmitys

Säästetty energia
1 152 MWh

Säästetty kustannus
57 600 €

Veden lämmitys

Säästetty energia
900 MWh

Säästetty kustannus
45 000 €