Ratkaisut

Paineilmaratkaisut

Teollisen paineilman laajin palveluvalikoima.

Kaasu- ja energiatekniikan ratkaisut

Energiatehokasta kaasua teollisuuden tarpeisiin.

Automaatioratkaisut

Poista kitkaa tehokkuuden tieltä.

Digitaaliset ratkaisut

Älykkäät ja datalähtöiset ratkaisut teollisuuteen.

Palvelut
Tuotteet

Paineilman energiatehokkuus kuntoon kokonaisuuden hallinnalla

Paineilman energiatehokkuus on tänä päivänä tärkeämpää kuin koskaan.
Lue lisää

Sanotaan se suoraan: Paineilmaa on helppo tuottaa huonolla hyötysuhteella, kalliisti ja energiaa tuhlaten. On siis ajankohtaista kysyä, että olethan varmistanut paineilmasi energiatehokkuuden?

Paineilma on teollisuuden käyttökohteissa välttämätön hyödyke, joka toimii prosessien taustalla tasaisen varmasti. Koska ilmaa saadaan riittävästi ja häiriöttä, paineilman olemassaoloon on totuttu.

Paineilma on kuitenkin kallein teollisuuden energiamuoto ja energian osuus on peräti 75 % paineilmajärjestelmän elinkaarimaksuista. Paineilma vie myös energiankulutuksessa merkittävän osuuden, keskimäärin 8–10 % .

On siis selvää, että paineilman energiatehokkuuteen on syytä kiinnittää huomiota.

Hyvä uutinen on se, että oikeilla toimenpiteillä saat lähes varmasti säästöä niin paineilman kustannuksiin kuin energiankäyttöön. Lue seuraavaksi, miten se tapahtuu.

Katso järjestelmää yksittäisten komponenttien sijaan

Paineilmajärjestelmä on yhtä energiatehokas, kuin mitä sen heikoin lenkki on. Pelkästään yksittäisiin laitteisiin keskittymällä ei voi saada merkittävää säästöä, mutta kokonaisuuden kannalta jokaisen komponentin tulee toimia optimaalisesti.

Kokemuksesta tiedämme, että monesti paineilman elinkaarta ajatellaan investointien ja kunnossapidon hinnan kautta. Kuitenkin monet toimenpiteet maksavat itsensä takaisin energiansäästönä, pienempinä korjauskuluina sekä käyttövarmuuden lisääntymisenä.

Ensimmäinen askel onkin suunnitella ja toteuttaa paineilmatuotannon kokonaisuus, jossa energiansäästöä on ajateltu niin mitoituksessa, investoinneissa kuin kunnossapidon tehtävissäkin. Jos kyseessä on vanhempi järjestelmä, jota on vuosien aikana laajennettu ja muokattu, energiatehokkuus on monesti jäänyt muutosten jalkoihin.

Paineilman energiatehokkuuden viisi peruspilaria

1. Oikea painetaso poistaa turhaa sähkönkulutusta

Liian suuri painetaso on yleisimpiä paineilman energian tuhlareita, sillä usein verkkopaine on säädetty varmuuden vuoksi korkealle. Ylisuuri painetaso tuottaa monia kerrannaisvaikutuksia. Kompressorien tehontarve kasvaa, tuotto pienenee ja huoltokustannuksetkin kasvavat.

Pienelläkin muutoksella on suuri vaikutus: jos painetta lasketaan 1 barilla, saat energiansäästöä sähkössä noin 6–8 %.

Käytännössä oikean painetason saavuttaminen ei kuitenkaan ole vain painetason laskua tietyllä bar-määrällä. Ensin tulee tunnistaa kriittiset käyttökohteet ja määrittää niille sopiva painetaso suhteessa koko järjestelmän tarpeeseen.

Oikean painetason määrittäminen vaatii sen, että järjestelmän tuotantoa seurataan ja painetaso optimoidaan mittaamalla sen jälkeen, kun järjestelmästä on kerätty tarpeeksi dataa.

2. Valvottu järjestelmä ei hukkaa ilmaa taivaan tuuliin

Paineilmajärjestelmän ilmankulutusta mittaamalla olemme monesti löytäneet poikkeamia, jotka ovat paljastaneet suuria paineilmavuotoja. Jopa 30 % kompressorien ilmasta karkaa esimerkiksi heikkojen liitosten, rikkinäisten letkujen ja löysien venttiilien vuoksi.

Paineilman reaaliaikainen kulutuksen seuranta löytää poikkeamat, jotka korjaamalla kulut ja energia eivät karkaa taivaan tuuliin. Jo yksikin ajoissa korjattu merkittävä vuoto maksaa kulutuksen seurannan ja korjaustoimenpiteet takaisin.

Jos et ole tehnyt vuototarkastusta tai ihmettelet suurta energiankulutusta, on aika tehdä paineilman vuotokartoitus!

Katso myös laskurista, paljonko paineilmavuoto maksaa sinun prosessissasi.

Paineilmavuotoja syntyy jatkuvasti. Jatkuva valvonta löytää vuodot ennen kuin niiden kulut karkaavat

3. Jälkikäsittely on piilevä energiasyöppö

Paraskaan paineilmajärjestelmä ei ole energiatehokas, jos tuotetun ilman jälkikäsittelyssä ei huomioida energiahukan sudenkuoppia. Kun haluamme korkealaatuista paineilmaa, jälkikäsittelyssä poistetaan mm. pölyä, öljyä ja epäpuhtauksia.

Paineilman jälkikäsittely on kompleksi kokonaisuus, jossa täytyy varmistaa sekä paineilman korkea laatu että minimaalinen painehäviö. Jälkikäsittelyn energiatehokkuus kannattaa ottaa tapetille jo järjestelmän suunnittelu- ja investointivaiheessa, sillä laitteiden aiheuttama painehäviö tulee huomioida myös kompressorien valinnoissa ja mitoituksissa.

Energiansäästön kannalta jälkikäsittelylaitteiden valinnalla, oikealla mitoituksella ja jatkuvalla kunnossapidolla on ratkaiseva merkitys. Kuivaimet, suodattimet, jälkijäähdyttimet ja öljyn erottimet tulee suunnitella ja mitoittaa juuri käyttökohteeseen sopivaksi.

4. Älä päästä hukkalämpöä harakoille

Hukkavirtojen hyödyntäminen on yksi tärkeimpiä teollisuuden energiatehokkuuden mahdollisuuksia. Uuden sukupolven teknologiat mahdollistavat entistä tehokkaamman energian talteenoton sen sijaan, että johtaisit sivuvirrat laitoksesi ulkopuolelle.

Kompressorien toiminta synnyttää hukkalämpöä, jonka voit johtaa tehokkaasti muihin käyttökohteisiin.

Paineilman tuotannon sähköenergia muuttuu lämmöksi, josta voit ottaa suurimman osan talteen ja hyötykäyttöön. Voit käyttää lämpöä esimerkiksi laitoksesi ja tehdastilojesi lämmittämiseen, jolloin säästö tulee suoraan energialaskuun.

5. Ohjaus tarjoaa oikeaa dataa paineilman tilasta

Kun vuodot on korjattu, painetaso säädetty ja laitteet optimoitu, onko paineilmajärjestelmäsi jatkossakin energiatehokas? Ei aivan. Jos et seuraa, mitä kompressorihuoneessa tapahtuu, muutosten hyödyt suhisevat pois ensimmäisen poikkeaman aikana.

Paineilmajärjestelmän jatkuva seuranta ja ohjaus ratkaisee paineilmasi toimintavarmuuden keskeisiä haasteita.  Ohjausjärjestelmästä näet, mihin paineilmaa todellisuudessa kuluu, kuinka paljon se vaatii energiaa ja onko kulutuksessa poikkeamia. Tiedon pohjalta voit säästää kustannuksia, parantaa järjestelmän luotettavuutta ja helpottaa kunnossapidon työtä.

Sarlin Balance on markkinoiden ainoa Suomessa kehitetty paineilman ohjaus- ja valvontajärjestelmä, joka tarjoaa reaaliaikaista tietoa järjestelmästäsi. Balance sopii kaikkiin teollisiin paineilmaa hyödyntäviin kohteisiin kompressorivalmistajista, tyypeistä ja järjestelmän koosta riippumatta.

Sarlin Balance 

  • Pitää verkkopaineen optimaalisena - ilmaa riittää myös kulutushuippujen aikana.
  • Säästää energiaa ja laitteiden elinkaarta, sillä kompressoreja käytetään mahdollisimman tasaisesti.
  • Optimoi jälkikäsittelyn ohjaamalla kuivaimia ja pitää kastepisteen vaaditulla tasolla.
  • Paljastaa kulutuspoikkeamat ja vuodot reaaliaikaisella seurannalla.
  • Kerää dataa paineilmajärjestelmäsi kokonaisuudesta, kuten lämpötiloista, painetasoista ja energian- ja ilmankulutuksesta.

Sinun ei tarvitse luottaa vain meidän sanaamme, vaan voit katsoa laskurista, kuinka paljon voit säästää energiaa ja kustannuksia Sarlin Balancen avulla.

Ratkaiseeko uusi laitehankinta paineilman energiatehokkuuden?

Monesti energiahukan syitä lähdetään etsimään kompressoreista, joiden kapasiteetti ei riitä tai hyötysuhde ei muutoin ole toivottavalla tasolla.

Kompressorit hankitaan vuosikymmeniksi eteenpäin, joten koko järjestelmän tarkastus on paikallaan. Uusimmat kompressorit ovat kyllä 80-luvun laitteita energiatehokkaampia, mutta aina kapasiteetin noston tarve ei johdu kompressorin tehottomuudesta.

Ennen investointipäätöstä sinun kannattaa pohtia mm. seuraavia asioita.

  • Seurataanko kompressorien tasaista tuottoa ja mahdollisia painehäviöitä?
  • Onko kapasiteetin tarve sittenkään kompressorista johtuva, vai onko ongelma esim. jälkikäsittelyssä?
  • Ovatko huolto- ja ylläpitokustannukset toivotulla tasolla?
  • Millaiset elinkaarisäästöt uudella laitteella voidaan saavuttaa?

Kun haluat varmistua laitehankinnan tarpeesta, pyydä meiltä paineilmajärjestelmäsi analyysi. Olemme laiteriippumaton toimija, joten saat meiltä pelkkään mitattuun dataan perustuvan arvion laitehankinnan tarpeestasi.

Ethän säästä energiaa käyttövarmuuden kustannuksella

Lopuksi energiansäästöstä puhuttaessa täytyy muistaa, miksi paineilmaa käytetään. Paineilma on kriittinen hyödyke, jonka saatavuus on varmistettava ilman katkoksia esimerkiksi sairaaloissa, tehtaissa ja teollisuuslaitoksissa. Oikein johdetulla kokonaisuudella voit siis pyrkiä minimoimaan kaiken mahdollisen hukan ilman, että riskeeraat käyttövarmuutta missään vaiheessa.

Kriittisten tarpeen vuoksi paineilman tuotantoa on ylimitoitettu monesti “varmuuden vuoksi”, mikä aiheuttaa väistämättä myös energianhukkaa.

Miten paineilmakokonaisuuden kanssa kannattaa siis toimia? Tärkeintä on, että mitoitat järjestelmän oikein sekä varmistat, että se on tehokkaasti ohjattu ja että kunnossapito on aidosti osa prosesseja. Näin voit säästää energiaa oikeista paikoista sekä ennen kaikkea todentaa mitatut hyödyt itse.

Energiansäästön toimenpiteisiin kannattaa ottaa avuksi asiantuntijat, joilla on kokemusta ja näyttöjä paineilman kokonaisuudesta. Me Sarlinilla olemme optimoineet tuhansia paineilmajärjestelmiä, joiden toimintavarmuus on parantanut samalla, kun käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat pienentyneet.

Yhteenveto: Paineilman energiatehokkuus kuntoon

1. Kartoita paineilmajärjestelmäsi nykytilanne mittauksen perusteella.

2. Löydä poikkeamat ja vuodot ilmankulutuksen seurannalla.

3. Hyödynnä ohjausjärjestelmästä saatavaa dataa investointi- ja energiansäästöpäätöksissä.

4. Ota jatkuva kunnossapito osaksi prosesseja.

5. Minimoi jälkikäsittelyn energianhukka.

Pyydä asiantuntijan näkemys energiatehokkuuden parannuksista

Haluatko selvittää paineilmajärjestelmäsi energiansäästön mahdollisuudet? Ota yhteyttä, ja saat asiantuntijamme arvion ja toimenpide-ehdotukset.

Lue myös: Raahen SSAB:n tehtaassa paineilman energiatehokkuus vähentää päästöjä

 

Ota yhteyttä tai kysy lisää asiantuntijalta.

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan sinun alueesi asiantuntijaan.

Saat kopion lähettämästäsi viestistä sähköpostiisi.