Ratkaisut

Paineilmaratkaisut

Teollisen paineilman laajin palveluvalikoima.

Kaasu- ja energiatekniikan ratkaisut

Energiatehokasta kaasua teollisuuden tarpeisiin.

Automaatioratkaisut

Poista kitkaa tehokkuuden tieltä.

Digitaaliset ratkaisut

Älykkäät ja datalähtöiset ratkaisut teollisuuteen.

Palvelut
Tuotteet

,

Energiansäästöä teollisuuteen paineilman ohjauksella ja optimoinnilla

Paineilman optimointi ja ohjaus tarjoaa monia energiansäästön paikkoja - lue, miten.
Lue lisää

Onko sähkön hinta herättänyt huolta teollisuustoiminnassasi?

Teollisuuden energiansäästölle on tänä päivänä enemmän tarvetta kuin ehkä koskaan aiemmin. Energiatehokkuus on aina tärkeää, mutta korkean sähkön hinnan aikana sillä on erityinen painoarvo. 

Yksi suurimpia ja kalleimpia teollisuuden sähkönkuluttaja on paineilma. Se on monelle prosessille välttämätön hyödyke, jonka toimintavarmuus on tärkeää turvata. Samalla on syytä tunnistaa paikat, joissa paineilman kalliita kustannuksia voidaan säästää.

Optimoinnilla, ohjauksella ja mittaamisella voit säästää keskimäärin 10-30% paineilman energiankulutuksesta.

Kun haluat parantaa paineilmajärjestelmäsi energiatehokkuutta pitkälle tulevaisuuteen, paineilman ohjaus-ja valvontajärjestelmä Sarlin Balance mahdollistaa jatkuvaa säästöä. Samalla paineilmasi laatu paranee ja sen seuranta ja kunnossapito helpottuu.

Lue, kuinka paineilman optimointi on tärkeä osa energiansäästöä, ja kuinka Sarlin Balance auttaa säästämään sähkölaskussa.

Paineilmasta löytyy lähes aina sähkön säästön potentiaalia  

On enemmän sääntö kuin poikkeus, että paineilmajärjestelmästä löytyy energiansäästön ja käytön optimoinnin paikkoja.

Kun paineilman sähkönkulutuksesta halutaan säästää, on tärkeää tasapainotella ehdottoman toimintavarmuuden ja energiatehokkuuden kanssa. Monesti paineilmaa käytetään jatkuvasti suurella paineella varmuuden vuoksi, sillä paineilma turvaa monia kriittisiä prosesseja. Lisäksi jos järjestelmä koostuu useista eri kompressoreista, järjestelmää ei useinkaan ohjata keskitetysti, mikä tekee energiatehokkuuden parantamisesta haastavampaa.

Mikäli paineilmajärjestelmää ei ohjata keskitetysti, paineilmaa tuhlaantuu lähes varmasti.

Säästö paineilmassa näkyy nopeasti pienempinä sähkölaskuina. Vaikka energiakriisin nostamat sähkön hinnat laskisivat tulevaisuudessa, teollisuuden energiansäästöllä on tärkeä rooli yhteiskunnallisesti. Sähkön säästäminen on aina myös vastuullisuusteko, jolla voit vähentää toimintasi ympäristöjalanjälkeä merkittävästi.

Lue lisää energiatehokkaasta paineilmasta. >>

Kuinka Sarlin Balance säästää paineilmajärjestelmän sähköä?

Sarlin Balance on Suomessa kehitetty paineilman ohjaus- ja valvontajärjestelmä, joka toimii eri merkkisten ja -mallisten kompressorien kanssa. Kompressorien ohjaus perustuu useiden kulutuskohteiden jatkuvaan painemittaukseen. Järjestelmä on edukseen useaa kompressoria käyttävissä teollisuuslaitoksissa, joissa paineilma on välttämätön osa prosesseja.

Sarlin Balancen avulla valitaan tarpeeseen riittävä paineilman tuottotaso kaikissa tilanteissa. Kuten järjestelmän nimi enteilee, se tasapainottaa kriittisen tarpeen sekä energiatehokkuuden.  Järjestelmä tasapainottaa verkkopaineen ja varmistaa tarvittavan paineilman saannin myös kulutushuippujen aikana.

Paineilman ohjausjärjestelmän etu on se, että se huomioi koko järjestelmän suorituskyvyn. Kun kompressorit on liitetty digitaaliseen Sarlin Balance -järjestelmään, kokonaisuutta on helppo hallita, vaikka järjestelmäsi koostuisi eri merkkisistä kompressoreista.

Paineilmaa voi tuottaa juuri oikean määrän kuhunkin tarpeeseen.

Sarlin Balancen tarkoituksena ei ole ylläpitää jatkuvaa paineilman maksimituottoa, vaan optimoida sitä kokonaistarpeen mukaisesti. Tämä mahdollistaa riittävän paineilman saannin, mutta myös sen, ettei maksimitasoa pidetä tarpeettomasti yllä. Esimerkiksi jos huomaamme, että kompressoreita on käytössä tarpeettoman monia tai tarpeettoman suurella teholla,  kompressoreita voidaan pysäyttää tai säätää, ilman että tällä on välttämättä vaikutusta paineeseen.

Energian lisäksi myös laitteet säästyvät, sillä niitä käytetään mahdollisimman vähin pysäytyksin ja käynnistyksin, ja käytössä on ilmantarpeen mukaan sopivin kompressoriyhdistelmä.

Näin Sarlin Balance säästää energiaa

 • Ohjaa kompressoreita keskitetysti, mikä mahdollistaa kokonaisuuden hallinnan ja optimoinnin.
 • Pitää paineen tasaisena kaikissa tilanteissa, myös kulutushuippujen aikana.
 • Hälyttää kulutuspoikkeamista.
 • Mahdollistaa myös kompressorien jäähdytyksen ohjaamisen tarpeen mukaan
 • Antaa luotettavaa dataa sähkönkulutuksesta reaaliajassa.

>> Katso laskurista, kuinka paljon voit säästää Sarlin Balancen avulla.

Mitattua tietoa energiansäästöstä päätöksenteon tueksi

Kaikissa energiansäästön toimenpiteissä mittaaminen on avainasemassa. Myös Sarlin Balancen taustalla on datan kerääminen, jonka pohjalta voit kehittää kaikkia järjestelmään liittyviä toimenpiteitä.

Sarlin Balance dokumentoi paineilmajärjestelmän keräämällä ja tallentamalla jatkuvasti tietoa kaikista sen osista, kuten painetasoista, energian- ja ilmankulutuksesta, kompressoreiden ja kuivaimien käyntitiedoista, kastepisteistä ja lämpötiloista. Tämän perusteella voit nähdä, mihin paineilmaa todellisuudessa kuluu ja paljonko energiaa sen tuottamiseen käytetään.

Monesti paineilmajärjestelmää on vuosien varrella laajennettu ja muutettu niin, että organisaatiossa ei ole enää selkeää käsitystä kokonaisuudesta. Sarlin Balancen avulla mittarit saadaan yhdenmukaiseksi, ja tuokset helposti raportoivaan muotoon.

Kerätty data on äärimmäisen tärkeää silloin, kun harkitsette mahdollisen lisäkapasiteetin investointeja.  Onko tarvetta hankkia uutta kompressoria, vai riittäisikö nykyisen järjestelmän parempi optimointi? Monipuolisten rajapintojen ansiosta Sarlin Balance on mahdollista liittää myös tehdasautomaatioon tai muuhun kokonaisjärjestelmään. Tiedot voidaan siirtää ympäristöön, johon muutkin olennaiset kulutustiedot liikkuvat. Tämä mahdollistaa myös Balancen operoinnin tehtaan automaatiojärjestelmästä käsin.

Sarlin Balance on yhteensopiva eri merkkisten kompressorien kanssa.

Sarlin Balancen edut 

 • Ohjauksen ja optimoinnin kautta saavutettava säästö keskimäärin 10-30%.
 • Mittaa ja dokumentoi paineilmajärjestelmän energiansäästöä.
 • Seuraa hiilidioksidipäästöjä IIoT-palvelusta.
 • Ylläpitää tasaista verkkopainetta.
 • Parantaa paineilman laatua ja helpottaa kunnossapitoa.
 • Sopii kaiken merkkisiin kompressoreihin, myös järjestelmiin, joissa on usean eri merkin kompressoreita.
 • Selkeä paikallinen käyttöliittymä ja räätälöitävä toteutus.
 • Saatavilla jatkuva ylläpito lisäpalveluna.

>> Tutustu lisää Sarlin Balancen teknisiin ominaisuuksiin.

Paineilman ohjauksen investoinnin takaisinmaksuajat ovat historiallisen alhaiset energian hinnan ollessa korkeimmillaan.

Haluatko säästää energiaa teollisuustoiminnassasi?  

Haluatko tietää, löytyykö paineilmastasi sähkön säästämisen paikkoja? Ota yhteyttä, ja saat asiantuntijamme arvion paineilmajärjestelmäsi parantamiseksi.

Tarjoamme Suomen kattavimmat teollisen paineilman palvelut monen vuosikymmenen kokemuksella. Räätälöimme Sarlin Balance -toteutukset tapauskohtaisesti.

Tällä hetkellä kymmenet teollisuuslaitokset ympäri maailmaa säästävät energiakustannuksia Sarlin Balancen avulla. Haluatko sinäkin arvion järjestelmän sopivuudesta laitokseesi?

Ota yhteyttä

Päällikkö, automaatiopalvelut

Heikki Laurila

Heikki.laurila@sarlin.com

Puhelin: 010 550 4209

>> Lue lisää paineilmaratkaisuistamme.

Ota yhteyttä tai kysy lisää asiantuntijalta.

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan sinun alueesi asiantuntijaan.

Saat kopion lähettämästäsi viestistä sähköpostiisi.