Ratkaisut

Paineilmaratkaisut

Teollisen paineilman laajin palveluvalikoima.

Kaasu- ja energiatekniikan ratkaisut

Energiatehokasta kaasua teollisuuden tarpeisiin.

Automaatioratkaisut

Poista kitkaa tehokkuuden tieltä.

Digitaaliset ratkaisut

Älykkäät ja datalähtöiset ratkaisut teollisuuteen.

Palvelut
Tuotteet

,

Mitä on CBG, LBG, CNG tai LNG? Kaasuteknologian käsitteet haltuun

Bio- ja maakaasut tarjoavat ympäristötehokkaita ratkaisuja - ota haltuun käsitteet.
Lue lisää

Kaasut ovat erinomaisia siltapolttoaineita, kun siirrymme kohti hiilineutraalia ja uusiutuviin energianlähteisiin luottavaa yhteiskuntaa. Tarvitsemme perinteisen öljyn ja kivihiilen rinnalle vähäpäästöisiä ja uusiutuvia polttoaineita, jotka ovat kustannustehokkaita, käyttövarmoja ja joustavia.

Etenkin uusiutuvalla ja kotimaisella biokaasulla on suuret mahdollisuudet sähkön ja lämmön tuotannossa ja polttoaineena. Myös maakaasun rooli vähäpäästöisinä polttoaineina on syytä huomioida. Vaikka kyseessä on fossiilinen polttoaine, maakaasun päästöt ovat vain murto-osa perinteisten polttoaineiden päästöistä.

Maakaasun hiukkaspäästöt ovat lähes nolla, ja CO2-päästökerroin noin 30 % pienempi kuin esim. polttoöljyllä.

Me Sarlinilla olemme työskennelleet vuosia kaasuteknologian parissa. Toteutamme vankalla kokemuksella kokonaisratkaisuja liikennepolttoaineen jakeluasemien toimituksista kaasujen kuljettamiseen sekä huoltopalveluihin. Korkea käyttövarmuus, loppuasiakkaiden tyytyväisyys ja sujuva palvelumme ovat avaintekijät, jotka varmistavat ratkaisujen laadun.

Kaasut ovat tulevaisuuden energiaa ja alan teknologia kehittyy jatkuvasti. Kokosimme tärkeimmät kaasutermit, minkä avulla opit kaasujen käyttömahdollisuuksista energiamurroksen aikakaudella.

Biokaasu on uusiutuva ja lähes päästötön polttoaine

Biokaasu on polttoaineista kaikista ympäristöystävällisin. Kyseessä on uusiutuva kaasuseos, jolla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita sähkön- ja lämmöntuotannossa, polttoaineena sekä monissa teollisuuden prosesseissa.

Biokaasua syntyy, kun orgaaninen aines mätänee hapettomissa olosuhteissa. Biokaasua saadaan lähes kaikesta orgaanisesta aineksesta, kuten biojätteestä, elintarviketuotannon sivuvirroista tai maatalousjätteestä. Seos koostuu lähinnä metaanista ja hiilidioksidista.

Uusiutuvan biokaasun tehokas hyödyntäminen on kiertotaloutta tehokkaimmillaan. Biokaasulaitosten avulla orgaanista jätettä saadaan takaisin kiertoon polttoaineeksi tai sähkön ja lämmön tuotantoon. Tehokas biokaasun talteenotto ja jalostus on avainasemassa myös maatalouden metaanipäästöjen vähentäjänä.

Biokaasun jalostaminen mahdollistaa käytön polttoaineena

Biokaasun suuri etu on se, että sitä voi jalostaa ja siirtää monipuolisesti.  Biokaasua voidaan varastoida ja siirtää paineistettuna esimerkiksi konteissa, nesteytettynä tai raakabiokaasuna. Biokaasulaitokset kannattaa perustaa suhteellisen lähelle raaka-aineen ottopaikkaa, mutta tämän jälkeen kaasu kulkeutuu joustavasti satojen kilometrien päähän.

Jotta biokaasua voidaan käyttää liikennepolttoaineena, se tulee puhdistaa ja jalostaa käyttötarpeen mukaan.

Raakabiokaasulla tarkoitetaan käsittelemätöntä biokaasua, joka täytyy kuivata ja puhdistaa polttoainekelpoiseksi esimerkiksi rikkivedyistä. Puhdistetun biokaasun voi kuljettaa biokaasulaitoksen ulkopuolelle.

Biokaasusta saadaan biometaania, kun kaasusta poistetaan myös hiilidioksidi. Nesteytyksessä biometaanista poistetaan nämä kokonaan.

Paineistaminen ja nesteyttäminen helpottaa kaasun kuljettamista ja varastointia. Näin ollen kaasua voidaan käyttää joustavasti kaasuputkien reiteistä riippumatta.

biokaasun jalostuslaitos

CBG on paineistettua biokaasua

CBG on lyhenne sanoista Compressed Biogas, paineistettu biokaasu (tai biometaani).

Paineistettua kaasua käytetään ensisijaisesti henkilöautoissa. Paineistamalla biokaasua saadaan maksimimäärä pienempään tilaan, jolloin se soveltuu etenkin pitkien kuljetusten polttoaineeksi.

CBG-tankkausaseman voi perustaa biokaasulaitoksen yhteyteen. Paineistettua biokaasua toimitetaan kaasun tankkausasemille tai laitoksille CBG-konteilla, joita voidaan käyttää myös kaasun varastoinnissa. CBG:n, kuten muidenkin kaasujen, kuljettamiselle ja varastoimiselle on asetettu tarkat turvallisuusohjeet esimerkiksi painetasoista ja suojaetäisyyksistä.

Paineistettua kaasua käytetään polttoaineena henkilöautoissa, jakelu- ja jäteautoissa ja busseissa. Nesteytetyt kaasut ovat puolestaan ratkaisuja raskaan liikenteen tarpeisiin.

Nesteytetty biokaasu LBG on vähäpäästöinen polttoaine raskaalle liikenteelle

Biokaasua voidaan käyttää myös nesteytettynä, jolloin puhutaan LBG-kaasusta (Liquefied Biogas). LBG on vielä melko vähän hyödynnetty kaasu, mutta sen käyttökohteet kasvavat jatkuvasti.

Erityisesti raskas liikenne hyötyy nesteytetystä biokaasusta, sillä sitä voidaan varastoida tehokkaasti pieneen tilaan. Nesteyttämällä biokaasun tilavuus on jopa 600 kertaa pienempi, jolloin suuria määriä kaasua voidaan varastoida ja kuljettaa tehokkaasti. Tankkausasemilla onkin varastosäiliöitä, joista kaasua voidaan siirtää pumpulla tai paineella jakeluun.

Sekä nesteytetty että paineistettu biokaasu tarjoavat täsmällisiä ratkaisuja liikenteen päästövähennystavoitteisiin. Biokaasu on tällä hetkellä ainoa uusiutuva polttoaine raskaalle liikenteelle, jolla saadaan nopeasti liikenteen päästöjä alaspäin. Biokaasun elinkaaripäästöt ovat arviolta 80 - 90 % pienemmät kuin perinteisten polttoaineiden.

Me Sarlinilla olemme jo parinkymmenen vuoden ajan olleet mahdollistamassa biokaasun potentiaalin täyttä hyödyntämistä. Kehitämme jatkuvasti uusia teknologiaratkaisuja, ja toimitamme myös nesteytettyjen bio- ja maakaasujen tankkausasemia vuosien kokemuksella. 

LNG eli nesteytetty maakaasu on puhdas polttoaine raskaaseen liikenteeseen

Biokaasun ohella maakaasulla on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia korvata ympäristölle haitallisimpia polttoaineita. Vaikka maakaasu on fossiilista polttoainetta, on tärkeää katsoa sen kokonaisympäristövaikutuksia, jotka ovat merkittävästi pienemmät kuin esimerkiksi polttoöljyllä ja nestekaasulla.

LNG eli nesteytetty maakaasu (Liquefied Natural Gas) on nouseva polttoaine, jota käytetään erityisesti laivaliikenteen ja raskaan liikenteen voimanlähteenä. LNG:llä voidaan korvata polttoöljyä myös monissa teollisuuden prosesseissa, joissa tarvitaan vähäpäästöistä ja kustannustehokasta polttoainetta.

LNG:n etuna on se, että sitä voidaan varastoida ja kuljettaa joustavasti kaasuverkon ulkopuolella. Kaasua kuljetetaan tankkausasemalle nestemäisenä, ja se varastoidaan säiliöissä tai erillisissä LNG-konteissa. Jotta LNG:tä voi käyttää energiantuotannossa, se muutetaan nestemäisestä takaisin kaasuksi höyrystämällä.

Meidän teknologiaratkaisuillamme nestemäiset kaasut voidaan höyrystää tehokkaasti käyttökelpoiseen muotoon. Ensimmäinen LNG-höyrystyslaitoksemme valmistui 2018 Lieksaan, ja sittemmin olemme toimittaneet höyrystyslaitoksia ympäri Suomea kasvaviin tarpeisiin.

LNG on erityisen joustava siksi, että sen käytöstä hyötyy koko teollisuusalue, sillä LNG-säiliö voi olla monen toimijan yhteinen, ja siitä voi tankata niin kaasuautoihin kuin raskaaseen liikenteeseen. Infran kehittämisen myötä säiliöstä voidaan saada energiaa myös paikallisverkkoihin.

LNG on monella mittarilla ympäristöystävällinen ja puhdas polttoaine. LNG:n hiukkas- ja hiilidioksidipäästöt ovat merkittävästi pienemmät öljyyn ja kivihiileen verrattuna, eikä LNG tuota lainkaan haitallisia rikkioksidipäästöjä. Nesteytetty maakaasu täyttää myös tarkat hiukkas- ja hiilidioksidipäästöjä koskevat päästörajoitukset.

Me Sarlinilla olemme jo vuosia olleet LNG-teknologian edelläkävijöitä Suomessa, ja olemme yhdessä partnereidemme kanssa tuoneet uutta polttoainetta laajasti raskaan liikenteen ja teollisuuden käyttöön. Toimitamme tankkausasemia, kuljetusratkaisuja (LNG-trailerit) sekä huoltopalveluita, joilla LNG:tä voidaan hyödyntää eri käyttökohteissa.

CNG on paineistettua maakaasua

Mitä sitten on CNG? Samalla tavalla kuin kompressoitu eli paineistettu biokaasu yleistyy kaasuautojen polttoaineena, myös maakaasua paineistetaan polttoainekäyttöön.  CNG eli paineistettu maakaasu (compressed natural gas) on LNG:n tavoin ympäristöystävällisempi polttoaine, jonka käyttö on yleistynyt etenkin henkilöliikenteen käytössä perinteisten polttoaineiden korvaajana.

 CNG-tankkausasemat toimivat kaasuverkon yhteydessä tai itsenäisinä tytärasemina.

Toimitamme kokonaisratkaisut kaasujen hyödyntämiseen

Kun haluat siirtyä kohti kaasujen kustannustehokasta käyttöä, saat meiltä kattavat kokonaisratkaisut tarpeidesi mukaan räätälöitynä.

Olemme ennen kaikkea ratkaisukeskeinen kumppani. Me toimitamme sekä markkinoiden edistyneintä tekniikkaa, ja otamme vastuullemme myös laitosten ylläpidon ja huollon. Tämän ansiosta voit luottaa koko ratkaisun meille ja keskittyä ydinliiketoimintaasi.

Saat meiltä monipuoliset ratkaisut kaasujen hyödyntämiseen, kuten

  • Puhdistus- ja jalostuslaitokset
  • Kompressointi- ja nesteytysratkaisut
  • Tankkausasemat
  • Jakeluratkaisut (mm. kuljetuskontit)
  • Satelliittisäiliöt ja terminaalit
  • Projektitoimitukset

Voit halutessasi ulkoistaa kaasupalvelusi meille kattavasti, sillä otamme sovittaessa vastuun myös huollosta, valvonnasta sekä energiantuotannosta.

Ota yhteyttä ja keskustele asiantuntijamme kanssa, millainen ratkaisu on sinulle tehokkain. Kerromme mielellämme lisää, miten voimme auttaa sinua kaasuratkaisujen parissa.

Lue seuraavaksi: Puhdasta ja tehokasta energiantuotantoa

Ota yhteyttä tai kysy lisää asiantuntijalta.

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan sinun alueesi asiantuntijaan.

Saat kopion lähettämästäsi viestistä sähköpostiisi.