Ratkaisut

Paineilmaratkaisut

Teollisen paineilman laajin palveluvalikoima.

Kaasu- ja energiatekniikan ratkaisut

Energiatehokasta kaasua teollisuuden tarpeisiin.

Automaatioratkaisut

Poista kitkaa tehokkuuden tieltä.

Digitaaliset ratkaisut

Älykkäät ja datalähtöiset ratkaisut teollisuuteen.

Palvelut
Tuotteet

,

Auditointi ottaa kaiken irti paineilmasta

Sarlinin paineilmajärjestelmän kokonaisvaltainen auditointi tuo esiin kehityskohteet, joihin paneutumalla voi tehostaa järjestelmän toimivuutta, lisätä tehoa ja hyötysuhdetta sekä samalla säästää energiakustannuksissa.
Lue lisää

Mittaukset ja kartoitus ovat paikallaan esimerkiksi uuden kompressorin hankinnan yhteydessä. Energiansäästöllä on merkitystä myös tuotantolaitosten ympäristövaikutuksiin.

Kutsumme paineilmajärjestelmän mittausta ja auditointia joko Syyni-järjestelmäanalyysiksi tai kansainvälisten asiakkaidemme yhteydessä AirAudit-palveluksi. Kartoitus ja analyysi ovat ajankohtaisia, jos järjestelmässä on häiriöitä, suunnitelmissa on uuden kompressorin hankinta tai laajempikin järjestelmän ja verkoston uusiminen. Paineilman tuottaminen kuluttaa energiaa, joten on tärkeää, että koko kokonaisuus on kunnossa. Auditointimme kohdistuukin järjestelmän kaikkiin osatekijöihin eikä esimerkiksi vain uuden kompressorin asentamiseen.

Ohjaus tuo säästöä energiakustannuksiin

Paineilmajärjestelmän mittauksessa selvitämme muun muassa laitteiden toimivuuden, verkoston kunnon, kompressorien hyötysuhteen sekä paineilman laadun. Paineilmajärjestelmän kartoitus ja analysointi tuovat selvää säästöä, koska energiatehokkuutta lisäämällä sähkön kulutus ja käyttökustannukset pienenevät. Kun kehityskohdat selviävät auditoinnissa, on mahdollista parantaa järjestelmän toimivuutta esimerkiksi ohjauksella.

Olemme muun muassa säästäneet auditoinnin ja Sarlin Balance -ohjaus- ja valvontajärjestelmän avulla kiinalaisen Ansteelin terästehtaan energiakustannuksissa 10 prosenttia. Säästö on merkittävä, koska kyseessä on iso tehdas. Tilastojemme mukaan Sarlin Balancen avulla paineilman tuotannon energiansäästöpotentiaali voi olla jopa 30 prosenttia. Taloudellisen hyödyn lisäksi ohjauksen aikaansaamalla energiansäästöllä on merkitystä tuotantolaitoksen ympäristövaikutuksiin.

Sarlin Balance ohjaa merkistä riippumatta kaikkia järjestelmän kompressoreita, pitää verkostopaineen tasaisena sekä mittaa paineilmajärjestelmän toimintaa. Ohjelmisto myös kerää tiedot seurantaa varten.

Auditointi kertoo kokonaiskuvan

Olemme kenttätyössä huomanneet, että paineilmajärjestelmän omassa datamittauksessa mittausväli on usein liian pitkä, ja näin mielikuva järjestelmän todellisesta tilasta saattaa olla vääristynyt. Auditoinnissa mittaamme asemapaineet kolmen sekunnin välein tilanteen mukaan heti kompressorin jälkeen sekä ennen kuivainta ja sen jälkeen. Mittauspisteitä on myös useassa kohdassa verkostoa, jotta mahdolliset ongelmakohdat saadaan selville. Mitattavia suureita ovat lisäksi kompressorin kokonaisteho ja sähkönkulutus. Laajemmissa mittauksissa tutkitaan kuivaimelle menevän ilman lämpötila ja paineilman kastepiste. Näin saamme kattavan kokonaiskuvan järjestelmän ja verkoston toimivuudesta, painetasojen vaihteluista sekä mahdollisista paineenalenemakohdista.

Kartoitus on ensiarvoisen tärkeää, jos paineilmalaitoksella on jo ikää, osa verkostosta on ollut käytössä vuosikymmeniä ja laajennuksia on tehty vaiheittain.

Analyysi ja raportti hyödyksi

Auditoinnin ideana on se, että ulkopuolinen toimija tekee mittauksen, kartoituksen ja analyysin sekä monipuolisen raportoinnin. Lopputulos saattaa yllättää, jos esimerkiksi oman ohjausjärjestelmän mittausväli on ollut puutteellinen tai epätarkka. Hyvin tehty mittaus vaatii myös aikaa. Sarlinin tekemä mittaus kestää useissa kohteissa vähintään viikon, mutta tarvittaessa dataa voidaan kerätä kuukaudenkin ajan.

Pelkkä mittaus ei vielä anna eväitä kehitykseen. Auditoinnin raportointi kerää yhteen tärkeimmät luvut ja havainnollistaa ne kuvaajina. Tulosten perusteella käymme yhdessä asiakkaan kanssa läpi kompressorien kokonaistehon ja käyntiasetukset, painehäviöt paineilmaverkostossa ja jälkikäsittelyssä sekä arvioimme säiliökapasiteetin riittävyyden. Jos esimerkiksi kompressorien käyntiasetukset eivät ole kohdillaan, kuluttaa turhakäynti energiaa. Liian korkeat paineastukset lisäävät myös huollon tarvetta.

Lue seuraavaksi: Onko kaikki todellakin hyvin kompressorihuoneessa?

Ota yhteyttä tai kysy lisää asiantuntijalta.

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan sinun alueesi asiantuntijaan.

Saat kopion lähettämästäsi viestistä sähköpostiisi.