Ratkaisut

Paineilmaratkaisut

Teollisen paineilman laajin palveluvalikoima.

Kaasu- ja energiatekniikan ratkaisut

Energiatehokasta kaasua teollisuuden tarpeisiin.

Automaatioratkaisut

Poista kitkaa tehokkuuden tieltä.

Digitaaliset ratkaisut

Älykkäät ja datalähtöiset ratkaisut teollisuuteen.

Palvelut
Tuotteet

Kuinka paineilmaa tuotetaan vastuullisesti?

Paineilmantuotanto kuluttaa energiaa. Energian osuus onkin 75 % paineilmajärjestelmän elinkaarikustannuksesta. Se, miten tehokkaasti tarvittava energia käytetään nyt ja tulevaisuudessa, on oleellista kestävään kehitykseen tähtääville yrityksille. Vastuullinen paineilmantuotanto on saavutettavissa optimoidun tuotannon, kulutuksen seurannan ja ohjauksen avulla. Paineilmantuotannon energiakustannukset eivät rasita pelkästään yrityksen taloutta, vaan ovat merkittävä osatekijä kestävien tuotantotapojen käyttöönotossa. Tehokas ja oikein mitoitettu paineilmajärjestelmä […]
Lue lisää

Paineilmantuotanto kuluttaa energiaa. Energian osuus onkin 75 % paineilmajärjestelmän elinkaarikustannuksesta. Se, miten tehokkaasti tarvittava energia käytetään nyt ja tulevaisuudessa, on oleellista kestävään kehitykseen tähtääville yrityksille. Vastuullinen paineilmantuotanto on saavutettavissa optimoidun tuotannon, kulutuksen seurannan ja ohjauksen avulla.

Paineilmantuotannon energiakustannukset eivät rasita pelkästään yrityksen taloutta, vaan ovat merkittävä osatekijä kestävien tuotantotapojen käyttöönotossa. Tehokas ja oikein mitoitettu paineilmajärjestelmä optimoi tuotannon ja vähentää energiankulutusta. Toimiva verkosto, käytön seuranta ja ohjaus sekä ennakoiva huolto ja tarpeeseen mitoitettu kulutus lisäävät järjestelmän kokonaistehokkuutta. Tämä taas näkyy suoraan esimerkiksi yrityksen CO2-päästöissä.

Energiatehokas paineilmatuotanto

Paineilma on monissa teollisuusprosesseissa välttämätön neljäs perushyödyke sähkön, veden ja höyryn tapaan. Vaikka paineilmateknologia kehittyy koko ajan, tietyt elementit pysyvät ennallaan. Oleellisimpien tunnuslukujen mittaus ja seuranta auttavat kehittämään muun muassa paineilmajärjestelmän toimivuutta ja käyttövarmuutta. Painetaso, ilmankulutus ja ominaisteho ovat energiatehokkaan tuotannon abc.

Oikea verkkopaine haltuun

Paine (bar). Paineilmaverkon ylipaineistus kostautuu kasvaneena ilmankulutuksena, kun paineilmalaitteet käyttävät enemmän ilmaa ja vuodot lisääntyvät. Jos verkon paine lasketaan 7 barista 6 bariin, ilmankulutus vähenee 12 %. On hyvä tunnistaa käyttökohteet, jotka ovat kriittisiä painetasolle sekä miettiä, mikä on näissä kohteissa vaadittu painetaso ja ilmamäärä suhteessa koko järjestelmän tarpeeseen.

Painetason hallittu laskeminen ja optimointi vaikuttavat merkittävästi paineilmanjärjestelmän energiankulutukseen.

Kulutuksen seuranta löytää vuodot

Ilmankulutus (m3/min). Paineilman kulutuksen seuranta auttaa löytämään poikkeamat. Keskimäärin 20–30 % kompressorien tuottamasta ilmasta vuotaa taivaan tuuliin esimerkiksi huonoista liitoksista, rikkoutuneista letkuista ja venttileistä.

Paineilman kulutuksen seuranta ja vuotojen systemaattinen korjaus maksavat itsensä nopeasti takaisin.

Paineilman ohjaus säästää energiaa

Ominaisteho (kW/m3/min). Tässä tunnusluvussa kompressorien käyttämä sähköteho suhteutetaan tuotettuun ilmamäärään. Tavoitteena on usein mahdollisimman pieni luku, mutta se ei riitä yksin kuvaamaan tehokkuutta. Käytännössä suhteelliseen tehoon vaikuttavat eniten laitekanta, operointi ja oikea ohjausstrategia.

Esimerkiksi sopii järjestelmä, jossa kompressorit käyvät optimaalisesti, ja suhteellinen teho on hyvä 6 kW/m3/min 7 barin paineessa. Kun laskemme järjestelmän paineen edullisempaan 6 bariin, laskee ilmankulutus edellä mainitut 12 %. Vastaavasti kompressorien tuottoa voidaan pienentää 12 %. Silti kompressorien ominaisteho voi heikentyä 6.25 kW/m3/min. Ohjaus säästää energiaa vähentyneen paineilmankulutuksen takia.

Energiatehokas paineilmaratkaisu

Edellä mainitut paine, ilmankulutus ja ominaisteho -elementit ovat ratkaisevassa roolissa, kun etsitään parasta mahdollista paineilmatuotannon ratkaisua. Energiatehokkuus on merkittävä osatekijä varsinkin teollisuuden prosesseissa, koska paineilman osuus on keskimäärin 10 % kokonaissähkönkulutuksesta. Säädöillä ja ohjauksella voi saada aikaan suuriakin säästöjä niin taloudellisesti kuin ympäristöäkin ajatellen.

Sarlin on paineilmateknologian edelläkävijä. Olemme kehittäneet paineilmaratkaisuja lähes 70 vuotta. Sarlin tarjoaa paineilmateknologian parhaat ratkaisut, työkalut ja osaamisen, joilla paineilmantuotanto on luotettavaa, energiatehokasta ja edullista.

Ota yhteyttä, katsotaan kuinka voimme auttaa tehostamaan paineilmatuotantoanne.

Ota yhteyttä tai kysy lisää asiantuntijalta.

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan sinun alueesi asiantuntijaan.

Saat kopion lähettämästäsi viestistä sähköpostiisi.

Jukka Järventaus

MyyntiPaineilma010 550 4561
jukka.jarventaus(a)sarlin.com