Ratkaisut

Paineilmaratkaisut

Teollisen paineilman laajin palveluvalikoima.

Kaasu- ja energiatekniikan ratkaisut

Energiatehokasta kaasua teollisuuden tarpeisiin.

Automaatioratkaisut

Poista kitkaa tehokkuuden tieltä.

Digitaaliset ratkaisut

Älykkäät ja datalähtöiset ratkaisut teollisuuteen.

Palvelut
Tuotteet

Elintarvikelaatuinen paineilma, British Compressed Air Society (BCAS) suositus paineilman laadulle.

Paineilman sisältämät epäpuhtaudet voivat vaikuttaa haitallisesti elintarvikkeeseen tai juomaan.  British Compressed Air Society (BCAS) on antanut suosituksensa elintarviketeollisuudessa käytettävän paineilman laadulle standardin ISO 8573.-1:2010 mukaan. Tärkeintä on selvittää, onko paineilma suorassa vai epäsuorassa kosketuksessa aineosiin, tuotantolaitteisiin, valmiisiin tuotteisiin tai pakkausmateriaaliin. Suora kosketus - määritelmä Paineilma on suorassa kosketuksessa ainesosiin, tuotantolaitteisiin, valmiisiin tuotteisiin tai pakkausmateriaaleihin. Esimerkkejä […]
Lue lisää

Paineilman sisältämät epäpuhtaudet voivat vaikuttaa haitallisesti elintarvikkeeseen tai juomaan.  British Compressed Air Society (BCAS) on antanut suosituksensa elintarviketeollisuudessa käytettävän paineilman laadulle standardin ISO 8573.-1:2010 mukaan.

Tärkeintä on selvittää, onko paineilma suorassa vai epäsuorassa kosketuksessa aineosiin, tuotantolaitteisiin, valmiisiin tuotteisiin tai pakkausmateriaaliin.

Suora kosketus - määritelmä

Paineilma on suorassa kosketuksessa ainesosiin, tuotantolaitteisiin, valmiisiin tuotteisiin tai pakkausmateriaaleihin.

Esimerkkejä

 • Ilmahuuhtelu
 • Ilmaveitset (leikkaus/kuorinta/jäähdytys)
 • Ruiskutus/pinnoitus
 • Kuljetus (siirto)
 • Jäähdytys
 • Pakkaaminen
 • Kuivaus

Epäsuora kosketus - määritelmä

Paineilma, jonka ei ole tarkoitus joutua kosketuksiin ainesosien, valmiin elintarvikkeen, juoman, pakkausmateriaalin, säilytysastioiden tai tuotantolaitteiden kanssa, mutta joka voi vahingossa joutua kosketuksiin niiden kanssa.

Esimerkkejä

 •  Venttiilit, sylinterit ja pneumaattiset osat, joita käytetään tuotantoympäristössä, jossa likaantunut poistoilma voi vahingossa päästä kosketuksiin tuotantolaitteiden, ainesosien, valmiiden tuotteiden tai pakkausten kanssa.

 British Compressed Air Society (BCAS) suositus

Paineilman-laatuluokka-ISO-8573-1-2010-Elintarvike-BCAS-Best-Practice-102

 Kiinteät hiukkaset

Kiinteiden hiukkasten puhtausvaatimukset ovat samat sekä suorassa että epäsuorassa kosketuksessa. Molemmissa tapauksissa tarvitaan saman tasoinen puhdistuslaite.

 • Vähimmäisvaatimustaso voidaan yleensä saavuttaa yleiskäyttöön tarkoitetulla 1 mikronin suodattimella.
 • Erittäin tehokkaan 0,01 mikronin kuivien hiukkasten suodattimen käyttöä suositellaan, sillä tämän tason suodatus voi merkittävästi vähentää mikro-organismeja.

Lue paineilmasuodattimista täältä

Vesi (suora kosketus)

 • Suoran kosketuksen puhtausvaatimukset edellyttävät adsorptiokuivaimen asentamista, jonka paineenalainen kastepiste on parempi kuin -40 °C. Tämä vaatimus otettiin käyttöön mikro-organismien kasvun estämiseksi, sillä paineilma, jonka paineenalainen kastepiste on -26 °C tai parempi, ehkäisee paremmin mikrobiologista kasvua.
 • -40 °C:n paineenalaisen kastepisteen ja erittäin tehokkaan 0.01 mikronin kuivien hiukkasten suodattimen yhdistelmä voi merkittävästi vähentää mikro-organismien määrää.

Vesi (epäsuora kosketus)

 • Epäsuoran kosketuksen puhtausvaatimuksena on +3 °C:n paineenalainen kastepiste tai parempi (tämä kastepiste ei ehkäise mikrobiologista kasvua).
 • Mikäli epäsuora kosketus voi vaara-analyysin määritelmän mukaan olla haitallinen, tulee käyttää suoran kosketuksen luokitusta.

Lue paineilmakuivaimista täältä

Öljy (suora kosketus)

Suoran kosketuksen puhtausvaatimukset vaativat ”Teknisesti öljytöntä ilmaa”.

 Öljy (epäsuora kosketus)

 • Epäsuoran kosketuksen alaraja on vähimmäisvaatimus.
 • Mikäli epäsuora kosketus voi vaara-analyysin määritelmän mukaan olla haitallinen, tulee käyttää suoran kosketuksen luokitusta.

Mikrobiologiset epäpuhtaudet

 • Vaara-analyysi määrittelee paineilman mikrobiologisten epäpuhtauksien aiheuttaman saastumisriskin.
 • Paineilman aiheuttamaa mikrobiologista saastumista voidaan hallita oikealla kastepisteellä (-40 °C:n paineenalainen kastepiste) ja käyttötarkoitukseen sopivalla suodatuksella (0.01 mikronia).
 • Käyttökohteissa, jotka edellyttävät täysin steriiliä paineilmaa, on käytettävä täysin steriiliksi luokiteltua ilmansuodatinta.

kirjoittanut Mark White/Parker

Ota yhteyttä tai kysy lisää asiantuntijalta.

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan sinun alueesi asiantuntijaan.

Saat kopion lähettämästäsi viestistä sähköpostiisi.