Ratkaisut

Paineilmaratkaisut

Teollisen paineilman laajin palveluvalikoima.

Kaasu- ja energiatekniikan ratkaisut

Energiatehokasta kaasua teollisuuden tarpeisiin.

Automaatioratkaisut

Poista kitkaa tehokkuuden tieltä.

Digitaaliset ratkaisut

Älykkäät ja datalähtöiset ratkaisut teollisuuteen.

Palvelut
Tuotteet

,

Turvaa työskentelyyn/ siirtoavainjärjestelmä ja Lockout/Tagout

yöntekijöiden turvaksi on olemassa direktiivejä ja standardeja onnettomuusriskien varalta. Onnettomuus voi sattua koneen tai laitteistojen odottamattomasti käynnistyessä tai jos energiaa vapautuu hallitsemattomasti huolto- ja korjaustöiden aikana. Turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset Eurooppa Työntekijöiden työssään käyttämien työvälineiden turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset on määritetty direktiivin 2009/104/EY kautta. Tähän liittyy myös SFS-EN ISO 14118:201 -standardi odottamattoman käynnistyksen […]
Lue lisää

yöntekijöiden turvaksi on olemassa direktiivejä ja standardeja onnettomuusriskien varalta. Onnettomuus voi sattua koneen tai laitteistojen odottamattomasti käynnistyessä tai jos energiaa vapautuu hallitsemattomasti huolto- ja korjaustöiden aikana.

Turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset

Eurooppa

Työntekijöiden työssään käyttämien työvälineiden turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset on määritetty direktiivin 2009/104/EY kautta. Tähän liittyy myös SFS-EN ISO 14118:201 -standardi odottamattoman käynnistyksen estoa koskien.

Direktiivi 2009/104/EY lähtökohtia

 • Kohta 2.16
  Työntekijöiden on voitava mennä turvallisesti kaikkiin paikkoihin, joihin pitää päästä tuotannon, säädön tai huollon vuoksi sekä olla niissä turvallisesti. SFS-EN ISO 14118:2018 kertoo yksityiskohtaisemmin, miten se tehdään turvallisesti.
 • Kohta 2.13
  Huoltotöiden tekemisen on oltava mahdollista koneen ollessa pysäytettynä. Jos tämä ei ole mahdollista, täytyy olla mahdollista ryhtyä tarvittaviin suojelutoimenpiteisiin, jotta sellaisia töitä voidaan suorittaa tai jotta sellaisia töitä on voitava suorittaa vaaravyöhykkeen ulkopuolella.
 • Kohta 2.15
  Työvälineissä on oltava työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi olennaiset varoitukset ja merkinnät. Varoituksilla tai muilla merkinnöillä ei kuitenkaan voida korvata varsinaisia turvalaitteita kuten suojia, oven tai luukun vartiointiin käytettäviä turvarajakytkimiä tai moottorin turvakytkintä.

USA

Erillinen OSHA 29 CFR 1910.14 -standardi ”The Control of Hazardous Energy (Lockout/Tagout)”.

Stanardiin kuuluu suurin piirtein samat asiat kuin 2009/104/EY direktiivissä, mutta lisäksi siihen liittyy LOTO eli Lockout/Tagout.

Lockout/Tagout

 • Standardi on suunniteltu estämään koneiden tai laitteistojen odottamattomia käynnistyksiä tai energian vapautumista huolto- ja korjaustöiden tai muun erikoistoimen aikana, jolloin työntekijän onnettomuusriski on ilmeinen. Standardi ei siis koske normaaleja jokapäiväisiä toimenpiteitä. Normaalitilanteita koskee riskinarvioinnissa määritellyt suojat, turvalaitteet ja niiden ohjaustoiminnot.
 • Sähkö ei suinkaan ole ainoa vaarallinen energialähde, niitä ovat myös muut energian muodot, kuten pneumaattinen, hydraulinen, terminen, kemiallinen, mekaaninen tai painovoimainen energia.
 • On tärkeää muistaa, että kaikki sellaiset energialähteet, joilla on mahdollisuus odottamattomaan käynnistykseen, energian liikkeelle saattamiseen tai vapautumiseen. on tunnistettava. Lisäksi niille on järjestettävä suojaus, lukitus tai muulla tavoin eliminoitava vaara ennen huollon tai korjaustyön suorittamista! USA:ssa tähän vaaditaan ns. Lockout/Tagout-ohjelma.

Lockout: Jokaisen työlaitteen tai vaarallisen koneen osan tulee olla varustettu helposti tunnistettavalla energiasta erottamisella ja energian jälleenkytkennän tulee tapahtua työntekijän kannalta riskittömästi.

Tagout: Työlaitteet ja -koneet on varustettava työnsuorittajan kannalta tarpeellisilla varoituskilvillä ja/tai muilla riittävillä varoitusmenetelmillä.

Lockout/Tagout - toteutus perinteisesti

Yleensä Lockout toteutetaan riippulukoilla, jotka on kiinnitetty esimerkiksi oviin estämään niiden lukintaa tai venttiileihin estämään niiden väärää käyttöä. Lukoissa voi olla käyttäjän tai osaston tunnukset.

Tagoutiin käytetään erilaisia kielto- ja tunniste-etikettejä, jotka kertovat vaarasta. Tyypillisesti näissä ilmoitetaan: huolto käynnissä, älä kytke. Tämän tunnisteen saa poistaa vain omistaja tai hänen esimiehensä. Tunnisteiden tulee olla kestäviä ja niiden poistaminen täytyy tehdä tarkoituksella – ne eivät saa irrota itsestään.


Lockout/Tagout - toteutus Trap key eli siirtoavainjärjestelmällä

Siirtoavainjaerjestelmae-350-px

Siirtoavainjärjestelmässä on kaksi avainta

 1. Oikeutusavain, joka on oikeutetun käyttäjän käytössä.
 2. Mukaanottoavain, joka on kiinnitettynä oven tai luukun lukintaan. Kone tai laite ei voi käynnistyä silloin, kun henkilöllä on mukaanottoavain mukanaan.
  Mukaanottoavaimen käyttö voidaan varmistaa EKA-toiminnolla, joka varmistaa että oven saa avattua vasta, kun mukaanottoavain on poistettu lukosta.

Siirtoavainjärjestelmän toimintaperiaate

 • Oikeutusavain aktivoidaan samaan lukintaan kuin mukaanottoavain, jolloin mukaanottoavain vapautuu.
 • Henkilö ottaa mukaanottoavaimen mukaansa, kun hän menee tekemään huolto- tai korjaustyötä. Kone tai laite ei voi käynnistyä työn aikana.
 • Työn jälkeen mukaanottoavain palautetaan lukintaan, jolloin oikeutusavain voidaan irrottaa.

Siirtoavainjärjestelmän etuja

 • Oviin tai luukkuihin ei tarvita kaapelivetoja
 • Vältytään erillisten riippulukkojen käyttämisestä ja niiden hallinnoimisesta sekä erilaisten kielto- ja tunniste-etikettien käyttämisestä
 • Mukaanottoavain on aina kiinni ovessa tai lukintalaitteessa, jolloin sitä ei tarvitse lähteä erikseen hakemaan verstaalta, laatikosta tai etsimään pakista
 • Oikeutusavain on aina oikeutetun käyttäjän käytettävissä

 kirjoittanut Juha Nieminen/Sarlin Oy Ab

Ota yhteyttä tai kysy lisää asiantuntijalta.

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan sinun alueesi asiantuntijaan.

Saat kopion lähettämästäsi viestistä sähköpostiisi.