Ratkaisut

Paineilmaratkaisut

Teollisen paineilman laajin palveluvalikoima.

Kaasu- ja energiatekniikan ratkaisut

Energiatehokasta kaasua teollisuuden tarpeisiin.

Automaatioratkaisut

Poista kitkaa tehokkuuden tieltä.

Digitaaliset ratkaisut

Älykkäät ja datalähtöiset ratkaisut teollisuuteen.

Palvelut
Tuotteet

Teollisen automaation trendit: Miksi vastuullisuudesta pitäisi puhua enemmän?

Miltä näyttää teollisen automaation tulevaisuus?
Lue lisää

Miten vastuullisuus, logistiikan murros ja kyberturvallisuus vaikuttavat koneenrakentamisen ja prosessiautomaation tulevaisuuteen?  Entä millaisia asioita voimme hyvillä mielin jättää tekoälyn huoleksi? 

Parin viimeisen vuoden aikana maailma on muuttunut nopeammin kuin osasimme odottaa tai varautua. Maailmanlaajuiset kriisit ovat aiheuttaneet logistiikan takkuamista, hintojen nousua ja painetta löytää vaihtoehtoisia energiamuotoja.

Globaalit kehityssuunnat läpileikkaavat myös teollista automaatiota.

Vaikka maailmalla löisi kovemmat aallot, pitkän aikavälin trendit kertovat, mihin panostamalla voi seilata läpi myrskyjen. Seuraavaksi käymme läpi niitä kehityssuuntia, jotka ohjaavat teollisen automaation tulevaisuutta.

Teollisen automaation trendit, jotka määrittävät tulevaisuutta    

1. Vastuullisuus ja vihreä siirtymä 

Vastuullisuus on megatrendi, joka jakaa yritykset kilpailukykyisiin ja putoajiin. Teknologiateollisuudesta sanana ei välttämättä tule ensimmäisenä mieleen vihreän siirtymän vaatimukset tai eettiset työolosuhteet, mutta kehityssuunta on näkyvä kaikille teollisen automaation parissa työskenteleville.

Vastuullisuudesta puhutaan eri ympäristöissä jopa kyllästymiseen saakka, mutta yksi asia on selvä: Sitä voi toteuttaa vain käytännön teoilla. Teollisen automaation toimintaympäristö tarjoaakin monia paikkoja, joissa ihmiset, ympäristö ja kestävä liiketoiminta lyövät kättä.

Vastuullisuus käsitetään usein ympäristöjalanjäljen pienentämisenä, mutta yhtä paljon vastuullisuus tarkoittaa myös turvallisen ja tuottavan työympäristön mahdollistamista. 

Ja nimenomaan tässä teollisella automaatiolla on suuri rooli. Miten voimme rakentaa työympäristöjä, joissa ihmistyö voidaan minimoida vaarallisissa, epäergonomisissa tai likaisissa ympäristöissä?

Teknologiateollisuudessa vastuullisuutta voidaan edistää mm.

 • Kehittämällä ratkaisuja, jotka parantavat työturvallisuutta ja poistavat ihmistyön tarvetta vaarallisissa ja kuluttavissa työolosuhteissa.
 • Hyödyntämällä monipuolisesti kone- ja ATEX -turvallisuusratkaisuja, jotka estävät työtapaturmia.   
 • Minimoimalla inhimillisen virheen mahdollisuutta tuotesuunnittelussa ja valmistuksessa.
 • Panostamalla ratkaisuihin, joilla voidaan vähentää energiankulutusta ja materiaalihukkaa ja tätä kautta pienentävät ympäristön kuormitusta. 
 • Kiinnittämällä huomiota automaatiotuotteiden ja komponenttien alkuperään, raaka-aineisiin ja valmistukseen. 
 • Suosimalla valvottua lokaalituotantoa, mikä tapauksessamme tarkoittaa koko Euroopan Unionin aluetta. 

Myös siirtyminen kohti hiilineutraalia taloutta on yhä suurempi osa teollisen automaation tulevaisuutta. Automaation avulla voidaan kehittää ratkaisuja, joilla riippuvuutta fossiilienergiasta voi vähentää.

Esimerkiksi energiankulutuksen seurantaa ja materiaalihukan vähentämistä voidaan jo nyt toteuttaa melko pienillä automaatiopanostuksilla.

Me Sarlinilla panostamme vastuullisuuteen tuotteiden hankinnassa ja kumppaneiden valinnassa. Olemme luoneet oman vastuullisuuslinjauksen, jonka ulotamme yhteistyökumppaneihimme. Sen ohella, että kumppanimme sitoutuvat aina EU-direktiiveihin ja kansalliseen lainsäädäntöön, heidän liiketoiminnan tulee myös täyttää Sarlinin juridisesti sitova Supplier Code of Conduct -säädöstö. Kirjallinen sopimus käsittelee mm. raaka-aineiden alkuperää, valmistusta ja työolosuhteita. Vastuullisuuspolitiikkamme noudattaa ISO14001-ympäristösertifikaatin vaatimuksia sekä kansainvälisen työjärjestö ILO:n suosituksia. 

2. Hyvinvointi tehokkuuden mahdollistajana - Ihminen ohjaa automaatiota

Kun puhumme eettisestä teollisesta automaatiosta, koneturvallisuuden kehitys on yksi tärkeimpiä teemoja - nyt ja tulevaisuudessa. 

Tilastojen mukaan suurin osa koneilla tapahtuneista työtapaturmista sattuu erikoistilanteissa, kuten huollon, häiriönpoiston, vahinkokäynnistyksen, korjauksen, työntekijän huolimattomuuden tai puutteellisten suojien takia.

Turvallisten koneiden avulla voimme parantaa tuottavuutta, suojella työntekijöitä, vähentää sairaspoissaoloja ja kehittää työympäristön viihtyisyyttä.

Koneturvallisuuden voi jakaa kahteen tärkeään teemaan, joissa
1) Varmistamme laitteiden ja prosessien turvallisuuden.
2) Estämme ihmisiä loukkaamasta itseään koneita käytettäessä. 

Estäminen tapahtuu lukitus- ja valvontajärjestelmillä, joiden avulla vain tarpeenmukaiset henkilöt pääsevät kulkemaan tuotantotiloihin tai niiden tiettyyn osaan.

Estäminen voidaan toteuttaa myös liikkeentunnistus- ja konenäköratkaisuilla, joiden avulla esimerkiksi robotti pysähtyy havaitessaan epätyypillistä liikettä. Laitteiden ja prosessien tilaa monitoroidaan ja järjestelmät pystyvät antamaan hälytyksen tai sulkemaan itsensä vikatilanteissa niille asetettujen hälytysrajojen mukaisesti.

Olemme koneturvallisuuden huippuasiantuntijoita vuosikymmenien kokemuksella. Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme rakentaneet kattavia koneturvallisuuden kokonaisuuksia ja saat meiltä saman katon alta  huippuluokan tuotteet ja asiantuntijoidemme tuen. 

Lue myös: Koneturvallisuus on monen tekijän summa ja tutustu lisää koneturvallisuuden ratkaisuihimme.

3. Kyberturvallisuuden ja tietoturvan painavammat roolit 

Jo ennen kevättä 2022 kyberturvallisuuden kysymykset ovat olleet teollisen internetin ja automaatioratkaisujen ytimessä. Mitä enemmän järjestelmät digitalisoituvat, sitä monipuolisimpia suojauksia tarvitaan.

Aina kun teollisessa infrastruktuurissa tieto liikkuu verkon ylitse, on riski, että se päätyy vääriin käsiin, jos tietoliikennettä ei ole suojattu oikein.

Turvallista tiedonsiirtoa voi häiritä esimerkiksi palvelunestohyökkäyksillä, tietojenkalastelulla sekä haittaohjelmilla. Erityisen riskin järjestelmiä ovat ne, joilla operoidaan esimerkiksi kriittisen teollisuuden tai puolustusteknologian parissa. Yhtä tärkeää on suojata yritysten automaatiojärjestelmät, jotta ulkopuoliset eivät pääse käsiksi liiketoimintatietoihin tai prosessin toimintaan.

Tietoturva onkin yksi suomalaisen yrityskentän haasteista. Kyberturvallisuuskeskuksen kevään 2020 selvityksen mukaan suojaamattomia automaatiojärjestelmiä löytyi teollisuudesta pistokokeella 33 kappaletta.

Joka kuudes suomalainen suuryritys on myös joutunut tietovuodon kohteeksi. Verrattuna eurooppalaiseen keskitasoon, tietovuodot suomalaisissa yrityksissä ovat jopa kolme kertaa yleisempiä.

Teollisen automaation tietoturva on alati muutoksessa, ja sen kehittyvät suojaukset ovat jatkuva prosessi. Tärkeintä olisi ottaa tietoturvallisuus huomioon jo järjestelmiä suunniteltaessa, ja luoda jatkuva suojaus riskianalyysin pohjalta. 

Pelotteluun ei silti ole tarvetta. Turvallinen teollinen infrastruktuuri luo jatkuvasti mahdollisuuksia kehittää ja luoda uutta liiketoimintaa. Parhaassa tapauksessa teolliset automaatiojärjestelmät ovat osa kansallista kyberturvallisuutta, samalla kun ne tukevat tuottavia yrityksiä, joiden toimintavarmuus on käynyt läpi stressitestit.

Me Sarlinilla olemme erikoistuneet tietoturvalliseen kone- ja prosessiautomaatioympäristöön. Tarjoamme tuotteita ja ratkaisuja, jotka varmistavat turvallista tiedonsiirtoa ja -hallintaa vaativissa teollisuus- ja palveluympäristöissä. 

Lue myös: Teollinen Internet ja tietoturvallisuus ja Teollisuuden tietoturvariskit hallittavissa

4. Logistiikan murros ja maantieteellinen siirtymä

Maailmanlaajuinen pandemia pyöräytti liikkeelle kehityskulun, jossa tuotantoa halutaan siirtää lähemmäs kohdemaata logistiikan ja tuotannon haasteiden vuoksi.

Pitkät logistiikkaketjut eivät ole samalla tavalla luotettavia, samalla kun komponenttien saatavuutta halutaan puskuroida lähellä toimivien kumppaneiden kanssa. Samalla on syytä ajatella ympäristöä ja sitä, että lähempänä tuotetun tavaran kuljetushiilijalanjälki on pienempi. 

Teollisten automaatiotuotteiden lähimarkkina on Eurooppa, jossa tuotteita tuotetaan valvotusti ja tarkalla laadulla. Eurooppalaiset työvoimakustannukset ovat usein Aasian maita suuremmat, mutta tämä ei suoraan tarkoita kokonaiskustannusten nousua.

Automaatio tarjoaa monia säästön paikkoja, kun toistettavaa, manuaalista työtä voidaan korvata älykkäällä automaatiolla. Logistiikkakustannusten räjähdysmäinen kasvu viime vuosina on sekin herättänyt uutta kiinnostusta lähituotantoon.

Sähköisen kaupankäynnin voimakas kasvu kuluneina pandemiavuosina on myös lisännyt logistiikka-automaatioratkaisujen kysyntää merkittävästi.

Jatkossa ihmisen rooli tullee muuttumaan automaation valvojaksi ja kehittäjäksi, kun tavarat varastoidaan, kerätään, pakataan ja kuljetetaan automatisoidusti.

Logistiikka-automaation kehityssuuntia:

 • Materiaalivirran ja koko logistiikkaketjun optimointi automaation keinoin.
 • Robotiikan ja konenäön yhteistyö esimerkiksi varastonhallinnassa ja kappaleentunnistuksessa.
 • Konenäön ja keinoälyn roolin korostuminen osana prosessioptimointia ja laadunvalvontaa.

5. Tuottavuuden uusi sukupolvi: Johda tiedolla, säästä ihmistä 

Lopuksi on hyvä käsitellä automaation ikuisuuskysymystä: Miten käy ihmistyölle, kun automaatio kehittyy jatkuvasti? Parhaassa tapauksessa ihmistyö on entistä turvallisempaa ja mielekkäämpää, koska automatiikka korvaa monotonisen tai vaarallisen työn.

Yksinkertaisimmillaan turvallisempi työympäristö tarkoittaa toimivaa hätä-seis-painiketta koneeseen tai vaarallisten tilojen etävalvontaa vuorokauden ympäri. Kehittyneemmän version tarjoilee robotiikka, joka siirtelee painavat lastit ja korvaa kuormittavat työvaiheet. 

Kun koneet ja tietoliikenne ovat älykkäämpiä, ihmisen työpanoksen arvo jopa kasvaa. Voimme fokusoitua paremmin työtehtäviin, joihin koneet eivät pysty. Esimerkiksi ongelmanratkaisua, luovuutta ja kommunikaatiota vaativat työt säilyvät ihmisillä. 

Eettisyyteen ja ekologisuuteen voimme vaikuttaa valitsemalla luotettavia tavarantoimittaja-kumppaneita, mutta myös kehittämällä ympäristöä aidosti  säästäviä ratkaisuja.

Industry 4.0 - Teollisen automaation uuden sukupolven trendit:

 • Lights out -valmistusympäristöt, joissa tuotanto on täysin automatisointia. Nimitys tulee siitä, että tuotantotiloissa ei nimensä mukaisesti tarvita valoja, koska siellä ei työskentele ihmisiä. 
 • Konenäkö ja robotiikka
 • Tekoäly
 • Digital Twin, digitaalinen kopio fyysisestä tilasta tai koneesta.
 • 5G-yhteydet
 • Pilvilaskenta
 • Kone ja ATEX-turvallisuus 

Tarvitsetko apua teolliseen automaatioon? Sarlinarit palveluksessasi

Haluatko ottaa seuraavan askeleen teollisen automaation saralla tai kehittää nykyistä ympäristöäsi? Ota yhteyttä asiantuntijaamme! Olemme erikoistuneet palvelemaan teollisuusyrityksiä kone- ja prosessiautomaation parissa.

Teollisen automaation palvelumme

 • Koneenrakennus- ja prosessiautomaation tuotteet ja komponentit yhdessä kumppaneidemme kanssa. Edustamme alansa parhaita tuotemerkkejä.
 • Koneturvallisuusratkaisut koneenrakentajille, tuotantolinjoille ja prosessiautomaatioon.
 • Tietoturva- ja kyberturvallisuustuotteet.
 • Varastointi-, huolto- ja koulutuspalvelut. 

📧 Ota yhteyttä Sanna Rantanen, Product Line Director sanna.rantanen at sarlin.com 📧

Lue lisää automaatioratkaisuistamme.

Ota yhteyttä tai kysy lisää asiantuntijalta.

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan sinun alueesi asiantuntijaan.

Saat kopion lähettämästäsi viestistä sähköpostiisi.