Ratkaisut

Paineilmaratkaisut

Teollisen paineilman laajin palveluvalikoima.

Kaasu- ja energiatekniikan ratkaisut

Energiatehokasta kaasua teollisuuden tarpeisiin.

Automaatioratkaisut

Poista kitkaa tehokkuuden tieltä.

Digitaaliset ratkaisut

Älykkäät ja datalähtöiset ratkaisut teollisuuteen.

Palvelut
Tuotteet

Koneturvallisuus on monen tekijän summa

Suomessa sattuu jokaisena vuoden päivänä keskimäärin 300 työtapaturmaa. Kuolemaan johtavia työtapaturmia on vuosittain keskimäärin noin 80, näistä puolet tapahtuu työmatkalla. Koneiden aiheuttamia kuolemaan johtavia onnettomuuksia on vajaa kymmenen vuosittain. Koneilla tapahtuvien työtapaturmien estäminen Melkein kaikki koneilla tapahtuvat työtapaturmat voitaisiin välttää hyvällä suunnittelulla. Jäljelle jäisi vain pieni osa mystisiä vikaantumisia, joihin ei voisi ennalta varautua. Suomalaisen […]
Lue lisää

Suomessa sattuu jokaisena vuoden päivänä keskimäärin 300 työtapaturmaa. Kuolemaan johtavia työtapaturmia on vuosittain keskimäärin noin 80, näistä puolet tapahtuu työmatkalla. Koneiden aiheuttamia kuolemaan johtavia onnettomuuksia on vajaa kymmenen vuosittain.

Koneilla tapahtuvien työtapaturmien estäminen

Melkein kaikki koneilla tapahtuvat työtapaturmat voitaisiin välttää hyvällä suunnittelulla. Jäljelle jäisi vain pieni osa mystisiä vikaantumisia, joihin ei voisi ennalta varautua. Suomalaisen koulutuksen taso ei ole riittävä, koska Suomessa voi valmistua jopa koneinsinööriksi tuntematta koneturvallisuusstandardeja. Tämä on hälyttävää. Olen on kiertänyt paljon maailmalla eri tuotantolaitoksissa ja olen huolissani Suomen tilanteesta.

Suomessa on edelleen käytössä hengenvaarallisia vanhoja koneita, jotka pitäisi laittaa saman tien käyttökieltoon. Mutta viranomaisvalvonta takkuaa, se ei ole enää kenenkään vastuulla keskistetysti ja siksi konekantamme on varsin kirjava. Laskelmien mukaan työtapaturmat aiheuttavat meillä vuosittain ainakin miljardin euron kustannukset.

Koneastukset ja direktiivit

Suomessa on kaksi asetusta, jotka vaikuttavat koneen rakentamiseen, hankkimiseen, huoltamiseen ja käyttämiseen. EU:n konedirektiivin Suomessa voimaan saattava koneasetus 12.6.2008/400 on sitä varten, että taattaisiin koneiden vapaa liikkuvuus EU:n alueella. Sen tehtävänä on siis poistaa kaupan esteet. Ehtona vapaalle liikkuvuudelle on, että kone täyttää asetuksessa esitettävät tekniset turvallisuusvaatimukset.

Käyttöasetuksen 12.6.2008/403 velvoitteet kohdistuvat koneita käyttäviin työnantajiin ja sen tarkoitus on taata koneilla työskentelevien henkilöiden turvallisuus ja työkyky. Konedirektiivi määrittelee yleiset periaatteet, joita täsmennetään standardeilla. Konedirektiivi on alkujaan 1980-luvulta, ja sitä on jonkin verran uudistettu vuonna 2006.

Konedirektiiviä täsmentävät standardit

Käytännössä direktiivin lisäksi tarvitaan sitä täsmentämään tehtyjä eurooppalaisia standardeja. Standardeja on tehty 1990-luvun alkupuolelta lähtien ja niitä uusitaan ajoittain, jotta vaatimukset pysyisivät teknisen kehityksen mukana. Parhaillaankin on menossa useiden keskeisten standardien rukkaaminen uuteen uskoon. Tässä eurooppalaisessa yhteistyössä olen ollut mukana. Päivitys on todella tärkeää, jotta koneturvallisuus pysyisi ajan tasalla.

Tärkein uudistettu standardi on Avattavien suojusten kytkemistä koneen toimintaan koskevan standardi (SFS-EN 14119), johon kaikki asianosaiset toivottavasti tutustuvat.. Standardeja on niin runsaasti, lähes tuhat kappaletta, että ihmiset eivät tunne niitä, vaikka pitäisi.

Suunnittelijoiden ja ostajien täytyy tuntea standardit

Koneiden suunnittelijoiden täytyisi ehdottomasti tuntea standardit, samoin kuin koneiden ostajien. Jos he vertaisivat tuotteita standardeihin, heidän olisi huomattavasti helpompi ostaa hyvä ja luotettava kone.

Valmistettavien koneiden turvallisuudesta vastaa EU:n lainsäädännön mukaan yksiselitteisesti konevalmistaja.

Työnantaja vastaa, että kone on turvallinen käytössä

Kun kone on käytössä, työnantajalla on vastuu siitä, että kone on turvallinen. Myös yhtiön johto vaikuttaa turvallisuuteen, sillä työturvallisuuden johtaminen ja hallinta lähtee aina yritysjohdosta.

Yritysjohdon ja esimiesten sitoutuminen, jämäkkyys sekä yhtenäinen linja heijastuvat suoraan koneturvallisuuteen. Esimies vastaa aina alaistensa työturvallisuudesta. Lähtökohta on, että kaikki työtapaturmat ovat turhia.

Useampi tilasto osoittaa, että suurin osa koneilla tapahtuneista työtapaturmista sattuu erikoistilanteissa, kuten häiriönpoiston, huollon, korjauksen, vahinkokäynnistyksen, työntekijän huolimattomuuden tai puutteellisten suojien takia. Nämäkin tilanteet voidaan hoitaa turvallisesti, kun ne otetaan huomioon jo koneita suunniteltaessa.

Tutkimusten mukaan koneilla sattuviin työtapaturmiin vaikuttaa suoraan suojien käytettävyys ja toimivuus, käyttäjien koulutus ja asenne. Suomalaiset ottavat hiukan turhan huolettomasti riskejä. Ajatellaan, että ”kyllä me tämä osataan”. Tämä on todella ikävä juttu, kannustan kaikkia tutustumaan standardeihin ja noudattamaan niitä.

Ota yhteyttä tai kysy lisää asiantuntijalta.

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan sinun alueesi asiantuntijaan.

Saat kopion lähettämästäsi viestistä sähköpostiisi.