Teollinen Internet – tiedosta tehostamiseen

Industrial Internet of Things 800 x 350 px

Teollinen Internet on seurausta teollisuuden digitalisoitumisesta. Laitteet ja asiat yhdistyvät yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi. Suomessa on useita edelläkävijäyrityksiä, jotka ovat vieneet Teollisen Internetin hyvin pitkälle ja siten luoneet yrityksille aivan uusia liiketoimintoja.

Uusi teknologia - uudet mahdollisuudet

Uusi teknologia avaa yrityksille uusia mahdollisuuksia tehostaa omaa liiketoimintaansa. Jotta siitä saa täyden hyödyn ja tehon, on nykyisistä laitteista ja koneista kyettävä keräämään tarvittava määrä tietoa ylempiin järjestelmiin. Ilman tietoa ei voida tehdä ”Big Data” analytiikkaa tai muutenkaan tehostaa toimintaa.

Tietoa voidaan kerätä myös vanhemmista automaatiojärjestelmistä

Nykyisessä digitalisaation huumassa keskitytään usein uusiin tehtaisiin ja laitteisiin, mutta suurinta kantaa edustaa käynnissä olevat tehtaat, jotka on rakennettu suurelta osalta ennen Teollisen Internetin aikakautta.

Perinteisen automaation elinkaari voi olla vuosikymmeniä, jonka vuoksi uudet tiedonsiirtoprotokollat kuten OPC-UA, MQTT, AMQP jne. eivät jalkaudu tehtaisiin kovinkaan nopeasti. Näin ollen tehtaan päivittäminen Teollisen Internetin aikakauteen koetaan haastavana ja kalliina.

Itse asiassa monessa tapauksessa pitäisi puhua Teollisen Internetin sijaan Teollisesta Intranetista, koska prosessista kerättyä tietoa ei haluta toimittaa pilvipalveluihin. Pilvipalvelujen käytön esteenä saattaa olla lainsäädännölliset tekijät tai epäselvyydet tiedon omistajuudesta.

Nykyisin on kuitenkin tarjolla laitteita ja ohjelmistoja, joilla tietoa kyetään keräämään myös vanhemmista järjestelmistä ja välittämään tietoa joko pilvipalveluihin tai omalle palvelimelle.

Tehtaalla voi olla automaatiota usealta eri vuosikymmeneltä ja kaikista laitteista olisi kyettävä keräämään tietoa, jotta digitalisaation mahdollisuudet voidaan lunastaa.

Teollinen internet edge gateway 800 x 350 px3

  

Ratkaisu valmistajakohtasiin kommunikointiprotokolliin

Usein vanhemmat laitteet käyttävät valmistajakohtaisia kommunikointiprotokollia, jolloin laitteet eivät kykene liittymään suoraan ylempiin järjestelmiin tai pilvipalveluihin.

Myös eri pilvipalvelut käyttävät erilaisia tiedonsiirtomenetelmiä. Tämän johdosta automaation ja pilvipalvelujen väliin tarvitaan uutta teknologiaa. Uusimmat ”Edge Gateway” laitteet ja ohjelmistot tukevat yli 300 teollisuusprotokollaa ja samalla mahdollistavat tiedonsiirron niin omille palvelimille kuin myös lukuisiin pilvipalveluihin.

Koneenrakentajien yhteydet koneisiin

Koneenrakentajilla tilanne on hiukan erilainen, koska tuotekehitys on kiivasta ja uusia innovaatioita tuodaan markkinoille nopeasti. Tällöin suunnittelijoilla pitää olla selkeä näkemys yrityksen datastrategiasta. Rakennettavien laitteiden ja koneiden pitää olla valmiita suoriutumaan Teollisen Internetin vaatimuksista tehokkaasti ja turvallisesti.

Koneenrakentajat haluavat myös etäyhteyden toimittamiinsa laitteisiin etähuollon ja päivitysten takia. Tämän takia tietoturva sekä suojatut yhteydet koneisiin ovat hyvin tärkeässä roolissa. Koneen tietoja voidaan hyödyntää vaikkapa tuotekehityksen tai myynnin tukena. Jotta tiedonkeruu olisi mahdollista, niin loppuasiakkaalle pitää pystyä todistamaan yhteyksien turvallisuus.

Siirtyminen Teollinen Internetin pariin voi vaikuttaa melkoiselta haasteelta, mutta oikeilla työkaluilla ja asiantuntevilla kumppaneilla tämä onnistuu kivuttomasti.