Ratkaisut

Paineilmaratkaisut

Teollisen paineilman laajin palveluvalikoima.

Kaasu- ja energiatekniikan ratkaisut

Energiatehokasta kaasua teollisuuden tarpeisiin.

Automaatioratkaisut

Poista kitkaa tehokkuuden tieltä.

Digitaaliset ratkaisut

Älykkäät ja datalähtöiset ratkaisut teollisuuteen.

Palvelut
Tuotteet

Teollisuuden digitalisaatio – tiedosta tehostamiseen

Laitteet ja asiat yhdistyvät yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi. Suomessa on useita edelläkävijäyrityksiä, jotka ovat edenneet digitalisaatiossa hyvin pitkälle ja siten luoneet yrityksille aivan uusia liiketoimintoja. Teollisuuden digitalisaatiota kutsutaan nykyään yleisesti kansainvälisellä termillä IIoT. Uusi teknologia - uudet mahdollisuudet Uusi teknologia avaa yrityksille uusia mahdollisuuksia tehostaa omaa liiketoimintaansa. Jotta siitä saa täyden hyödyn ja tehon, on nykyisistä laitteista […]
Lue lisää

Laitteet ja asiat yhdistyvät yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi. Suomessa on useita edelläkävijäyrityksiä, jotka ovat edenneet digitalisaatiossa hyvin pitkälle ja siten luoneet yrityksille aivan uusia liiketoimintoja. Teollisuuden digitalisaatiota kutsutaan nykyään yleisesti kansainvälisellä termillä IIoT.

Uusi teknologia - uudet mahdollisuudet

Uusi teknologia avaa yrityksille uusia mahdollisuuksia tehostaa omaa liiketoimintaansa. Jotta siitä saa täyden hyödyn ja tehon, on nykyisistä laitteista ja koneista kyettävä keräämään tarvittava määrä tietoa ylempiin järjestelmiin. Ilman tietoa ei voida tehdä ”Big Data” analytiikkaa tai muutenkaan tehostaa toimintaa.

Tietoa voidaan kerätä myös vanhemmista automaatiojärjestelmistä

Nykyisessä digitalisaation huumassa keskitytään usein uusiin tehtaisiin ja laitteisiin, mutta suurinta kantaa edustaa käynnissä olevat tehtaat, jotka on rakennettu suurelta osalta ennen Teollisen Internetin aikakautta.

Perinteisen automaation elinkaari voi olla vuosikymmeniä, jonka vuoksi uudet tiedonsiirtoprotokollat kuten OPC-UA, MQTT, AMQP jne. eivät jalkaudu tehtaisiin kovinkaan nopeasti. Näin ollen tehtaan päivittäminen Teollisen Internetin aikakauteen koetaan haastavana ja kalliina.

Monessa tapauksessa voidaan oikeastaan puhua Teollisesta Intranetista IIoT:n (Industrial Internet of Things) sijaan, koska prosessista kerättyä tietoa ei haluta toimittaa pilvipalveluihin. Pilvipalvelujen käytön esteenä saattaa olla lainsäädännölliset tekijät tai epäselvyydet tiedon omistajuudesta.

Nykyisin on kuitenkin tarjolla laitteita ja ohjelmistoja, joilla tietoa kyetään keräämään myös vanhemmista järjestelmistä ja välittämään tietoa joko pilvipalveluihin tai omalle palvelimelle.

Tehtaalla voi olla automaatiota usealta eri vuosikymmeneltä ja kaikista laitteista olisi kyettävä keräämään tietoa, jotta digitalisaation mahdollisuudet voidaan lunastaa.

Teollinen-internet-edge-gateway-800-x-350-px3

Ratkaisu valmistajakohtaisiin kommunikointiprotokolliin

Usein vanhemmat laitteet käyttävät valmistajakohtaisia kommunikointiprotokollia, jolloin laitteet eivät kykene liittymään suoraan ylempiin järjestelmiin tai pilvipalveluihin.

Myös eri pilvipalvelut käyttävät erilaisia tiedonsiirtomenetelmiä. Tämän johdosta automaation ja pilvipalvelujen väliin tarvitaan uutta teknologiaa. Uusimmat ”Edge Gateway” laitteet ja ohjelmistot tukevat yli 300 teollisuusprotokollaa ja samalla mahdollistavat tiedonsiirron niin omille palvelimille kuin myös lukuisiin pilvipalveluihin.

Koneenrakentajien yhteydet koneisiin

Koneenrakentajilla tilanne on hiukan erilainen, koska tuotekehitys on kiivasta ja uusia innovaatioita tuodaan markkinoille nopeasti. Tällöin suunnittelijoilla pitää olla selkeä näkemys yrityksen datastrategiasta. Rakennettavien laitteiden ja koneiden pitää olla valmiita suoriutumaan IIoT-sovellusten vaatimuksista tehokkaasti ja turvallisesti.

Koneenrakentajat haluavat myös etäyhteyden toimittamiinsa laitteisiin etähuollon ja päivitysten takia. Tämän takia tietoturva sekä suojatut yhteydet koneisiin ovat hyvin tärkeässä roolissa. Koneen tietoja voidaan hyödyntää vaikkapa tuotekehityksen tai myynnin tukena. Jotta tiedonkeruu olisi mahdollista, niin loppuasiakkaalle pitää pystyä todistamaan yhteyksien turvallisuus.

Teollinen digitalisaatio ja IIoT-sovelluksiin siirtyminen voi vaikuttaa melkoiselta haasteelta, mutta oikeilla työkaluilla ja asiantuntevilla kumppaneilla tämä onnistuu kivuttomasti. 

Ota yhteyttä tai kysy lisää asiantuntijalta.

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan sinun alueesi asiantuntijaan.

Saat kopion lähettämästäsi viestistä sähköpostiisi.

Tatu Mehtonen

MyyntiAutomaatio010 550 4272
tatu.mehtonen(a)sarlin.com