Ratkaisut

Paineilmaratkaisut

Teollisen paineilman laajin palveluvalikoima.

Kaasu- ja energiatekniikan ratkaisut

Energiatehokasta kaasua teollisuuden tarpeisiin.

Automaatioratkaisut

Poista kitkaa tehokkuuden tieltä.

Digitaaliset ratkaisut

Älykkäät ja datalähtöiset ratkaisut teollisuuteen.

Palvelut
Tuotteet

,

Johtavat robotiikkabrändit laajentavat tuote- ja palveluvalikoimaamme

Laajennamme robotiikkatuotteisiin. Text also in English!
Lue lisää

Kasvatamme tuote- ja palveluvalikoimaamme robotiikkasektorille, joka on viime vuosina ottanut isoja askelia eteenpäin. Jatkossa tarjoamme kahden johtavan valmistajan, IPR – Intelligente Peripherien für Roboter GmbH:n sekä Effecto Groupin työkaluja ja komponentteja (End-of-Arm-Tooling, EOAT).

Talossamme on jo ennestään vuosikymmenten kokemus teollisen automaation saralta, joten robotiikan komponenttien ja työkalujen tarjoaminen on luonteva kehitysaskel.

English version below (click here).

Robotiikkaa tuottavuuden parantamiseen

Robotiikan lisääminen tuotevalikoimaamme mahdollistaa tehokkaampaa tuotantoa moneen eri työvaiheeseen. Robotiikan avulla voidaan tehostaa ja automatisoida monia toistuvia, raskaita ja mittatarkkuutta vaativia työvaiheita.

Robotiikkatuotteemme soveltuvat monen eri sektorin tarpeisiin:

 • Konepajat
 • Kokoonpanolinjastot ja muut kappaletavara-automaatiot
 • Koneenrakennus
 • Elintarviketeollisuus
 • Logistiikka
 • Lääketieteellinen tekniikka ja lääketeollisuus
 • Elektroniikkateollisuus

Lisäksi robotiikkatuotteemme soveltuvat toimialoille, jotka käyttävät tuotannossaan jäysteenpoistotyökaluja, törmäyssuojia ja muita erikoisratkaisuja.

Työskentelemme tiiviisti robotti-integraattoreiden kanssa, jotka mahdollistavat robotiikkaratkaisujen käyttöönoton asiakasyrityksiemme tuotannossa ja linjastoilla.

Johtavat eurooppalaiset robotiikkabrändit: IPR – Intelligente Peripherien für Roboter GmbH ja Effecto Group S.p.A.

Kaksi tunnettua robotiikkabrändiä muodostavat kattavan ja toisiaan täydentävän valikoiman.

Saksalainen IPR Intelligente Peripherien für Roboter GmbH on erikoistunut valmistamaan “robotin käsiä ja jalkoja”, joita käytetään esimerkiksi kokoonpanossa ja kappaleiden liikuttamisessa.

IPR Intelligente Peripherien für Roboter GmbH -valikoiman tuotteita:

 • Pneumaattiset tarttujat eli paineilmatoimiset tarttujat
 • Työkaluvaihtajat
 • Komponentit paikoituksen kompensointiin
 • Törmäyssuojat
 • Lineaariakselit robotin liikuttamiseen (robotin 7-akseli)
IPR Intelligente Peripherien für Roboter GmbH

Effecto Group on puolestaan usean teknologiayrityksen kokonaisuus, joka tarjoaa niin ikään erittäin laajan valikoiman EOAT-ratkaisuja teollisuusprosesseihin.

 Effecton robotiikkatuotteet:

 • Pneumaattiset ja mekatroniset tarttujat
 • Työkaluvaihtajat
 • Törmäyssuojat
 • Paikoituksen kompensointi
 • Pyörivät läpiviennit

Tuotemerkkien valikoimat täydentävät toisiaan luontevasti. Esimerkiksi Effectolla on toistaiseksi kattavampi valikoima järeämpiä työkaluvaihtajia sekä tarttujia, kuten cobottien eli ns. yhteistyörobottien käytössä tarvittavia mekatronisia tarttujia. IPR:n valikoimista taas löytyy mm. lineaariakseleita robotin liikutteluun.

Kahden brändin valikoima varmistaa myös hyvän toimitusvarmuuden ja saatavuuden aikana, jolloin toimivat arvoketjut ovat yhä tärkeämpiä. Tulevaisuudessa tarkoituksena on myös kasvattaa valikoimaamme asiakastarpeiden mukaan.

Kahden brändin valikoima mahdollistaa erinomaisen toimitusvarmuuden.

Robotiikka mahdollistaa kilpailukykyistä ja inhimillistä työtä

Robotit ovat jo pitkään olleet tärkeä osa teollisuutta, ja Suomessa etenkin konepajateollisuus on ottanut johtavan aseman robotiikkainvestoinneissa. Viimeisen 10 vuoden ajan suomalaisen teollisuuden robotiikkainvestoinnit olleet kaiken kaikkiaan verkkaisessa kasvussa.

Roboteista puhuttaessa esitetään usein kysymys, ottavatko robotit ihmisen työpaikan. Tutkimusten mukaan työpaikkojen säilyvyys on kuitenkin korkealla tasolla yrityksissä, jotka ovat tehostaneet työtään robotiikalla. Uusien teknologioiden omaksuminen on myös johtanut uusiin työtehtäviin, ja mahdollistanut lisäarvon tuottamisen asiakkaille.

Robotiikka mahdollistaa ennen kaikkea inhimillisempää työtä. Fyysisesti raskaat, toistuvat ja kiiretahtiset työt ovat usein mielekkäämpiä antaa tehokkaan ja tarkan robotin haltuun. Ihmisen työpanosta tarvitaan yhä mm. robottien ohjelmointiin, valvontaan, ja valmiin työn laaduntarkkailuun.

Kysy lisää robotiikkatuotteistamme

Haluatko hyödyntää robotiikkaa ja automaatiota tehokkaammin tuotannossasi? Ota yhteyttä, ja keskustellaan sinulle sopivasta ratkaisusta!

>> Ota yhteyttä

Timo Pitkäkoski, asiakkuuspäällikkö

timo.pitkakoski@sarlin.com

puh. +358 10 550 4771

In English

The leading robotics brands are the newest additions to our product and service range

We are increasing our product range and services for the robotics sector, which has taken big leaps forwards in recent years. From now on, we offer End-of-Arm Tools and components from two leading European manufacturers, IPR – Intelligente Peripherien für Roboter GmbH and Effecto Group S.p.A.

At Sarlin we already have decades-long experience in industrial automation, and it is a natural step to offer also robotics tools and components.

Robotics for higher performance  

Robotics offers more efficient methods for different stages of production. With the right tools and components, it is possible to automate many recurring, non-ergonomic tasks that demand great precision.  

The new robotics products are suitable for the needs of many industries, such as:

 • Machine workshops and engineering workshops
 • Assembly lines
 • Mechanical engineering
 • Food industry
 • Logistics
 • Medical & life science

The new robotics products are also suitable for industries that use deburring and finishing tools, collision protection sensors and other special solutions in their production.

We also work closely with robot integrators, who enable the implementation of robotics solutions in the production and assembly lines.

Two leading European brands: IPR – Intelligente Peripherien für Roboter GmbH  and Effecto Group S.p.A

Two well-known robotics brands have a broad selection of products, tools and components that complement each other.

The German company IPR (Intelligente Peripherien für Roboter GmbH) specialises in manufacturing EOAT tools, "the arms and legs of a robot". These can be used in for example, assembly and when there is a need to move parts.

IPR Intelligente Peripherien für Roboter GmbH selection includes:

 • Pneumatic grippers
 • Tool changers
 • Components for position compensation
 • Collision protectors
 • Linear axes for moving the robot (robot 7-axis)

Effecto Group, an entity of several technology companies, also offers a very wide range of end-of-arm-tooling for faster, flexible and efficient automation-based processes.

Effecto Group range includes

 • Pneumatic and mechatronic grippers
 • Tool changers
 • Collision protectors
 • Components for position compensation
 • Rotary feed-throughs 

Both brands’ selections complete each other naturally. For example, Effecto Group has a broader selection of robust tool changers and grippers, such as mechatronic grippers for cobots. On the other hand, IPR offers also linear axis solutions for the moving of the robots.

In these times, reliable delivery chains are increasingly important, and the two brands help to ensure this is better than one. In the future, we plan to grow our robotics selection according to our customers' needs.

Robotics supports competitive and more humane working conditions

Robots have long been an important part of the industry, and in Finland, especially the engineering workshop industry has taken a leading position in robotics investments. For the last 10 years, the Finnish industry's robotics investments have been steadily growing overall.

When speaking of robotics, many are wondering if robots will make people unemployed. This is luckily not the case. According to studies, the amount of employees is even higher in companies that have been using robotics to boost their production. The new technologies have also led to more varied jobs and better service to customers.

Robotics enables more humane working conditions while human resources to more intellectual tasks. It makes more sense to hand over many tasks to robots: for example, physically heavy, repetitive, and fast-paced are better to leave to robots. Human input is still needed, e.g. for robot programming, monitoring, and quality control of finished work.

Ask more about our robotics products

Do you want to use robotics and automation more efficiently in your production? Contact us, and we'll discuss the solution that suits you!

Timo Pitkäkoski, Account Manager

timo.pitkakoski@sarlin.com

Tel. +358 10 550 4771

Ota yhteyttä tai kysy lisää asiantuntijalta.

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan sinun alueesi asiantuntijaan.

Saat kopion lähettämästäsi viestistä sähköpostiisi.