Ratkaisut

Paineilmaratkaisut

Teollisen paineilman laajin palveluvalikoima.

Kaasu- ja energiatekniikan ratkaisut

Energiatehokasta kaasua teollisuuden tarpeisiin.

Automaatioratkaisut

Poista kitkaa tehokkuuden tieltä.

Digitaaliset ratkaisut

Älykkäät ja datalähtöiset ratkaisut teollisuuteen.

Palvelut
Tuotteet

,

Vihreän vedyn turvallisuus ennen kaikkea: Automaatioteknologiasta ratkaisuja laadunvalvontaan

Vihreä vety mullistaa teollisuuden energiankäyttöä ja -tuotantoa lähitulevaisuudessa. Prosessiautomaatio tarjoaa välttämättömiä ratkaisuja vedyn laadun ja turvallisuuden varmistamiseen.
Lue lisää

Vihreä vety on keskeisessä roolissa, kun siirrymme kohti puhtaampaa teollisuutta ja hiilineutraalia yhteiskuntaa. Päästötöntä vetyä voidaan käyttää fossiilisten polttoaineiden korvaajana, ja sen varastoiminen mahdollistaa puhtaan energian säilyttämisen pitkiäkin aikoja.

Samalla kun vihreän vedyn rooli kasvaa, on entistä tärkeämpää kiinnittää huomiota sen turvalliseen käsittelyyn ja varastointiin. Tähän ratkaisuja löytyy osaltaan prosessiautomaation teknologioista, joilla voidaan esimerkiksi mitata vedyn pitoisuuksia.

Me Sarlinilla olemme etulinjassa tukemassa vihreän vedyn hyödyntämistä prosessiautomaation ratkaisuillamme. Räätälöityjä toteutuksiamme voidaan hyödyntää laajasti esimerkiksi energiateollisuuden ja suunnittelijoiden tarpeisiin.

Vihreä vetytalous ponnistaa uusiutuvasta energiasta

Vetyä on perinteisesti tuotettu maakaasusta reformoimalla, mutta nykyään on tärkeää löytää tapoja korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Vihreälle siirtymälle hyviä uutisia on, että vetyä voidaan tuottaa ilman fossiilisia polttoaineita käyttämällä elektrolyysiä. Tässä prosessissa vesi hajoaa sähkövirran vaikutuksesta kahteen osaan: happeen ja vetyyn. Vety eristetään ja se voidaan varastoida myöhempää käyttöä varten.

Vedystä saadaan hiilineutraalia, jos elektrolyysissä käytetty sähkö on tuotettu uusiutuvasti, kuten vesi-, tuuli- tai aurinkovoimasta. Tällöin puhutaan vihreästä vedystä, sillä prosessi on varsin ympäristöystävällinen, eikä puhtaan vedyn polttaminen tuota lisää päästöjä.

Vihreän vedyn valmistaminen vaatii runsaasti sähköä, jonka markkina on Suomessa kääntymässä lähivuosina ylituotantoon. Kun tuulivoiman tuotanto ylittää sähkönkulutuksen tarpeen, ylimääräinen sähkö voidaan käyttää vedyn tuottamiseen. Varastoinnin avulla vetyä voidaan käyttää joustavasti tarpeen mukaan.

Kasvava uusiutuvan energian tuotanto mahdollistaa vihreän vedyn tuotantoa kustannustehokkaammin ja suuremmassa mittakaavassa.

Vetyä voidaan käyttää energian tuotannossa, siirrossa ja varastoinnissa monipuolisesti, ja sillä voidaan korvata fossiilisia polttoaineita niin teollisuudessa kuin liikenteessäkin. Vedyn parhaita puolia on sen joustavuus ja skaalautuvuus erilaisiin tarpeisiin.

Vedyssä on voima, mutta myös vastuu: Turvallisuus ja laadunvalvonta automaatioteknologian avulla

Vihreän vedyn kasvava kysyntä tarkoittaa myös uusia painotuksia teknologisiin ratkaisuihin.

Jatkossakin vedyn oikeaoppinen säilytys, varastointi ja puhtaus on välttämätöntä, jotta vedystä saa parhaan hyötysuhteen irti turvallisesti.

Vety on ominaisuuksiltaan hyvä varastoaine sen korkean energiatiheyden vuoksi. Varastoinnin ja kuljetuksen yhteydessä tulee huomata, että helposti syttyvä vety on hyvin herkkä vuotamaan ja räjähtämään, joten vedyn käsittelyssä tulee olla erityisen varovainen.

Vedyn pitoisuuksia tulisi seurata jatkuvasti, sillä esimerkiksi ilman ja hapen sekoittuminen veden kanssa aiheuttaa pieninäkin pitoisuuksina syttymisvaaran.

Ennen vedyn käyttöönottoa aineen tulee myös täyttää puhtausvaatimukset, ja vety onkin puhdistettava ennen käyttöönottoa monissa sovelluksissa. Vedylle on määritelty esimerkiksi ISO14687-sertifikaatin mukaiset maksimiarvot eri ainesosien pitoisuuksille. Esimerkiksi hapen, veden ja metaanin määriä tulee jatkuvasti valvoa ja seurata.

Riippuen vedyn tuotannon lähteestä ja käyttökohteesta, siitä tulee valita tärkeimmät epäpuhtaudet, mikä edellyttää erilaisia analyysiratkaisuja.

Vedyn laatua ja pitoisuuksia tulee jatkuvasti valvoa aina sen puhdistuksesta käyttöön asti. Niin kuljetussäiliöissä, putkistoissa, säiliöaluksissa kuin välivarastoinnin ja käsittelyn aikana tankkausasemilla.

Vedyn turvallisuudessa ja laadunvalvonnassa huomioitavaa

  • Räjähdysherkkää kaasua tulee valvoa prosessin ja käytön kaikissa vaiheissa. Tässä mittalaitteet ovat avainasemassa.
  • Puhtausasteelle on annettu lukuisia arvoja, joita tulee noudattaa.
  • Vuotoherkkä vety tarvitsee sille tarkoitetut kuljetus- ja säilytysratkaisut sekä ympäristön valvonnan.
  • Suunnitelmia vedyn kuljettamiseksi maakaasuputkistoissa on tehty, jolloin etenkin happipitoisuuden analysointi korostuu. Maakaasuputkistot eivät ole lähtökohtaisesti täysin valmiita vedyn kuljettamiselle.

Ratkaisuja vedyn laadun ja turvallisuuden kontrollointiin

Pitkän linjan prosessiautomaation asiantuntijana tarjoamme ratkaisuja, jotka toimivat saumattomasti osana vedyn käsittelyn kokonaisuutta. Olemme laitevalmistajista riippumaton toimija, mikä mahdollistaa sen, että voimme tarjota parhaita ja tarpeeseen räätälöityjä ratkaisuja eri teollisuuden toimijoille.

Ratkaisujamme:

  • Analysaattorit ja sensorit
  • Mittalaitteet
  • Valvontajärjestelmiä pitoisuuksien ja vuotojen valvontaan

Työskentelemme yhteistyössä vetylaitosten toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Olemme vuosikymmenien ajan toimineet innovatiivisten ja vähäpäästöisten energiaratkaisujen parissa, ja talossamme onkin vankka kokemus erilaisten kaasujen hyödyntämisen teknologioista ja prosessiautomaatiosta.

Haluatko kuulla lisää ratkaisuista, joita voi käyttää vihreän vedyn laadun ja turvallisuuden varmistamisessa? Ota yhteyttä ja keskustellaan sinulle sopivasta ratkaisusta.

Yhteystiedot:

Tapio Ala-Ketola, Tuotepäällikkö

Puh. 010 550 4237 / +358 10 550 4237

tapio.ala-ketola@sarlin.com


Ota yhteyttä tai kysy lisää asiantuntijalta.

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan sinun alueesi asiantuntijaan.

Saat kopion lähettämästäsi viestistä sähköpostiisi.