Ratkaisut

Paineilmaratkaisut

Teollisen paineilman laajin palveluvalikoima.

Kaasu- ja energiatekniikan ratkaisut

Energiatehokasta kaasua teollisuuden tarpeisiin.

Automaatioratkaisut

Poista kitkaa tehokkuuden tieltä.

Digitaaliset ratkaisut

Älykkäät ja datalähtöiset ratkaisut teollisuuteen.

Palvelut
Tuotteet

,

Sarlinin hiilikädenjälki on mitatusti positiivinen – Palvelumme tuottavat myönteisiä ympäristövaikutuksia

Hiilikädenjälki mittaa palveluiden ympäristöhyötyjä. Tuore laskelma todistaa, että tuotamme positiivisia ympäristövaikutuksia.
Lue lisää

Sarlinin hiilikädenjäljen laskenta todentaa, että tuottamamme positiivinen ympäristövaikutus on suurempi kuin hiilijalanjälkemme. Tämän ansiosta emme vain vähennä oman toimintamme ympäristövaikutuksia, vaan autamme asiakkaitamme pienentämään päästöjään.

Sarlinilla on strateginen tavoite toimia vastuullisesti eri osa-alueilla. Keskeisessä roolissa on ilmastonmuutoksen huomiointi ja ympäristölle parempien ratkaisujen tuottaminen. Jotta voimme parantaa toimintaamme, on tärkeää saada mitattua tietoa toimintamme ympäristövaikutuksista.

Sarlinin hiilijalanjäljen sekä -kädenjäljen laski energiatehokkuusinsinööri Mitro Misenko tuoreessa diplomityössään, joka julkaistaan vuonna 2023. Diplomityö on tällä hetkellä tarkastusvaiheessa Aalto-yliopistossa.

Positiivisia vaikutuksia mittaava hiilikädenjälkemme on suurempi kuin hiilijalanjälkemme.

Hiilikädenjälki osoittaa positiivisia ilmastovaikutuksia

Hiilikädenjälki on viime vuosina yleistynyt ympäristömittari, jolla arvioidaan tuotteiden ja palveluiden positiivista ilmastovaikutusta. Hiilijalanjälkeen verrattuna hiilikädenjälki korostaa tulevaisuuden myönteisiä ympäristövaikutuksia, kun taas hiilijalanjälki mittaa tämän hetken negatiivisia päästövaikutuksia.

Positiivinen hiilikädenjälki syntyy, kun tuotettu ratkaisu pienentää esimerkiksi asiakkaan päästöjä. Hiilikädenjäljen tarkoitus on perehtyä koko tuotteen tai palvelun elinkaareen, kuten tuotantoon, käytön aikaisiin päästöihin ja loppusijoitukseen. Pelkästään oman toimintamme hiilijalanjäljen pienentäminen ei siis kasvata hiilikädenjälkeä.

Ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämisen vuoksi on tärkeää, että hiilikädenjälki on suurempi kuin hiilijalanjälki.

Laskelma tehtiin kansainvälisen standardin pohjalta

Hiilikädenjäljen laskenta on monitasoinen prosessi, joka perustuu kansainväliseen standardisoituun GHG (Greenhouse Gas) -protokollaan. Tämän perusteella Sarlinin päästöt laskettiin kolmesta eri kategoriasta.

  1. Scope 1 sisältää yrityksen omasta toiminnasta syntyvät suorat päästöt, jotka muodostuvat esimerkiksi yrityksen omasta energiantuotannosta, kiinteistöistä sekä ajoneuvoista.
  2. Scope 2 sisältää epäsuorat päästöt, jotka tuleva ostoenergiasta, sähköstä, lämmöstä ja jäähdytyksestä.
  3. Scope 3 sisältää kaikki muut epäsuorat päästöt, jotka syntyvät organisaation toiminnasta, kuten liikematkustus lentokoneilla, logistiikka ja jätteenkäsittely.

GHG-protokollan ohella laskelmassa on huomioitu Sarlinin toimintaan liittyviä laatustandardeja ja -sertifikaatteja sekä mm. Suomen Ympäristökeskuksen ja Motivan päästökertoimia. Päästöjä arvioitiin ja todennettiin mm. alihankkijoiden raportointipalveluiden kautta.

Palveluidemme avulla asiakkaat voivat tehdä entistä ympäristöystävällisempiä ratkaisuja

Positiivinen hiilikädenjälki syntyy, kun palveluidemme mahdollistama päästövähennys on asiakkaille suurempi kuin vastaavilla vertailtavilla palveluilla.

Laskennassa huomioitiin koko Sarlinin palveluvalikoima:

  1. Sarlin Balance, kompressorien ohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa jatkuvaa energiansäästöä ja paineilman käytön optimointia.
  2. Biokaasuliiketoiminta, kuten biokaasun puhdistus-, jalostus- ja nesteytyslaitokset. Biokaasu on uusiutuvaa energiaa, jota voidaan tuottaa kotimaisesti.
  3. Veden käsittelyn teknologiat, joilla tehostamme metaanin käsittelyä.
  4. Kaasutankkausasemien toimitus ja huolto, mikä mahdollistaa kaasuverkoston toiminnan ja yleistymisen laajempaan käyttöön valtakunnallisesti.

Hiilikädenjäljen suurin hyöty tulee esille asiakkaiden toiminnassa. Avullamme he voivat tehdä ratkaisuja, jotka ovat aiempaa ympäristöystävällisempiä.

Kuten Misenko avaa, vähäpäästöisempi toiminta on tulevaisuudessa perusedellytys kilpailukyvylle.

- Energiatehokkaat palvelut tuottavat esimerkiksi kustannussäästöjä, kun asiakkaamme voivat esimerkiksi säästää energiakuluissaan avullamme.

Lisäksi palvelumme auttavat asiakkaitamme esimerkiksi siirtymään pois polttamiseen perustuvasta energiankäytöstä, mikä edistää hiilineutraaliustavoitteita.

Ympäristövaikutusten tunteminen mahdollistaa toimintamme kehittämisen

Positiivisen hiilikädenjäljen saavuttaminen on työ, josta voimme Sarlinilla olla ylpeä, olemmehan vuosien ajan tuottaneet ratkaisuja, jotka mahdollistavat päästöjen vähentämistä.

Hiilikädenjälki on ennen kaikkea kehittämisen työkalu, jonka perusteella voimme ohjata toimintaamme.

- Laskelman avulla saamme paremman kokonaiskuvan toimintamme ympäristövaikutuksista, ja datan pohjalta voimme parantaa omaa toimintaamme meille relevanttien toimintojen valossa, Misenko kertoo.

Jatkossa tarkastelemme toimintaamme sekä hiilijalanjäljen pienentämisen että positiivisen kädenjäljen lisäämisen kannalta. Toimenpiteet voivat ulottua niin tuotekehitykseen kuin päivittäisiin valintoihin, kuten esimerkiksi ajoneuvojen ja toimistolla käytettävän energian valintaan.

Olemme olleet edelläkävijä suomalaisessa teollisuudessa monella saralla, kuten ympäristöystävällisen biokaasun ja energiatehokkaan paineilman kehittämisessä. Jo tällä hetkellä edellytämme kumppaneiltamme vastuullisia toimintatapoja enemmän kuin vain lain minimin.

  On luonteva askel, että panostamme jatkossa ympäristövastuulliseen toimintaan. 

- Suunnitteilla on kehittää vastuullisuusraportointiamme tulevaisuudessa, vaikka laki ei sitä edellytäkään vielä meidän kokoisilta toimijoilta. Koemme kuitenkin arvojemme mukaiseksi viestiä ulospäin vastuullisuudestamme lukujen valossa.

Vastuullinen toiminta alkaa olla normi, mutta samalla sidosryhmät ja asiakkaat ovat entistä kriittisempiä kuulemaan konkreettisista toimenpiteistä.

- Ympäristövastuu on tätä päivää, ja on fakta, että vastuullisuuteen sitoutuneet yritykset ovat houkuttelevampia niin työntekijöille kuin asiakkaille.

- Laskelmat ovat yksi tapa näyttää toteen, että teemme oikeita asioita vastuullisuuden eteen. Suosittelen jokaiselle yritykselle hiilijalanjäljen laskentaa, sillä työkalut tähän ovat jo standardisoituja ja saatavilla, Misenko päättää.

Lue lisää Sarlinin vastuullisuudesta täältä.

Lisätietoja:

Energiatehokkuusinsinööri

Mitro Misenko

Mitro.misenko@sarlin.com

Lue seuraavaksi: Sarlin sai erinomaisen tuloksen HSEQ-arvioinnissa: turvallisuus, laatu ja työhyvinvointi keskiössä

Ota yhteyttä tai kysy lisää asiantuntijalta.

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan sinun alueesi asiantuntijaan.

Saat kopion lähettämästäsi viestistä sähköpostiisi.