Ratkaisut

Paineilmaratkaisut

Teollisen paineilman laajin palveluvalikoima.

Kaasu- ja energiatekniikan ratkaisut

Energiatehokasta kaasua teollisuuden tarpeisiin.

Automaatioratkaisut

Poista kitkaa tehokkuuden tieltä.

Digitaaliset ratkaisut

Älykkäät ja datalähtöiset ratkaisut teollisuuteen.

Palvelut
Tuotteet

Sarlin Balance -ohjausjärjestelmä käyttöön etäyhteyksien avulla

Kevät 2020 pysäytti monella tapaa. Me Sarlinilla huolestuimme siitä, miten saamme kansainväliset projektimme sujumaan ilman paikan päällä oloa. Nopeasti huomasimme, että esimerkiksi Sarlin Balance -ohjausjärjestelmän käyttöönotto sujuu etänä paikallisten yhteistyökumppaniemme avulla. Tämä myös lisää kaukomarkkinoiden toimitusprosessien tehokkuutta. Sarlin Balance on paineilman hallintajärjestelmä, joka ohjaa kompressoreita esimerkiksi Kiinassa jo monessa terästehtaassa. Yksi uusimmista kohteista on lääketeknologialan tuotantolaitos […]
Lue lisää

Kevät 2020 pysäytti monella tapaa. Me Sarlinilla huolestuimme siitä, miten saamme kansainväliset projektimme sujumaan ilman paikan päällä oloa. Nopeasti huomasimme, että esimerkiksi Sarlin Balance -ohjausjärjestelmän käyttöönotto sujuu etänä paikallisten yhteistyökumppaniemme avulla. Tämä myös lisää kaukomarkkinoiden toimitusprosessien tehokkuutta.

Sarlin Balance on paineilman hallintajärjestelmä, joka ohjaa kompressoreita esimerkiksi Kiinassa jo monessa terästehtaassa. Yksi uusimmista kohteista on lääketeknologialan tuotantolaitos Meksikossa. Myös lentokonevalmistaja Airbusin kahdessa tehtaassa Isossa-Britanniassa on käytössä Sarlin Balance.

Sarlin Balance lisää markkinaosuuttaan koko ajan niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Varsinkin isoissa tuotantolaitoksissa paineilman tuotannon ja käytön optimointi tehostaa energiansäästöä, joka on tärkeää paitsi taloudellisesti myös ympäristön kannalta.

Etäkoulutus ja jatkuva yhteydenpito perustana

Sarlin Balance oli sovittu otettavaksi käyttöön vuonna 2020 myös useassa kiinalaisessa terästehtaassa. Tavallisesti asiantuntijamme olisivat käyneet näin suurten järjestelmien käyttöönotossa paikan päällä useita kertoja valvomassa ja varmistamassa, että kaikki toimii.

Koronan aiheuttamat matkustuskiellot estivät nämä suunnitelmat. Saimme projektit kuitenkin sujumaan aikataulussaan etäkäyttöönoton avulla. Lisäsimme ja kohdensimme koulutusta sekä tiivistimme yhteistyötämme paikallisten yhteistyökumppaniemme kanssa.

Etäkäyttöönotossa on monta positiivista puolta. Asennusaikataulut joustavat puolin ja toisin, jolloin odotteluajat saadaan hyödynnettyä. Aikasäästöä saatiin myös matkustusaikojen vähenemisestä. Etäkäyttöönotto tehostaa projektiemme toimitusprosessia ja lisää kilpailukykyämme kaukomarkkinoilla.

Suunnitelmissamme onkin kehittää etäkäyttöönottoon liittyviä koulutus- ja perehdyttämismateriaaleja. Näin saamme Sarlinin osaamisen ja asiantuntijuuden laajemmin käyttöön. 

Etäkäyttöönoton hyödyt

  • Lisää tehokkuutta aikataulutukseen ja ajankäyttöön.
  • Matkustaminen vähenee; ajasäästö ja ekologisuus.

Osaavat kumppanit ja sujuva kommunikointi

Etäkäyttöönotossa korostuu huolellinen esityöskentely, suunnittelu, aikataulutus, projektikohtainen etäkoulutus ja kommunikointi. Myös tietoturvallisuudesta huolehtiminen on yksi perusasioista. Esimerkiksi Sarlinin valikoimassa olevan MB Connect Line -etäyhteysjärjestelmän kautta saa keskitetyn ja turvallisen hallintayhteyden käyttäjien ja reitittimien välille.

Maailmalle rahdatut laitteet ja ohjelmistot konfiguroidaan ja testataan valmiiksi Suomessa. Kohteessa paikalliset yhteistyökumppanimme tekevät asennuksen ja testauksen yhdessä Sarlinin etätuen ammattilaisten kanssa. Yhteydenpito sujuu videoviestien ja -puhelujen sekä pikaviestittelyn avulla. Järjestelmät otetaan käyttöön laite kerrallaan ja niiden toiminta varmistetaan monilla testeillä.

Etäkäyttöönotto onnistuu, kun paikallisilla kumppaneilla on kokemusta ja osaamista vastaavista järjestelmistä. Hyvään lopputulokseen päästään, kun mukana on meille jo tuttuja työntekijöitä. Myös Suomesta etätukea antavan käyttöönottokokemus kentällä on tärkeää, jotta hän osaa ohjeistaa paikallista käyttöönottajaa. Työkielenä on englanti. Etäkäyttöönoton yksi haaste on aikaero, mikä vaatii joustavuutta työaikoihin. Toisinaan myös tekniset ongelmat yhteyksissä aiheuttavat omat haasteensa.

Etäkäyttöön valmistautuminen

  • Järjestelmien huolellinen konfigurointi ja testaus.
  • Projektikohtainen etäkoulutus.

Etäkäyttöönoton kommunikointi

  • Toimivat ja turvalliset viestintäkanavat, esimerkiksi MB Connect Line -ratkaisut etäyhteyksien ja reitittimien hallintaan.
  • Sarlinin etätuen ja paikallisten asentajien toimiva kommunikointi, vaatii kenttätyöntekijältä kokemusta ja asiantuntemusta.

Etäkäyttöönotto jää osaksi asennuskokonaisuutta

Etäkäyttöönoton vaivattomuus yllättää, vaikka vastaan tulee myös ongelmia, jotka olisi helpompi ratkaista paikan päällä. Uskomme, että koneiden ja laitteiden asennuksessa tullaan jatkossakin hyödyntämään etäyhteyksiä ainakin osana käyttöönoton kokonaisuutta.

Olemme toki jo pitkään hyödyntäneet Suomessa huoltopalveluissamme etänä tapahtuvaa konsultointia asentajien ja asiantuntijoiden välillä. Tämä on osoittautunut hyväksi ja nopeaksi tavaksi järjestelmien toimivuuden testauksessa ja ongelmatilanteiden ratkaisussa.

Tekninen kehitys lisää järjestelmien ja laitteiden etävalvontaa ja etäkäyttöä, joten on luontevaa, että myös asennuksessa ja käyttöönotossa voidaan hyödyntää teknologian mahdollisuuksia.

Ota yhteyttä tai kysy lisää asiantuntijalta.

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan sinun alueesi asiantuntijaan.

Saat kopion lähettämästäsi viestistä sähköpostiisi.