Ratkaisut

Paineilmaratkaisut

Teollisen paineilman laajin palveluvalikoima.

Kaasu- ja energiatekniikan ratkaisut

Energiatehokasta kaasua teollisuuden tarpeisiin.

Automaatioratkaisut

Poista kitkaa tehokkuuden tieltä.

Digitaaliset ratkaisut

Älykkäät ja datalähtöiset ratkaisut teollisuuteen.

Palvelut
Tuotteet

Puhdas paineilma on järkisijoitus

Elintarvike- ja panimoteollisuudessa käytettävältä paineilmalta vaaditaan korkeaa laatua, sillä se on usein suorassa kontaktissa elintarvikkeisiin ja tuotantolaitteisiin. Kuitenkin moni paineilman laatuun vaikuttava tekijä jää usein liian vähälle huomiolle. Elintarvike- ja panimoteollisuudessa paineilma on välttämätöntä monissa prosesseissa. Paineilmaa hyödynnetään paitsi mekaanisten laitteiden käyttövoimana, myös esimerkiksi leikkaamiseen, kuivaamiseen ja jäähdyttämiseen. Paineilman laadulla on merkitystä Paineilman laadulla on merkitystä, koska se on usein suoraan kosketuksissa raaka-aineisiin, tuotantolaitteisiin, valmiisiin tuotteisiin ja […]
Lue lisää

Elintarvike- ja panimoteollisuudessa käytettävältä paineilmalta vaaditaan korkeaa laatua, sillä se on usein suorassa kontaktissa elintarvikkeisiin ja tuotantolaitteisiin. Kuitenkin moni paineilman laatuun vaikuttava tekijä jää usein liian vähälle huomiolle.

Elintarvike- ja panimoteollisuudessa paineilma on välttämätöntä monissa prosesseissa. Paineilmaa hyödynnetään paitsi mekaanisten laitteiden käyttövoimana, myös esimerkiksi leikkaamiseen, kuivaamiseen ja jäähdyttämiseen.

Paineilman laadulla on merkitystä

Paineilman laadulla on merkitystä, koska se on usein suoraan kosketuksissa raaka-aineisiin, tuotantolaitteisiin, valmiisiin tuotteisiin ja pakkausmateriaaleihin. Laadukas paineilma on hyödyke, jonka tärkeyttä tulee ajatelleeksi usein vasta siinä vaiheessa, kun sitä ei ole.

Epäpuhtaalla paineilmalla voi olla kauaskantoisia seurauksia, kuten 

  • tuotantotehokkuuden ja luotettavuuden kärsiminen
  • tuotteiden saastuminen sekä sitä kautta kuluttajille koituvat haitat ja niistä seuraavat lakiseuraamukset 
  • sekä lopulta yrityksen brändille koituva vahinko.

Laadukkaaseen paineilmaan investoiminen tuottaa ajan myötä merkittäviä säästöjä. Usein paineilmaa arvioidaan vain taloudellisten ja tuotannollisten kriteerien perusteella. Samalla laatu- ja turvallisuusnäkökohdat jäävät monesti taka-alalle.

Epäpuhtaudet paineilmajärjestelmissä

Kaikista paineilmajärjestelmistä on erotettavissa kymmenen eri epäpuhtautta, jotka ovat peräisin neljästä eri lähteestä:

  1. ympäröivästä ilmasta
  2. kompressorista
  3. paineilmasäiliöstä
  4. jakeluputkistosta.

Paineilman kastepiste

Kostea ja huonosti puhdistettu paineilma tarjoaa ideaalisen kasvualustan järjestelmän sisällä kasvaville mikrobeille. Tärkein yksittäinen paineilman laadun indikaattori on kastepiste. Oikea kastepiste estää mikrobien kasvun, ja tehokas suodatin vähentää mikrobien määrän ympäröivää ilmaa paremmalle tasolle.

Kastepiste on helppo mitata ja mittaustulos on helposti yhdistettävissä ilmanlaatua tarkkaileviin järjestelmiin.

Öljy paineilmassa

Epäpuhtauksia siirtyy paineilmaan myös ulkopuolelta. Öljy on yksi tällainen ympäröivässä ilmassa hiukkasina leijuva ja paineilmassa tiivistyvä epäpuhtaus. 

Tuotantolaitteista pääsee ilmaan höyrystynyttä öljyä, jonka määrät saattavat kuulostaa harmittomilta – kuten 0,05 tai 0,5 mg/m3. Paineilmassa öljy kuitenkin tiivistyy ja sen myötä sen määrä kasvaa huomattavasti. Öljy siirtyy paineilmajärjestelmästä
elintarvikkeisiin ja pakkauksiin, jolloin se voi jättää niihin öljyisen hajun.

Tuotantolaitteiden hygienia elintarvike- ja panimoteollisuudessa

Elintarvike- ja panimoteollisuudessa hygienianäkökohtiin kiinnitetään erityistä huomiota etenkin valmistus- ja toimitusprosessien
sisällä. Samalla kuitenkin hygieniakriteerit itse tuotantolaitteiden suhteen jäävät usein vähälle huomiolle.

Paineilman kunnollinen testaaminen on yritykselle itse tehtynä usein hankalaa ja kallistakin, joten laitehankinnoissa ja ylläpidossa kannattaa hyödyntää alan ammattilaisten osaamista. Esimerkiksi Parkerin tuotteet ovat
kolmannen osapuolen testaamia ja yltävät ISO 8573-1 -luokituksen korkeimmalle tasolle.

Epäpuhtauksien poistaminen paineilmasta

Olennaista on kiinnittää huomiota järjestelmän kaikkiin niihin osiin, joissa epäpuhtauksia voi syntyä. Parkerin laitteilla voi poistaa kaikkia kymmentä paineilmassa esiintyvää epäpuhtautta.

Vedenerottimet ja suodattimet

Vedenerottimet vähentävät järjestelmässä olevan nestemäisen veden ja öljyn määrää.

Yhdistelmä yleis- ja tehosuodattimia estää muun muassa ruosteen, mikrobien sekä vesi- ja öljyaerosolien leviämisen järjestelmässä.

Paineilman kuivaimet

Paineilmakuivaimet vähentävät vesihöyryn määrää. Adsorptiokuivaimet pitävät huolen siitä, että kastepiste pysyy halutulla tasolla ja estää siten mikrobikasvustojen kehittymistä.

Paineilmajärjestelmän ohjaus- ja valvonta

Sarlin Balance paineilman hallintajärjestelmä ohjaa kompressoreita, pitää paineen tasaisena sekä antaa  mitattua tietoa paineilmajärjestelmän toiminnasta. 

Järjestelmä seuraa myös paineilmajärjestelmän kastepisteitä ja antaa hälytyksen jonkin arvon lähestyessä ongelmarajaa.

Sarlin Balance säästää kustannuksia, parantaa paineilmajärjestelmän luotettavuutta sekä helpottaa kunnossapitohenkilökunnan työtä.

 Ohjausjärjestelmistä löytyy sopiva versio kaikkiin kohteisiin, ja paineilman tuoton optimoinnin ja valvonnan voi hankkia myös palveluna. 

Ota yhteyttä tai kysy lisää asiantuntijalta.

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan sinun alueesi asiantuntijaan.

Saat kopion lähettämästäsi viestistä sähköpostiisi.