Ratkaisut

Paineilmaratkaisut

Teollisen paineilman laajin palveluvalikoima.

Kaasu- ja energiatekniikan ratkaisut

Energiatehokasta kaasua teollisuuden tarpeisiin.

Automaatioratkaisut

Poista kitkaa tehokkuuden tieltä.

Digitaaliset ratkaisut

Älykkäät ja datalähtöiset ratkaisut teollisuuteen.

Palvelut
Tuotteet

Paineilman laatustandardi ISO 8573-1:2010

Paineilman laatustandardi ISO 8573-1:2010 määrittelee paineenalaisen ilman hyväksyttävät
jäännöspitoisuudet pölyn, veden ja öljyn suhteen. Katso esimerkki sivun lopusta.

Paineilman-laatuluokka-ISO-8573-1-2015

Elintarviketeollisuudessa käytettävä paineilma

Alla British Compressed Air Society (BCAS) suositus elintarviketeollisuudessa käytettävän paineilman laadulle
ISO 8573.1:2010 mukaan. Lue lisää

Kuinka paineilman puhtaus määritetään ISO 8573-1:2010 -standardin mukaan?

Kun vaadittu ilman puhtaus määritellään, on aina viitattava standardiin sekä kunkin epäpuhtauden kohdalla valittuun luokkaan. Kullekin epäpuhtaudelle voi valita eri puhtausluokan. Esimerkki: ISO 8573-1:2010 Luokka 1.2.1
  • ISO 8573-1:2010 tarkoittaa standardidokumenttia ja sen versiota
  • Kolme numeroa - 1.2.1 -  tarkoittavat valittuja puhtausluokituksia:  1=kiinteät partikkelit, 2=vesi, 1=kokonaisöljy
Esimerkki ISO 8573-1:2010 - Paineilman laatuluokka 1.2.1
 1. - Kiinteät partikkelit: määrä / m3 paineilmaa  2. - Vesi  1. - Öljy mg/m3 paineilmaa
  • 0,1...0,5 µm: ≤ 20 000
  • 0,5...1 µm: ≤ 400
  • 1...5 µm: ≤ 10
  • Paineenalainen kastepiste: ≤ -40°C
  • Nestemäistä vettä ei saa esiintyä
  • Paineilman öljypitoisuus:  ≤ 0,01 mg Yhteenlaskettuna öljy, öljysumu ja öljyhöyryt