Ratkaisut

Paineilmaratkaisut

Teollisen paineilman laajin palveluvalikoima.

Kaasu- ja energiatekniikan ratkaisut

Energiatehokasta kaasua teollisuuden tarpeisiin.

Automaatioratkaisut

Poista kitkaa tehokkuuden tieltä.

Digitaaliset ratkaisut

Älykkäät ja datalähtöiset ratkaisut teollisuuteen.

Palvelut
Tuotteet

,

Kastepiste keskipisteenä paineilmassa

Paineilmaratkaisuissa kokonaisuus on tärkeää, joten ei ole yhdentekevää, millaisen kuivausratkaisun ja laitteiston valitsee kompressorien lisäksi.
Lue lisää

Kastepiste on yksi laadukkaan paineilman osatekijöistä. Muita ovat kiinteät hiukkaset, kuten pöly ja öljy. Paineilmaratkaisuissa kokonaisuus on tärkeää, joten ei ole yhdentekevää, millaisen kuivausratkaisun ja laitteiston valitsee kompressorien lisäksi. Paineilman kuivaus kuluttaa paineilmaa tai sähköä, mutta edullisen hinnan tavoittelu laitehankinnassa voi pitkällä aikavälillä kääntyä itseään vastaan. Laitteistojen käyttöikä on kymmeniä vuosia, joten laitevalinta vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen.

Paineilma sisältää aina vesihöyryä, joka tulee poistaa käyttövaatimusten mukaisesti. Kuivaustekniikka ja laitteisto tulee valita käyttökohteen ja tarvittavan paineilman laadun mukaan.

- Jäähdytyskuivauksessa aikaansaadaan paineenalainen kastepiste +3 °C saakka. Menetelmä sopii kohteisiin, joissa paineilmaverkosto ja kulutuskohteet ovat sisätiloissa.

- Adsorptiokuivauksessa kastepiste on -40 °C (-20…-70 °C). Paineilmaputkisto voi kulkea ulkotiloissa, eikä ole pelkoa kosteuden tiivistymisestä putkistoon.

- Tandemkuivauksessa yhdistyvät jäähdytyskuivaus ja adsorptiokuivaus. Tekniikka saavuttaa vakiona jatkuvasti -40 °C paineenalaisen kastepisteen.

Jäähdytys- ja adsorptiokuivaimet

Jäähdytyskuivaus on yleisin kuivaustapa meillä ja maailmalla. Se sopii niin isompiin kuin pienempiinkin tuotantolaitoksiin. Laitteisto on edullinen hankkia, ylläpitää ja käyttää. Tekniikka on yksinkertaista, ja paineilman laatutaso on riittävä moniin prosesseihin. Jäähdytyskuivauksessa paineenalainen kastepiste on yli + 3 °C.

Adsorptiokuivain on hyvä valinta, kun tarvitaan erittäin kuivaa paineilmaa. Tekniikalla saavutetaan jäähdytyskuivausta parempi kastepiste, mutta energiaa kuluu enemmän elvytystarpeen takia. Adsorptiokuivauksessa saavutetaan -20 °C, -40 °C ja jopa -70 °C paineenalainen kastepiste. Kastepisteen ohjauksella saadaan säästöä kuivauksen energiatehokuuteen, mutta myös elvytystekniikalla on suuri vaikutus energiankulutukseen.

Esimerkiksi Sarlinin paineilmaratkaisuissa ilmaelvytteiset Parker MX -adsorptiokuivaimet ovat toimintavarmoja, tekniikaltaan yksinkertaisia ja hankintahinnaltaan edullisia. Malli kuluttaa elvytykseen paineilmaa keskimäärin 10 prosenttia kuivaimen kapasiteetista ja elvytyksen alkuvaiheessa noin 20 prosenttia. Tämä pitää ottaa huomioon kompressorin mitoituksessa.

Tandemtekniikka ja vakuumielvytys avuksi

Tandemtekniikalla toimivissa Antares-kuivaimissa on mukana jäähdytyskuivaus ja adsorptiokuivaus. Antares-kuivaimen hankintahinta on perinteistä adsorptiokuivainta kalliimpi, mutta sen käyttö on edullisempaa. Jäähdytyskuivauksen takia elvytystarve on pientä, joten se käyttää myös vähemmän energiaa. Tandemkuivaimien kipukohtana on niiden vikaherkempi tekniikka perinteisiin malleihin verrattuna.

Olemme asentaneet asiakkaille myös monia vakuumielvytykseen perustuvia adsorptiokuivaimia, joissa elvytys toimii alipaineen ja lämmön avulla. Laitteet ovat energiatehokkaita ja niiden tuottama paineilma on laadukasta. Tekniikka ei käytä kuivaukseen lainkaan paineilmaa, ja elvyttäminenkin vaatii vain 30 prosenttia energiasta tavalliseen adsorptiokuivaimeen verrattuna. Energiansäästö on siis merkittävä vuositasolla, mutta laitteiston hinta on moninkertainen.

Sarlin on tarjonnut jo pitkään vakuumielvytteisiä FST DTS-sarjan adsorptiokuivaimia. Nyt valikoima laajenee Parker WVM -kuivaimien myötä. FST DTS - ja WVM-kuivaimet sopivat erityisesti yli 100 kilowatin paineilman kulutuskohteisiin.

Energiapihien mallien joukkoon kuuluvat lisäksi Parker HOC -kuivaimet. Ne eivät kuluta lainkaan paineilmaa ja ulkoista energiaa, vaan pelkästään kompressorin hukkalämpöä. Laitteen haasteena on monimutkainen tekniikka. Jatkoa ajatellen haittaa voi olla myös kompressorikohtaisuudesta, koska yleensä adsorptiokuivaimiin voi liittää useita kompressoreja yhtä kuivainta kohden.

Kuivaus on vain osa paineilman tuotantoa

Kaikille kuivainmalleille löytyy oma käyttökohteensa. Laitevalinta tulee tehdä käyttötarpeen ja vaaditun paineilman laatutason mukaan. Sarlinin paineilman asiantuntijoilta saat apua laitteiden valintaan ja oikeanlaiseen mitoitukseen. Valinnassa on hyvä ottaa huomioon eri tekniikoiden hyödyt ja haitat. Keskeisiä ominaisuuksia ovat käyttövarmuus, käyttökustannukset ja energiankulutus. On tärkeää, että laitteistot toimivat vikaantumatta. Näin kunnossapito voi painottua ennakointiin.

Paineilman tuotannossa on merkittävää saada järjestelmän kaikki osatekijät kuntoon niin, ettei ole esimerkiksi vuotoja, kompressori toimii ohjatusti ja on oikein mitoitettu. Kuivaus on yksi komponentti kokonaisuudessa. Sen rooli on keskeinen ja tärkeä, mutta on hyvä muistaa, ettei optimoida vain yhtä laitetta.

Lue seuraavaksi: Miten paineilmaa tuotetaan vastuullisesti?

Ota yhteyttä tai kysy lisää asiantuntijalta.

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan sinun alueesi asiantuntijaan.

Saat kopion lähettämästäsi viestistä sähköpostiisi.