Ratkaisut

Paineilmaratkaisut

Teollisen paineilman laajin palveluvalikoima.

Kaasu- ja energiatekniikan ratkaisut

Energiatehokasta kaasua teollisuuden tarpeisiin.

Automaatioratkaisut

Poista kitkaa tehokkuuden tieltä.

Digitaaliset ratkaisut

Älykkäät ja datalähtöiset ratkaisut teollisuuteen.

Palvelut
Tuotteet

Sarlin sai erinomaisen tuloksen HSEQ-arvioinnissa: turvallisuus, laatu ja työhyvinvointi keskiössä

Saimme korkeat pisteet asiakasyrityksen tilaamassa HSEQ-vastuullisuusarviossa.
Lue lisää

Sarlin toimii vastuullisten ja fiksujen käytäntöjen mukaan, ja myös kehittää toimintaansa eteenpäin - sen todistaa keväällä 2022 toteutettu HSEQ-arviointi.

HSEQ-arviointi on teollisuusyritysten yhteinen arviointimenettely, jossa käydään kattavasti ja yhdenmukaisesti läpi toimittajayrityksen vastuullisia toimintatapoja ja johtamista. Arviointiryhmässä on mukana vähintään yksi tilaajayritysten edustaja sekä riippumaton arviointitaho. 

HSEQ-arvio koostuu seuraavista osa-alueista: 

  1. Työturvallisuus ja -terveys (Health and Safety)
  2. Ympäristövastuu (Environment)
  3. Laaduntuottokyky (Quality)

HSEQ:ssa arvioidaan myös, miten osa-alueet liittyvät yrityksen johtamisen käytäntöihin.

HSEQ logo

Saimme HSEQ-arvioinnista huippupisteet:

  • Kokonaispistemäärämme on 565, ollen näin erinomaisella tasolla.
  • Erinomaisen pistemäärän raja on 450, ja maksimipistemäärä on 750.
  • Kaikkien arvioitujen yritysten pistekeskiarvo arvioinnin ajankohtana oli 381 (1.7.2022)

HSEQ-arviointi on tärkeä luottamuksen osoitus 

Hyvä tulos ulkopuolisen toteuttamasta arvioinnista kertoo siitä, että olemme tehneet monia asioita oikein. Ilman pitkäjänteistä työtä näin korkea pistemäärä ensimmäisessä HSEQ-mittauksessa ei olisi ollut mahdollinen.

- Erinomainen tulos on meille tärkeä ulkopuolisen riippumattoman tahon antama tunnustus tekemästämme työstä. Olemme pitkään panostaneet HSEQ-asioihin, ja on hienoa saada mustaa valkoiselle sekä niistä hyvistä että vielä kehitystä kaipaavista arvioinnin kohdista, Sarlinin laatupäällikkö Eija Halonen kertoo. 

Vastuullisuusasiat ovat yhä tärkeämpiä niin asiakkaillemme kuin kumppaneillemme. Harva toimija enää valitsee kumppania, jolla ei ole näyttöä vastuullisten käytäntöjen noudattamisesta ja jatkuvasta parantamisesta. Toimimme ISO9001- ja ISO14001-standardien mukaisesti, ja HSEQ-arviointi onkin tärkeä osa laatujärjestelmämme ylläpitoa ja kehitystä.

Hyvien pisteiden lisäksi saimme selville konkreettisia kehityskohteita, joihin kannattaa panostaa jatkossa.

Miten HSEQ-havaintoja toteutetaan käytännössä?

Vaikka saimme erinomaiset pisteet toimittaja-arvioinnista, emme tuudittaudu sen varaan. Hyviä tuloksia ylläpidetään päivittäisessä työssä, johon koko joukkueemme osallistuu.

Lupaukset lunastetaan päivittäisessä työssä.

Tavoitteena nolla tapaturmaa 

Työturvallisuus on pitkään ollut vastuullisuuspolitiikkamme kovassa ytimessä, joten siitä saatu tunnustus asiakkaalta on erityisen lämmittävää.

- Tavoitteemme on nolla tapaturmaa. Kannustamme jokaista turvallisuus- ja riskihavainnointiin, joiden pohjalta kehitämme toimintaamme. Esimerkiksi ennen jokaisen uuden työtehtävän aloitusta on järkevää havainnoida myös turvallisuusriskit, Halonen sanoo.

Työturvallisuus on ennen kaikkea yhdessä tekemistä, niin Sarlinin väen kesken kuin asiakkaiden tiloissa, joissa huoltopalvelumme pitkälti toimii.

- Turvallisuus rakentuu arjen valinnoilla, joilla rakennamme turvallisen työpaikan kulttuuria. Turvallisuus ei ole vain johdon asia, vaan meillä jokaisella on tärkeä tehtävä olla tekemässä entistä turvallisempaa työyhteisöä, Halonen tähdentää.

Turvallisuutta kehittäessämme painotamme avointa viestintää, kuten henkilöstöinfoja sekä konkreettisten lukujen avaamista. 

 - Meillä on koko henkilöstölle avoin laskuri, joka näyttää, kuinka monta päivää on kulunut ilman työtapaturmasta johtuvaa poissaoloa. Syyskuussa 2022 lukema on jo yli 530 päivää!

Turvallisuustilanteeseen ei saa koskaan tuudittautua eikä näitä asioita voi laiminlyödä hetkeksikään. Teemmekin jatkuvasti töitä turvallisuuskulttuurin, toimintatapojen ja -työkalujen parantamiseksi.

Työhyvinvointi tukee kaikkien urapolkua

HSEQ-arvioinnissa perehdyttiin siihen, millä mallilla työhyvinvointiin ja -terveyteen liittyvät asiat ovat. Ennen kaikkea työntekijöidemme kokemus hyvästä työpaikasta on se asia, joka vaikuttaa paljon myös asiakastyytyväisyyteen.

- Tavoitteenamme on olla alamme paras työpaikka, mikä on tietenkin kova tavoite, mutta sen eteen teemme myös tavoitteellisesti työtä. Olemme esimerkiksi panostaneet HR-puoleen aivan uudella vaihteella muun muassa rekrytointien kautta, Halonen sanoo.

Strategiamme mukaisesti kehitämme jatkuvasti yrityskulttuuria, joka mahdollistaa kaikille hyvän työpaikan.  

Johtamisen ja organisoinnin rooli on tukea kaikkea työskentelyä, jotta kaikki työntekijämme voivat kasvaa myös ammattilaisina. Viime aikoina olemme panostaneet moniin muutoksiin, jotka tukevat työyhteisömme hyvinvointia sekä jokaisen työntekijämme ammatillista polkua luottamuksellisessa ilmapiirissä.

Lue myös: Toimiva, turvallinen ja kehittyvä työyhteisö

Tulevaisuuteen suuntaavaa kestävää liiketoimintaa

HSEQ-arviointi kävi läpi myös eettiset toimintaperiaatteet sekä ympäristövastuuta. Sitoutuminen EU:n arvoihin on tärkeä teema, jota olemme vieneet askeleen pidemmälle hankintapolitiikassamme.

Edellytämme, että käyttämämme palvelun- ja tavarantoimittajat noudattavat vastaavia eettisiä periaatteita omassa liiketoiminnassaan kuin mekin ja sitoutuvat Supplier Code of Conductiimme.

- Tässä maailmantilanteessa vastuullisten toimittajakumppaneiden ja toimivien hankintaketjujen rooli korostuu. Haluamme olla luomassa toimintaympäristöä, jossa eettisyys ja läpinäkyvyys ovat olennainen osa laadukasta palvelua.

Uuden hankintapäällikkömme johdolla tulemme kehittämään hankintapolitiikkaamme entisestään. Pyrimme varmistamaan, että arvomme ulottuvat koko toimitusketjuun, jolloin voimme taata toiminnan jatkuvuutta ja vastuullisuutta. 

Ympäristövastuuseen liittyvien asioiden mittaaminen ja todentaminen on suuri kokonaisuus, johon tartumme myös jatkossa. Palvelumme ovat ytimeltään ympäristötehokkaita; olemme energiatehokkaan paineilman suurin asiantuntijatalo, biokaasualan ensimmäisiä toimittajia Suomessa sekä huomioimme energiatehokkuuden jokaisessa teknologiassamme. Jatkossa tulemme kehittämään ympäristökädenjälkemme vaikutusten mittaamista ja viestimistä.

Lue seuraavaksi: Sarlin juhlii 90-vuotista taivaltaan suomalaisen teollisuuden vastuullisena kumppanina

Ota yhteyttä tai kysy lisää asiantuntijalta.

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan sinun alueesi asiantuntijaan.

Saat kopion lähettämästäsi viestistä sähköpostiisi.