Ratkaisut

Paineilmaratkaisut

Teollisen paineilman laajin palveluvalikoima.

Kaasu- ja energiatekniikan ratkaisut

Energiatehokasta kaasua teollisuuden tarpeisiin.

Automaatioratkaisut

Poista kitkaa tehokkuuden tieltä.

Digitaaliset ratkaisut

Älykkäät ja datalähtöiset ratkaisut teollisuuteen.

Palvelut
Tuotteet

,

Vedyn tankkausasemat rakentuvat lähivuosina - olemme mahdollistamassa vihreän vedyn läpimurtoa Suomessa

Vetytankkausasemat tulevat todennäköisesti yleistymään, ja me Sarlinilla tarjoamme niihin ratkaisuja yhdessä Resaton kanssa.
Lue lisää

Vedyn tankkausasemat eivät ole vielä kovin yleinen näky Suomessa, mutta tulevaisuudessa on mahdollista, että osa ajoneuvoista huristelee Suomen maanteillä vihreän vedyn voimalla. Vireillä on merkittäviä vetyhankkeita, ja EU:n kiristyvät päästötavoitteet ohjaavat yrityksiä suosimaan puhdasta vetyä. Suomella on myös kunnianhimoinen tavoite olla yksi vetytalouden Euroopan johtavista maista.

Lue, miltä vetytalouden tulevaisuus näyttää, ja millaisia ratkaisuja me Sarlinilla tarjoamme yhdessä kumppanimme Resaton kanssa vedyn tankkaukseen.

Vetytalous on vihreän siirtymän ytimessä

Vihreällä vedyllä on edessään valoisa tulevaisuus, sillä EU:n päästötavoitteet ohjaavat  sanktioiden kautta yrityksiä uusiutuvan energian ratkaisuihin. Suomi pyrkii vuoteen 2023 mennessä puolittamaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä vuoden 2005 tasosta, hiilineutraalius on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2035 mennessä, ja vuonna 2045 kotimaan liikenne olisi täysin fossiilitonta.  

  • Puhtaan vedyn tuotantokapasiteetin on suunniteltu kasvavan voimakkaasti kansallisen ilmasto- ja energiastrategian pohjalta. Strategian mukaan Suomessa tulee mahdollistaa puhtaan vedyn tuotantokapasiteetin syntyä. Tavoitteena on vuonna 2025 vähintään 200MW ja vuonna 2030 vähintään 1000MW.
  • Suomi haluaa toimia Euroopan johtavana puhtaan vedyn tuotannon teknologiaosaajana  tulevaisuudessa.

Vetytalous tuo osittain myös helpotusta energian varastointiin, sillä jalostettua vetyä voidaan kuljettaa ja varastoida. Vedystä voidaan jatkojalostaa myös sähköpolttoaineita monipuoliseen käyttöön.

Uusiutuvan energian avulla tuotettu vety on mahdollisesti yksi keskeisiä vaihtoehtoisia polttoaineita, joita tarvitaan liikenteen vihreän siirtymän toteuttamiseksi. 

Laajemmin vetytalouden taustalla on EU:n vaihtoehtoisia polttoaineita koskeva AFIR-asetus, joka pyrkii vähentämään liikenteen päästöjä 55 % vuoteen 2030 mennessä. Asetus edellyttää vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfran rakentamista, ja asettaa myös vaatimuksia vedyn tankkauksen mahdollistamiselle.  

Vihreä vety on käytön aikana päästötöntä, ja sivutuotteena syntyy vain puhdasta vettä.

Vihreä vety soveltuu erityisesti raskaan kaluston kuljetustehtävissä oleville ajoneuvoille, joiden sähköistäminen on haastavaa. 

Vedyn etuja liikennekäytössä:

  • Päästöttömyys.
  • Nopea ja helppo tankkaus.
  • Pitkä kantama.

Onnistunut vetytankkaushanke tarvitsee taloudellisen tuen ja oikeat tekijät

Päästötavoitteet sekä lainsäädäntö ohjaavat vetytalouden kehitystä vahvasti, mutta vedyn tankkauksen infrastruktuuri ei rakennu yhdessä yössä. Suomessa vedyn tankkausasemat on lisätty vuonna 2022 Energiaviraston liikenteen infratuen ohjelmaan, joka tukee liikenteen fossiilisia polttoaineita korvaavia ratkaisuja.

Toinen menestystekijä vetyhankkeelle on osaavat kumppanit, joilla on hallussaan eri osa-alueita yhdistävä projektiosaaminen. Tässä vaiheessa me astumme kuvaan kumppaniemme  kanssa. 

Rautaista hankeosaamista yhteistyössä Resaton kanssa

Haluamme olla etulinjassa mahdollistamassa vihreää siirtymää, minkä vuoksi olemme mukana rakentamassa vetytankkauksen infraa. 

Hollantilaisella Resatolla on yli 30 vuoden kokemus korkeapainejärjestelmien suunnittelusta, tuotannosta ja huollosta. Olemme solmineet yhteistyösopimuksen Resato Hydrogen Technologyn kanssa, joka on vedyn tankkausasemien teknologiajohtaja maailmalla.

Me Sarlinilla vastaamme Resato Hydrogen Technologyn toimittamien vetytankkausasemien huollosta sekä teknisestä tuesta tehden tiivistä yhteistyötä Resaton kanssa. 

Yhteistyö Resaton kanssa tuottaa asiakkaillemme keskeisiä hyötyjä:

  • vetytankkausaseman käytettävyys pysyy korkealla tasolla
  • vasteajat sekä ylläpitokustannukset hallinnassa
  • asiakkaamme saavat paikallista palvelua Suomessa.

Resato valitsi meidät kumppanikseen, sillä he arvostavat teknologiosaamistamme, maan kattavaa huoltopalveluverkostoa sekä pitkäaikaista kokemustamme Suomen teollisuudessa.

Meillä on yli 30 vuoden kokemus ympäristöystävällisestä energiateknologiasta ja kaasun turvallisesta käsittelystä.

Turvallisuuden varmistaminen onkin erityisen merkittävää, koska vety on räjähdysherkkä kaasu, jonka käsittelyssä ja valvonnassa myös pienimmät yksityiskohdat tulee huomioida. 

Sarlin  - osaava kumppanisi vetyhankkeisiin

Tutustu vedyn jatkojalostus- ja tankkausasemien palveluumme ja ota yhteyttä, jos haluat keskustella vetyhankkeestasi asiantuntijamme kanssa. 

Lisätietoja:
Elina Uotinen
Asiakkuuspäälikkö
040 8416775

Lue myös: Olemme vahvasti mukana Suomen ensimmäisessä teollisen mittakaavan uusiutuvan vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotantolaitoksen rakennusprojektissa Satakunnan Harjavallassa

Ota yhteyttä tai kysy lisää asiantuntijalta.

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan sinun alueesi asiantuntijaan.

Saat kopion lähettämästäsi viestistä sähköpostiisi.