Tuotteet

Valittu: Typpi- ja happigeneraattorit

Typen ja hapen tuotto paineilmasta 710 x 400 px

Typpi- ja happigeneraattorit

Ilma sisältää 79 % typpeä. Typpigeneraattorilla paineilmasta voidaan erottaa typpi, jolloin typpeä voidaan tuottaa paikallisesti ilman hankalia kuljetusjärjestelyjä. Yksittäisten typpigeneraattoreiden lisäksi voimme toimittaa typpikaasun tuotantojärjestelmän. Typpeä voitte ostaa myös palveluna, jolloin Sarlin vastaa laitoksen investoinnista sekä sen käytöstä ja kunnossapidosta. Samalla periaatteella, kuin typpigeneraattorilla voidaan erottaa ilmasta typpi, voidaan happigeneraattorilla erottaa ilmasta happi.