Tuotteet

Valittu: Tietoturvallisuus

Tietoturvallisuus teollisuudessa 710 x 400 px

Tietoturvallisuus / Kyberturvallisuus

Automaatioverkkojen tietoturva on nopeasti kehittyvä alue ja tietoturvan ajan tasalla pitäminen on jo itsessään jatkuva prosessi. Tuotantolaitoksen tehokkaaseen toimintaan tarvittava järjestelmien välinen tiedonvaihto ja esimerkiksi laitevalmistajalta saatava etätuki edellyttävät hallittua pääsyä automaatioverkon tietoihin. Toimivilla teknisillä ratkaisuilla voidaan estää tai rajoittaa sekä tahattomista että tahallisista teoista aiheutuneita vahinkoja ja siten luoda edellytyksiä häiriöttömälle tuotannolle.

Kun haluat apua valintojesi tueksi teolliseen tietoturvaan liittyen, ota yhteyttä asiantuntijaamme.

Kysy asiantuntijalta

Suokas Sami2
Suokas, Sami
Myyntipäällikkö
Automaatio
P. 010 550 4219
Teollisen internetin ratkaisut, analysointi-, visualisointi- ja tiedonkeruujärjestelmät