Tiedonkeruu

img product Hyper Historian
  • Ohjelmistoratkaisut

Tehtaan tai laitteen tietojen saatavuus on keskeinen tekijä toiminnan tehostamisen ja kilpailukyvyn kannalta.
Hyper Historian tarjoaa tehokkaan tavan tallentaa ja käsitellä vaikka koko tehtaan tiedonkeruun tarpeita. Yksittäinen Hyper Historian kykenee tallentamaan 100 000 prosessiarvoa sekunnissa sekä pakkaamaan tallennetun datan erittäin tehokkaasti älykkäiden algoritmien ansiosta.
Lentokoneista tuttua mustaalaatikkoa voi verrata toiminnallisuuksien osalta Hyper Historianiin. Kaikki tarpeellinen tieto tallennetaan ja tietoja voidaan analysoida joko reaaliajassa tai palata niihin myöhemmin.
Hyper Historianin tiedot ovat myös käytettävissä kolmansien osapuolien sovelluksiin.

Tehtaan tietojen saatavuus on keskeinen tekijä kilpailukyvyn ja tehokkuuden kannalta ja mahdollistaa optimaalisen laitoksen hallinta. Jotta tietoja voidaan analysoida ja visualisoida reaaliaikaisesti, organisaatioilla on oltava käytettävissään laitteistojen tiedot ja raportointi.

Kysy asiantuntijalta

Suokas Sami2
Suokas, Sami
Myyntipäällikkö
Automaatio
P. 010 550 4219
Teollisen internetin ratkaisut, analysointi-, visualisointi- ja tiedonkeruujärjestelmät