Tuotteet

Valittu: Kyberturvallisuus

Kyberturvallisuus

Automaatioverkkojen tietoturva on nopeasti kehittyvä alue ja tietoturvan ajan tasalla pitäminen on jo itsessään jatkuva prosessi. Tuotantolaitoksen tehokkaaseen toimintaan tarvittava järjestelmien välinen tiedonvaihto ja esimerkiksi laitevalmistajalta saatava etätuki edellyttävät hallittua pääsyä automaatioverkon tietoihin.

Toimivilla teknisillä ratkaisuilla voidaan estää tai rajoittaa sekä tahattomista että tahallisista teoista aiheutuneita vahinkoja ja siten luoda edellytyksiä häiriöttömälle tuotannolle.

Kun haluat apua valintojesi tueksi, ota yhteyttä asiantuntijaamme.

Kysy asiantuntijalta

Rahikainen Jere
Rahikainen, Jere
Sovellusasiantuntija
Automaatio
P. 010 550 4229