Ratkaisut

Paineilmaratkaisut

Teollisen paineilman laajin palveluvalikoima.

Kaasu- ja energiatekniikan ratkaisut

Energiatehokasta kaasua teollisuuden tarpeisiin.

Automaatioratkaisut

Poista kitkaa tehokkuuden tieltä.

Digitaaliset ratkaisut

Älykkäät ja datalähtöiset ratkaisut teollisuuteen.

Palvelut
Tuotteet

BioBasic biokaasuanalysaattorit

BioBasic-kaasuanalysaattorilla voidaan analysoida biokaasun sisältämät metaani-, hiilidioksidi-, happi- ja rikkivetypitoisuudet. Se soveltuu erilaisista lähteistä peräisin olevan biokaasun analysointiin kaikille biokaasun tuottajille.

BioBasic toimii täysin itsenäisesti ja on helposti liitettävissä erilaisiin ohjausjärjestelmiin. Analysaattori täyttää kaikki lainsäädännölliset, tekniset, turvallisuus- ja ohjausvaatimukset. Versioita on erilaisia analysoitavista yhdisteistä ja mittapisteiden lukumäärästä riippuen.

Esimerkki

Kaatopaikkakaasupumppaamolla tai mädätyslaitoksella kaasuanalysaattorikeskus liitetään kiinteästi biokaasuputkistoon. Mittauspisteistä (max. 6) kaasunäytteet imetään analysaattorikeskukseen.

Metaani- ja hiilidioksidipitoisuudet määritetään infrapunamittauksen avulla ja happi- ja rikkivetypitoisuudet sähkökemiallisilla kennoilla.

Huollontarve on vähäinen: näytteenottojen välissä laitteen sisäinen kaasuputkisto ja mittakomponentit huuhdellaan puhtaalla ilmalla. Näin esimerkiksi rikkivetykennon elinikä on saatu huomattavan pitkäksi.

Käyttökohteita

  • Biojätteen mädättämöt
  • Jätevedenpuhdistamot
  • Kaatopaikkakaasupumppaamot.
Ota yhteyttä

Ota yhteyttä tai kysy lisää asiantuntijalta.

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan sinun alueesi asiantuntijaan.

Saat kopion lähettämästäsi viestistä sähköpostiisi.