Ratkaisut

Paineilmaratkaisut

Teollisen paineilman laajin palveluvalikoima.

Kaasu- ja energiatekniikan ratkaisut

Energiatehokasta kaasua teollisuuden tarpeisiin.

Automaatioratkaisut

Poista kitkaa tehokkuuden tieltä.

Digitaaliset ratkaisut

Älykkäät ja datalähtöiset ratkaisut teollisuuteen.

Palvelut
Tuotteet

Stora Enso Biomaterials Sunilan tehtaat - typpikaasun tuotto paineilmasta

Sarlin toimittaa ligniinin valmistuksessa tarvittavan typpikaasun palveluna.
Lue lisää

Sarlin toimittaa ligniinin valmistuksessa tarvittavan typpikaasun palveluna

Stora Enso Biomaterialsin Sunilan tehtaalla erotetaan sellunkeitossa syntyvästä mustalipeästä ligniiniä. Biojalostamo luo uusia polkuja uusiutuvien materiaalien jatkojalostukseen ja laajentaa sellutehtaiden markkinoita. Sunilan laitos on toistaiseksi ainoa laitos maailmassa, jossa valmistetaan kuivaligniiniä.

Typpeä paineilman sijaan

Sunilassa biojalostamon prosessissa ligniini erotetaan mustalipeästä LignoBoost-menetelmällä, jonka jälkeen se kuivataan. Ligniinin kuivatus vaatii erikoisosaamista aineen räjähdysherkkyyden takia. Pöly kuivataan hapettomassa tilassa, jonka ylläpidossa paineilmasta tuotetulla typpikaasulla on keskeinen rooli.

Useimmissa kohteissa, joissa tavallisesti käytetään paineilmaa, käytetään nyt typpeä. Typpeä käytetään myös kuljetuksessa ja pakkaamisessa.

Typpikaasun tuotantolaitos palveluna

Sarlin toimitti biojalostamolle typpikaasun tuotantolaitoksen. Typpeä tarvitaan niin paljon, ettei sen toimittaminen esimerkiksi kylmänä nestemäisenä typpenä ollut kannattavaa. 

Sarlin investoi laitokseen sekä vastaa sen käytöstä ja kunnossapidosta. Sarlin vastaa myös laitoksen operoinnista, joten Sunilassa ei tarvitse huolehtia muusta kuin typpikaasun käytöstä. Typpeä valmistetaan typpigeneraattorin avulla paineilmasta. Menetelmässä typpigeneraattori erottaa paineilmasta hapen, jolloin jäljelle jää typpeä.

Sarlin valvoo laitoksen toimintaa

Typentuotannon ja siihen liittyvän paineilmalaitoksen toimintaa seurataan ja ohjataan etävalvonnan kautta Sarlinilla. Lukemat menevät myös Stora Enson valvomoon.

Lue lisää

Ota yhteyttä tai kysy lisää asiantuntijalta.

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan sinun alueesi asiantuntijaan.

Saat kopion lähettämästäsi viestistä sähköpostiisi.