Ratkaisut

Paineilmaratkaisut

Teollisen paineilman laajin palveluvalikoima.

Kaasu- ja energiatekniikan ratkaisut

Energiatehokasta kaasua teollisuuden tarpeisiin.

Automaatioratkaisut

Poista kitkaa tehokkuuden tieltä.

Digitaaliset ratkaisut

Älykkäät ja datalähtöiset ratkaisut teollisuuteen.

Palvelut
Tuotteet

Sarlin huolehtii Stora Enson paineilmalaitteistojen kunnossapidosta

Stora Enso on maailmanlaajuisesti osana biotaloutta toimiva pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden toimittaja.
Lue lisää

Sarlin vastaa tällä hetkellä lähes kaikkien Stora Enson paineilmalaitteistojen huollosta sekä pakkauskartonki-, paperi- ja sellutehtailla että sahoilla koko Suomen alueella. Kumppanuus perustuu jatkuvaan kehittämiseen – yhdessä etsitään aktiivisesti uusia keinoja muun muassa elinkaarenhallinnan, energiatehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseksi.

Stora Enson ja Sarlinin yhteistyö alkoi paineilmalaitteiden osalta jo 1990-luvulla. Ensimmäiset yksikkökohtaiset kunnossapitosopimukset tehtiin 2000-luvun alussa. Sieltä on tultu askel kerrallaan aina nykyiseen tilanteeseen, jossa Sarlin vastaa lähes kaikkien pakkauskartonki-, paperi- ja sellutehtaiden sekä sahojen paineilmalaitteistojen kunnossapidosta.

– Stora Enso ja Sarlin solmivat valtakunnallisen paineilmalaitteden kunnossapitosopimuksen vuonna 2016 huolellisen valinta- ja kilpailutusprosessin jälkeen, kertoo Sarlinin myyntijohtaja Jiri Viholainen.

Sarlinin valintaan vaikuttaneita perusteita olivat muun muassa turvallisuus, kustannustehokkuus ja vaivattomuus. Stora Enson tehtailla on käytössä useita erimerkkisiä paineilmalaitteita, joten Sarlin oli helppo valinta yhteistyökumppaniksi myös monimerkkiosaamisen vuoksi. Paineilmalaitteiden huoltoihin haluttiin nimenomaan sellainen yhteistyökumppani, joka pystyisi huoltamaan laitteet ja toimittamaan tarvittavat varaosat merkistä riippumatta.

– Pystymme huoltamaan myös kaikki Stora Enson käyttämät laitemerkit. Meillä eri laitemerkkien osaaminen on parhaalla tasolla koko Suomessa. Huolehdimme paineilmalaitteiston huolloista, ylläpidosta ja tarvittavista korjauksista niin, että laitteiden elinkaari on mahdollisimman pitkä ja kustannukset hallinnassa, Viholainen summaa.

Kunnossapito huolehtii käyttövarmuudesta ja turvallisuudesta

Ensimmäinen koko Suomen kattava kunnossapitosopimus käynnistyi vuonna 2017. Kunnossapitosopimus uusittiin vuonna 2021 vastaamaan Stora Enson uusia tavoitteita niin, että se vastaa myös ensimmäisen sopimuskauden kehitystarpeisiin. Yhteistyötä haluttiin jatkaa osaltaan kilpailukykyisen hinnan, mutta erityisesti hyvän palvelukokemuksen ansiosta.

Aiemman sopimuskauden aikana oltiin saatu rakennettua hyvä kokonaisuus Stora Enson oman ennakkohuoltoasentajan ja Sarlinin tarjoamien palveluiden yhdistelmällä.

– Olimme erittäin tyytyväisiä ensimmäisen sopimuksen palvelutasoon, joten oli luontevaa jatkaa yhteistyötä Sarlinin kanssa. Vuonna 2021 lisäsimme sopimukseen jonkin verran uusia laitteita ja teimme vain pieniä tarkennuksia huoltojen sisältöön, Stora Ensolta kerrotaan.

"Elämme ja hengitämme aivan samoja asioita”

Käytännössä kunnossapidosta vastaavat Sarlinilla juuri Stora Ensolle valitut omat työnjohtajat ja asentajat. Näin halutaan taata se, että tuki on saatavilla aina läheltä ja lyhyellä varoitusajalla. Arjen työ perustuu yhdessä Stora Enson kanssa rakennettuun kumppanuusmalliin, johon kuuluu olennaisena osana myös jatkuva kehittäminen. Yksi esimerkki tästä ovat Sarlinin tuottamat raportit paineilmakompressoreista ja kuivaimista. Niistä löytyy niin toimenpide-ehdotukset, kehitysehdotukset kuin laitteistojen uusimistarpeet. Nämä käydään läpi kvartaaleittain pidettävissä yhteistyöpalavereissa.

– Annamme kehitysehdotuksia, joilla pyritään ratkomaan pidempiaikaisia haasteita. Nämä haasteet liittyvät usein esimerkiksi elinkaarihallintaan, energiatehokkuuteen, erilaisiin teknisiin ratkaisuihin ja kapasiteetin lisäämiseen tai uudelleenohjaamiseen, Viholainen sanoo.

– Meidän oltava kuin osa Stora Enson omaa kunnossapito-organisaatiota. Elämme ja hengitämme aivan samoja asioita, joita he arjessaan tekevät, Viholainen painottaa.

Joustavuus ja asiakaslähtöisyys ohjaavat toimintaa

Vaikka metsäteollisuusyrityksillä menee tällä hetkellä yleisesti hyvin, ollaan tulevaisuudessa myös isojen turvallisuuteen ja kustannustehokkuuteen liittyvien haasteiden edessä. Stora Enso on alallaan hyvin innovatiivinen toimija. Uusia ratkaisuja kehitetään aktiivisesti ja Stora Enso haluaakin osallistaa innovointiprosessiin myös alihankkijansa.

– Yhteistyö Sarlinin kanssa on sujunut kaikin puolin hyvin. Sopimukseen kuuluvat ennakkohuollot on toteutuneet turvallisesti ja ne on tehty ajallaan. Vasteaika häiriötilanteissa on ollut lyhyt ja varaosien toimitusajat ovat olleet kohtuullisia, Stora Ensolta todetaan.

– Toimintamme keskiössä ovat joustavuus ja asiakaslähtöisyys. Aktiivinen viestintä ja yhdessä kehittäminen ovat kumppanuutemme kulmakiviä, jotka tuovat parhaat lopputulokset. Pyrimme yhdessä parantamaan tehokkuutta ja luomaan niitä mahdollisuuksia, joiden avulla suomalainen teollisuus voi elää, kannattaa ja kukoistaa, Viholainen kiteyttää.

Ota yhteyttä tai kysy lisää asiantuntijalta.

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan sinun alueesi asiantuntijaan.

Saat kopion lähettämästäsi viestistä sähköpostiisi.