Ratkaisut

Paineilmaratkaisut

Teollisen paineilman laajin palveluvalikoima.

Kaasu- ja energiatekniikan ratkaisut

Energiatehokasta kaasua teollisuuden tarpeisiin.

Automaatioratkaisut

Poista kitkaa tehokkuuden tieltä.

Digitaaliset ratkaisut

Älykkäät ja datalähtöiset ratkaisut teollisuuteen.

Palvelut
Tuotteet

Napapiirin Energia ja Vesi - paineilmakumppanina Sarlin

Napapiirin Energia ja Vesi Oy tuottaa lämpöä ja sähköä, hallitsee vesi-, sähkö- ja kaukolämöverkkoja sekä rakentaa sähkö- ja vesiverkkoja Lapin alueella.
Lue lisää

Napapiirin Energia ja Vesi Oy - Sarlin toimittaa paineilman palveluna

Napapiirin Energia ja Vesi Oy tuottaa lämpöä ja sähköä, hallitsee vesi-, sähkö- ja kaukolämöverkkoja sekä rakentaa sähkö- ja vesiverkkoja Lapin alueella. Yhtiö tuottaa palveluja ympäristöystävällisesti ja kustannustehokkaasti kumppaniverkoston avulla. Tuotantojohtaja Jukka Partanen valottaa ajatusta kumppaniverkostosta: "Solmimme organisaatiomme tueksi kumppanuussopimuksia ammattilaisten kanssa, jotka tuovat lisäarvoa ydinprosessiimme."

Paineilmajärjestelmissä kumppaniksi valikoitui Sarlin

Paineilmajärjestelmän toiminnan kartoitus aloitettiin Syyni-järjestelmäanalysillä. Syyni paljasti suuria kulutusvaihteluita, kompressoreiden epätasaisen käynnin ja tiheät käynnistysvälit, tarpeettoman korkean tuotto- ja verkkopaineen, mittavan painehäviön ja kuivauskapasiteetin riittämättömyyden. Kun paineilman verkostopaine pääsi putoamaan, pääprosessin säädöt eivät enää toimineet luotettavasti.

Uudet laitteet ja paineilmajärjestelmän ohjaus Sarlin Balancella

Paineilmajärjestelmän analysointi antoi selkeän pohjan uudistuksille. Kompressori- ja kuivainkapasiteettia kasvatettiin ja erilliset työilma- ja instrumentti-ilmaverkot yhdistettiin.

Uusien laitteiden ja Sarlin Balance-ohjauksen avulla paineilman tuotannon ominaisenergian tarve on laskenut yli 20 %. Painevaihtelu on alle 0,5 bar, kun se oli aiemmin 2 bar. Myös painehäviöt ovat pienentyneet merkittävästi.

Aiemmin tuhkanlähetyksen suuret puhallukset aiheuttivat nopean painetason pudotuksen. Nyt verkkopaine pysyy hallinnassa, koska Balance-järjestelmä ennakoi tulevan puhalluksen.

Kumppaniyhteistyössä järjestelmää kehitetään yhdessä

Kumppaniyhteistyö on vienyt paineilmajärjestelmän toimintavarmuutta ja energiatehokkuutta merkittävästi eteenpäin. Kumppanuuden tuomaa lisäarvoa mitataan säännöllisesti ja mahdolliset ongelmakohdat ratkotaan yhteistuumin. Lisäksi yhteistyö takaa koulutuksen ja tuen Sarlin Balance -ohjausjärjestelmän tulkintaan ja käyttöön. Sarlin valvoo paineilmalaitoksen toimintaa etänä ja raportoi toiminnasta säänöllisesti.

 Syyni-järjestelmäanalyysissä tehdyt havainnot
KulutusvaihtelutKoneiden epätasainen käyntiTiheät käynnistysvälitTarpeettoman korkea tuotto- ja verkkopaineMittavat painehäviötKuivauskapasiteetin riittäminenVerkostopaineen putoaminen tuhkalähetysten puhallusten aikana
Tehdyt toimenpiteetSaavutetut hyödyt
Erilliset työilma-ja instrumentti-ilmaverkot yhdistettiinKompressori- ja kuivainkapasiteettia lisättiinPaineilmajärjestelmää ohjaa ja optimoi Sarlin BalancePaineilmajärjestelmän etävalvonta ja raportointi Paineilman tuotannon ominaisenergiantarve
laski yli 20 %Painevaihtelu alle 0,5 bar aikaisemman 2 bar sijaanPainehäviöt pienentyneet merkittävästiSarlin Balance ennakoi tuhkalähetyksen puhalluksen, jolloin verkkopaine pysyy hallinnassaToimintavarmuus hyvä

Ota yhteyttä tai kysy lisää asiantuntijalta.

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan sinun alueesi asiantuntijaan.

Saat kopion lähettämästäsi viestistä sähköpostiisi.