Ratkaisut

Paineilmaratkaisut

Teollisen paineilman laajin palveluvalikoima.

Kaasu- ja energiatekniikan ratkaisut

Energiatehokasta kaasua teollisuuden tarpeisiin.

Automaatioratkaisut

Poista kitkaa tehokkuuden tieltä.

Digitaaliset ratkaisut

Älykkäät ja datalähtöiset ratkaisut teollisuuteen.

Palvelut
Tuotteet

Liedon Vesi - alueellinen kaasunvalvonta Blackline Safety G7 Exolla

Liedon Vesi on hankkinut ensimmäisenä maailmassa käyttöönsä Blackline Safety G7 EXO -alueellisen kaasunvalvontajärjestelmän.
Lue lisää

Liedon Vesi on hankkinut ensimmäisenä maailmassa käyttöönsä Blackline Safety G7 EXO -alueellisen kaasunvalvontajärjestelmän.

Liedon Vesi takaa asukkaille laadukkaan talousveden tuotannon sekä huolehtii jätevesistä. Asiakkaita eli kulutuspisteitä on n. 6700. Vesihuoltotiimi pitää huolta noin 450-kilometrisestä vesijohtoverkostosta ja noin 360 kilometriä pitkästä viemäriverkostosta, jossa on paineviemärilinjaa 50 kilometriä ja 52 jätevesipumppaamoa. Vesitorneja on kaksi.

Rikkivetypitoisuuksien seuranta

Rikkivety aiheuttaa korroosiota pitkien siirtoviemärilinjojen linjapumppaamojen tulokaivoissa ja -altaissa. Betonin murentumisen lisäksi rikkivety aiheuttaa hajuhaittoja. Rikkivety on myös tappava soluhengitysmyrkky ja siksi kunnossapitohenkilöstöllä on käytössään henkilökohtaiset kaasuhälyttimet.

– EXO-aluevalvonnan jatkuvan mittauksen ja raporttien avulla voimme selvittää pumppaamojen tulokaivojen ja pitkissä paineviemärilinjoissa syntyviä rikkivetypitoisuuksia ja vaihteluja. Kasvavassa kunnassa asuinalueita kaavoitetaan pumppaamojen läheisyyteen, ja tämä tulee ottaa huomioon myös valvonnassa,  vesihuoltopäällikkö Aki Teini kertoo.

Liedon Veden tavoitteena on selvittää tulosten avulla, millaisilla toimenpiteillä he voivat vähentää syntyvän rikkivedyn määrää. Näin voitaisiin vähentää myös linjakaivojen ja pumppaamojen tuuletuksesta aiheutuvia hajuhaittoja.  Nyt suurimpien pumppaamojen tuuletusputkissa on aktiivihiilisuodatus.

Blackline Safety G7 EXO -kaasunvalvonta

Lietoon on hankittu kaksi kaasunvalvontalaitteistoa, jotka ovat yhteensopivia jo käytössä olevien henkilökohtaisten Blackline Safety G7 c -kaasuhälyttimien kanssa.

EXO-aluevalvontalaitteen akku kestää 100 päivää eikä siinä ole signaalin kantamarajaa. Näin se sopii myös syrjäisten paikkojen valvontaan. Laite on liitetty pilvipalveluun, ja siinä on integroitu 2G-/3G-/4G-yhteys ja sisäinen GPS sekä paikannuslähetystekniikka. 

Aki Teini kehuu laitteistoa yhdeksi markkinoiden kehittyneimmistä järjestelmistä juuri rikkivedyn mittauksessa. Laite mittaa myös happea, häkää ja palavia kaasuja. Teinin mielestä myös hintataso on kuluttajaystävällinen.

Lue juttu kokonaisuudessaan asiakaslehdestämme

Liedon-Vesi-Blackline-Safety-alueellinen-ja-henkiloekohtainen-kaasuhaelytin (1)

Ota yhteyttä tai kysy lisää asiantuntijalta.

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan sinun alueesi asiantuntijaan.

Saat kopion lähettämästäsi viestistä sähköpostiisi.