Ratkaisut

Paineilmaratkaisut

Teollisen paineilman laajin palveluvalikoima.

Kaasu- ja energiatekniikan ratkaisut

Energiatehokasta kaasua teollisuuden tarpeisiin.

Automaatioratkaisut

Poista kitkaa tehokkuuden tieltä.

Digitaaliset ratkaisut

Älykkäät ja datalähtöiset ratkaisut teollisuuteen.

Palvelut
Tuotteet

Biokaasun positiiviset ympäristövaikutukset vauhdittavat vihreää siirtymää: Investointituet ratkaisevassa asemassa

Tulevaisuus tarvitsee biokaasua, jonka tukeminen vauhdittaa vihreää siirtymää ja energiaomavaraisuutta.
Lue lisää

Biokaasun ympäristövaikutukset ovat kiistatta positiiviset. Kiertotalouden mukainen, lähes päästötön energia on hiilineutraaliustavoitteiden ja vihreän energiasiirtymän ytimessä.  Kotimainen biokaasu vahvistaa myös energiaomavaraisuutta ja vähentää fossiilisten polttoaineiden tarvetta.

Biokaasu kuulostaa jopa liian hyvältä ollakseen totta, joten on luontevaa kysyä, miksi sitä ei käytetä laajemmin? Biokaasu on vielä monin paikoin alihyödynnetty ratkaisu. Biokaasun tuotannon osuus Suomessa pitkään ollut vain yhden terawattitunnin suuruinen, ja koko tuotantopotentiaalista hyödynnetään arvioiden mukaan alle 5 % Suomessa.

Hyvä uutinen on se, että vahvempaa biokaasumarkkinaa rakennetaan laitos kerrallaan, investointitukien ja kannustimien avulla.  Seuraavaksi perehdymme siihen, miten biokaasun ympäristövaikutukset tukevat hiilineutraaliustavoitteita ja miltä markkinan tulevaisuus näyttää.

Biokaasun ympäristövaikutukset ovat monella mittarilla myönteiset 

Biokaasu on energianlähteistä ympäristöystävällisimpiä, ja sen tuotantoprosessi on kiertotalouden mukaista. Biokaasua saadaan käytännössä kaikesta eloperäisestä jätteestä, kuten biojätteestä, teollisuuden sivuvirroista, lietteestä, maatilojen lannasta ja biomassasta.

Koska biokaasun raaka-ainetta voi saada omalta tuotantolaitokselta tai maatilan pihapiiristä, se on myös kotimaista lähienergiaa parhaimmillaan. Tämä vähentää riippuvuutta tuontienergiasta, maakaasuputkista sekä fossiilisista energianlähteistä.

Puhdistettuna biokaasu on enimmäkseen metaania, joten se soveltuu korvaamaan maakaasua ja muita fossiilisia energianlähteitä kaikissa käyttökohteissa. Esimerkiksi teollisuuden prosessit, maatilat, kaasua tankkaavat ajoneuvot ja sähkön ja lämmöntuotanto voivat käyttää biokaasua monipuolisesti.

Biokaasun metaanin hyödyntäminen onkin erittäin tärkeää ympäristön kannalta, sillä metaani on itsessään voimakas kasvihuonekaasu. Kun biojätteen kaatopaikkaus minimoidaan ja ilmaan vuotava biometaani saadaan energiakäyttöön biokaasuksi, pystymme välttämään turhia päästöjä kiertotalouden mukaisella tavalla.

Biokaasun elinkaarivaikutukset ovat pienimpiä kaikista yleisistä energianlähteistä - silloinkin kun mukaan laskee raaka-aineen keräyksen ja käsittelyn, tuotannon, jalostuksen, jakelun sekä käytönaikaiset päästöt.

Parhaassa tapauksessa biokaasun päästöt ovat hiilinegatiiviset, jos valmistusprosessissa on kiinnitetty huomiota kasvihuonekaasujen välttämiseen.

Biokaasun ympäristövaikutukset

  • Biokaasu on täysin uusiutuvaa ja lähes päästötöntä energiaa, jota saadaan lähituotantona Suomesta.
  • Biokaasu voi vähentää kasvihuonekaasuja jopa 90 % elinkaarensa aikana verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin.
  • Biokaasun palaessa syntyvä hiilidioksidi ei lisää ilmakehän CO2-päästöjä, sillä raaka-aine on sitonut saman verran hiilidioksidia, kuin mitä biokaasun palaminen vapauttaa.
  • Biokaasun tuotannon mädätysjäännökset voidaan hyödyntää esimerkiksi peltojen kierrätyslannoitteina. (Lähde Gasum 1, 2)

Investointi- ja hankintatuet mahdollistavat biokaasun tuotantoloikkaa

Vaikka biokaasuteknologia on tuttua jo vuosikymmenien ajalta, sen käyttöasteen lisääminen vaatii ennennäkemättömän suuria investointeja ja uuden markkinan luomista.  Polttoainevirtojen muuttaminen, toimintatapojen muuttaminen, teknologioiden muutokset sekä biokaasun jalostus vaativat kaikki jatkuvuuden turvaamista ja pääomia.

Tulevaisuudessa biokaasumarkkinalta odotetaan aivan uutta volyymia, mikä ei onnistu ilman päättäjien tukea ja joustavia rahoituksia. Viime aikoina biokaasun investointitukia onkin uudistettu niin kansallisella kuin EU:n tasolla. 

Kattavat investointituet ovatkin välttämättömiä, kun tuotannon volyymi halutaan moninkertaistaa. Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi nostaa biokaasun tuotanto neljään terawattituntiin vuoteen 2030 mennessä - eli noin nelinkertaistaa tuotanto.

Korotustavoite on aikamme kunnianhimoisin, mikä näkyy myös investointimäärissä. Rahaa investointeihin kuluisi yhteensä 800 miljoonaa euroa vuoteen 2030 mennessä ja 1,9 miljardia euroa vuoteen 2050 mennessä.

Tavoitteena on nelinkertaistaa biokaasun tuotanto vuoteen 2030 mennessä.

 Vuoden 2030 biokaasun tuotantotavoite tarkoittaa arviolta:

  • Kaikkiaan noin 100–200 uutta biokaasulaitosta.
  • Biokaasun energiantuoton kasvua nykyisestä 238 % (nykyinen 878 GWH/a, arvio 2030 mennessä 2975 GWh/a).
  • Päästövähennyksiä kaikilta biokaasua hyödyntäviltä sektoreilta yhteensä noin 1 131 M tC02/a.

Maatiloilla muhii suuri biokaasupotentiaali

Kun puhumme biokaasun tulevaisuudesta, maataloudessa on suurin hyödyntämätön potentiaali ottaa biokaasu täydellä teholla tuotantoon. Maatilojen sivuvirrat lannasta lietteeseen sekä nurmet ja muut kasviperäiset biomassat ovat luontaisia biokaasun lähteitä, joille lähivuosina tulee luoda suurempi käyttöpotentiaali.

Tällä hetkellä vain yksi prosentti maatilojen lannasta käytetään biokaasun tuotantoon. Biokaasun hyödyntäminen vähentää myös paikallisia vesistövalumia ja hajuhaittoja, kun lanta saadaan energiakäyttöön.

Maatalouden päästöjen vähentäminen on myös keskeisessä asemassa luomassa hiilineutraalia Suomea, jossa uusiutuvalla energialla ja kiertotaloudella on suuri rooli. MTK:n ilmastotiekartassa biokaasun käytön lisääminen onkin yksi niistä toimenpiteistä, joilla maatilat voivat tavoitella ilmastoneutraalia toimintaa vuoteen 2035 mennessä.

On myös tärkeää muistaa, että maatilojen biokaasutuotanto hyödyttäisi laajemmin koko yhteisön uusiutuvan energian käyttöä. Kun tuotanto on tarpeeksi suurta, maatilat voivat myydä biokaasua esimerkiksi kaasuauton tankkaajille.

Maataloussektorin tuet ja kannustimet ovat erittäin tärkeässä asemassa, jotta biokaasusta saadaan kilpailukykyinen ratkaisu. Myös eri toimijoiden uudenlainen yhteistyö biokaasun tuotannossa, prosessoinnissa ja logistiikassa on ratkaisevaa, jotta biokaasun käyttöaste kasvaa.

Maatalouden biokaasutuotanto korvaa fossiilisia polttoaineita, lisää uusiutuvan energian tuotantoa ja vähentää haitallisia vesistövalumia.

Ympäristöystävällisen biokaasun asialla jo yli 20 vuotta

Me Sarlinilla olemme aktiivisesti rakentamassa uutta biokaasumarkkinaa vastuullisen edelläkävijän roolissa. Olemme Suomen ensimmäisten joukossa tarjonneet biokaasun puhdistus- ja jalostusratkaisuja sekä elinkaaripalveluita avaimet käteen -mallilla.

Tänä päivänä toimittamillamme laitteistoilla tuotetaan yli 80 % biokaasulla Suomessa tuotetusta sähköstä.

Yli 80 % biokaasulla tuotetusta sähköstä Suomessa tuotetaan toimittamillamme laitoksilla.

Olemme kumppani kaikille biokaasun teollisille käyttäjille: energiayhtiöille, maatiloille ja esimerkiksi jätevedenpuhdistamoille. Astumme mukaan siinä vaiheessa, kun mädätysprosessin läpikäynyt biokaasu tulee puhdistaa ja muuttaa käyttö- ja kuljetuskelpoiseen muotoon.

Lue asiakastarina: Biokaasua miljoonan asukkaan jätevesistä

Biokaasuratkaisut kokonaisuuden suunnittelusta ylläpitoon

Puhdistus

Jotta biokaasusta saa käyttökelpoista polttoainetta tai maakaasuverkon energiaa, sen metaanipitoisuutta tulee kasvattaa. Biokaasun puhdistusprosessissa poistetaan epäpuhtauksia sekä hiilidioksidia, jolloin kaasun metaanipitoisuus nousee.

Jalostus

Tarjoamme membraaniteknologialla toimivat biokaasun jalostuslaitokset, jotka olemme suunnitelleet suomalaisten biokaasutuottajien tarpeisiin. Voit hankkia jalostuslaitokset myös leasingina tai täysin ulkoistettuna palveluna.

Nesteytys

Nesteytyslaitoksemme muuttavat biokaasun tilavuuden 600 kertaa pienemmäksi, mikä mahdollistaa kaasun tehokkaan logistiikan ja siirtämisen kaasuverkkoon.

Huolto- ja ylläpitopalvelut

Vastaamme myös laitosten ennakkohuolloista, kunnossapidosta sekä operoinnista sopimuksen mukaisesti.

Tutustu biokaasun puhdistus-, jalostus- ja nesteytysratkaisuihin.

Haluatko kuulla lisää ympäristöystävällisen biokaasun ratkaisuistamme? Ota yhteyttä, ja keskustellaan sinulle sopivasta mallista.

Gregor Lilius gregor.lilius at sarlin.com tai 010 5504186.


Ota yhteyttä tai kysy lisää asiantuntijalta.

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan sinun alueesi asiantuntijaan.

Saat kopion lähettämästäsi viestistä sähköpostiisi.