EN 12021 - paineilman hengitysilmastandardi


 

EN 12021 standardi määrittelee hengitysilmaksi käytettävän paineilman
happi-, hiilidioksidi-, hiilimonoksidi- ja öljypitoisuudet sekä kastepisteen.

Paineilman laatuluokka hengitysilmalle EN 12021