Sarlin Balance -paineilmajärjestelmän ohjaus, optimointi ja valvonta

Sarlin Balance paineilman ohjaus ja valvontajaerjestelmae
 • Paineilmajärjestelmän ohjaus ja valvonta

Sarlin Balance paineilman hallintajärjestelmä ohjaa kompressoreita, pitää paineen tasaisena sekä antaa  mitattua tietoa paineilmajärjestelmän toiminnasta. Paineilman laatu paranee, energiaa säästyy jopa 30 % ja lisäksi paineilmajärjestelmän kunnossapito helpottuu.

Sarlin Balance -ohjaus ja valvontajärjestelmä on kehitetty Suomessa ja ensimmäinen versio otettiin käyttöön vuonna 1995. Kompressoriohjaus perustuu jatkuvaan painemittaukseen useista kulutuskohteista paineilmaverkossa.

Ohjaus on kompressorivalmistajasta riippumaton: paineilmajärjestelmässä voi olla usean eri valmistajan kompressoreita. Kompressorit voivat lisäksi olla eri tyyppisiä: kiinteä- tai vaihtuvatuottoisia (VSD) ruuvi- ja mäntäkompressoreita tai turbokompressoreita.

Paineilma riittää myös kulutushuippujen aikana

Sarlin Balance -ohjauksen avulla verkkopaine pysyy tasaisena ja paineilma riittää myös kulutushuippujen aikana. Käytössä on aina ilmantarpeen mukaan sopivin kompressoriyhdistelmä ja kompressorien paras toiminta-alue, mikä säästää energian lisäksi laitteita. Kompressoreita käytetään tasaisesti mahdollisimman vähin pysäytyksin ja käynnistyksin, jolloin ne myös kestävät paremmin.

Sarlin Balance ohjaa myös paineilman kuivaimia ja pitää paineilman kastepisteen vaaditulla tasolla. Paineilman tarpeiden muuttuessa lisäkapasiteetti on helposti liitettävissä ohjaukseen.

Mitattua tietoa paineilmajärjestelmää koskevien päätösten tueksi

Usein paineilmajärjestelmää on vuosien varrella laajennettu ja muutettu niin, että kenelläkään ei ole enää selkeää käsitystä kokonaisuudesta.

Sarlin Balance dokumentoi paineilmajärjestelmän: se kerää ja tallentaa jatkuvasti tietoa kaikista paineilmajärjestelmän osista, kuten painetasot, energian- ja ilmankulutus, kompressoreiden ja kuivaimien käyntitiedot, kastepisteet ja lämpötilat. 

Tietojen perusteella nähdään mihin paineilma todellisuudessa kuluu ja paljonko sen tuottamiseen käytetään energiaa. Mitattu data auttaa mahdollisen lisäkapasiteetin hankintapäätöksen tekemisessä.

Apua kunnossapitoon

Kunnossapitohenkilöstö näkee reaaliaikaisesti koko paineilmajärjestelmän - myös hajautetun järjestelmän tilan - tietokoneen ruudulta.

Sarlin Balance -järjestelmä seuraa kriittisiä parametreja, esim. painetasoja ja kastepisteitä. Jonkin arvon lähestyessä ongelmarajaa järjestelmä lähettää tekstiviestihälytyksen sekä Sarlinille että asiakkaan GSM-puhelimeen - vikatilanteisiin voidaan reagoida nopeasti. Sarlin Balancen käyttöliittymästä näkyy heti, mitä on tapahtunut.

Historiatietojen avulla vikatilanteiden syyt pystytään selvittämään myös jälkikäteen.

Sarlin Balance myös palveluna, lue lisää

Ota yhteyttä

Liitteet

Sarlin Balancen ominaisuuksia

 • Paineilmanjärjestelmän energiatehokkuus paranee - energiaa säästyy jopa 30 %

 • Paineilmajärjestelmän tila on nähtävissä yhdellä näytöllä

 • Paineilma riittää kaikissa kulutuskohteissa, verkkopaine pysyy tasaisena ja ilman laatu paranee

 • Ohjaa myös useampia kompressoriasemia ja paineilmaverkkoja sisältäviä paineilmajärjestelmiä

 • Ohjaa kaiken merkkisiä ja tyyppisiä kompressoreita

 • Parantaa paineilman tuoton luotettavuutta

 • Sarlin Balancella voidaan ohjata myös paineilman kuivaimia ja siihen voidaan liittää myös muita ohjattavia laitteita

 • Antaa oikeaa, mitattua tietoa koko paineilmajärjestelmän toiminnasta

 • Selkeä, suomenkielinen käyttöliittymä

Voivatko ohjattavat kompressorit olla eri merkkisiä?

 • Kyllä, Sarlin Balance ohjaa kaiken merkkisiä  kompressoreita
 • Kompressorit voivat myös olla eri tyyppisiä, esim. turbo- tai muuttuvanopeuksisia

Miten Sarlin Balance ohjaa keskipakois- ja VSD kompressoreita

 • Sarlin Balance käyttää jatkuvaa kuormituksen säätöä: se muuttaa kompressorin paine- ja nopeusasetusta kompressoriohjaimen tietoliikenneväylän kautta. Käytössä on aina koko järjestelmän kannalta optimaalinen ajotapa.
 • Turbokompressorin energiatehokas ohjaus perustuu imusiivistön (IGV) koko säätöalueen hyödyntämiseen ja samalla eliminoidaan tarpeeton ulospuhallus (BOV).

Entä paineilman kulutuspiikit?

 • Mikäli prosessissa on toistuvia tilanteita, jolloin paineilmaa tarvitaan hetkellisesti paljon Balance-järjestelmä ennakoi tilanteen, jolloin verkkopaine pysyy hallussa.

Kuinka energiansäästö saadaan aikaan?

Alempi verkkopaine

Tuotantolaitoksissa on totuttu pitämään verkon painetaso korkealla, jotta vältyttäisiin painevaihteluiden aiheuttamilta tuotantohäriöiltä.
Sarlin Balance ohjausjärjestelmän avulla painevaihtelu pysyy pienenä, joten verkkopainetta voidaan laskea. Tällöin

 • Kompressorit kuluttavat vähemmän energiaa, koska ne toimivat alempaa verkkopainetta vastaan
 • Ilmankulutus pienenee, koska laitteet käyttävät vähemmän ilmaa, kun verkkopaine on alhaisempi

Esimerkki: jos tarvittava verkkopaine on 6 bar ja keskimääräinen painetaso pidetään 6,5 barissa - ylimääräinen 0,5 bar lisää energian kulutusta 10 %.

Kompressorien toiminta

 • Kevennyskäynnin aikana kompressorit kuluttavat tyypillisesti 20 - 30 % tehontarpeestaan.
 • Sarlin Balance ohjauksella kevennyskäynti voidaan minimoida.
 • Ilmantarpeen mukaan käytössä on aina sopivin kompressoriyhdistelmä ja kompressorien paras toiminta-alue.

Hajautetun paineilmajärjestelmän yhdistäminen

 • Useissa tapauksissa erilliset paineilmaverkot voidaan yhdistää ja Sarlin Balance ohjaa kaikkia kompressoreita keskitetysti.
 • Kun paineilmaverkko on yhdistetty ja käytössä on Sarlin Balance, kompressoreiden  käyntiasetukset voidaan asettaa optimaaliseksi energiankäytön kannalta. Näin vältytään kompressoreiden samanaikaiselta kevennyskäynniltä ja voidaan vähentää käytössä olevien kompressorien lukumäärää.

 

Vertailu Sarlin Balance/Sarlin Balance Easy

 

Ominaisuus Sarlin Balance Sarlin Balance Easy
Kahteen painemittaukseen perustuva älykäs ohjaus x x
Paineasetuksen ja paineen vaihteluvälin asetus x x
Useamman kompressoriaseman ohjaus x -
Ulkoinen tulo, jolla voidaan ennakoida ilmankulutuksen vaihteluita tai ajaa järjestelmä paineettomaksi x x
Kompressorien käyntijärjestyksen asetus jokaiselle paineilmaverkolle x x
Kiinteänopeuksisten kompressorien ohjaus - kaikki kompressorimerkit x x
Vaihtuvatuottoisten kompressorien ohjaus: turbot ja kierrossäätöiset - kaikki kompressorimerkit x -
Usean käyttökohteen painemittauksen käyttö ohjauksessa x -
Apulaitteiden ohjaus: kuivaimet, venttiilit, pumput ja ilmastointipellit x -
Todellista PI-kaaviota vastaava käyttöliittymän valvontasivu  x -
Käyttö Web-selaimella x -
Mittausten ja hälytysten tallennus 2 vuoden ajan x -
Raportointinäyttö x -
Datan tuonti Excel-tiedostoihin x -
Hälytyslokinäyttö – aikaleima, viesti, tila, kuittausaika x x
Tapahtumalokinäyttö – aikaleima, viesti, tila, kuittausaika x x
Hälytyksen edelleenlähetys tekstiviestinä x x
Hälytyksen edelleenlähetys sähköpostiviestinä optio -
Lokikirja huolto- ja käyttötoimenpiteiden kirjaamiseen x -
Etäyhteys Sarlinin tekniselle tuelle suojatun VPN-liittymän kautta  x x
Liityntä kompressoriohjaimeen, kompressorin mittausten ja tila-/hälytystietojen valvonta x -
Liityntä asiakkaan automaatiojärjestelmään x optio

Kysy asiantuntijalta

Jaerventaus Jukka
Järventaus, Jukka
Avainasiakaspäällikkö
Paineilma
P. 010 550 4561
Laitamaeki Harri
Laitamäki, Harri
Aluemyyntipäällikkö
Paineilma
P. 010 550 4222
Paineilmalaitteet ja -palvelut / Länsi- ja Pohjois-Suomi
Palenius Petja
Palenius, Petja
Aluemyyntipäällikkö
Paineilma
P. 010 550 4002
Paineilmalaitteet ja -palvelut / Lounais-Suomi