Sarlin Balance Easy - paineilmajärjestelmän kompressorien vuorottelu ja hälytykset

Sarlin Balance Easy paineilman ohjausjärjestelmä päänäyttö
 • Lääkkeellinen paineilma
 • Paineilmajärjestelmän ohjaus ja valvonta

Sarlin Balance Easy on helppokäyttöinen ratkaisu paineilman tuotannon ohjaamiseen sekä teollisuudessa että sairaaloissa.

Suunniteltu yhden kompressoriaseman ohjaamiseen. Järjestelmällä kompressorit saadaan vuorottelemaan järkevästi ja taloudellisesti eri tuotantotilanteissa. Järjestelmällä voidaan ohjata enintään 6 kompressoria, mittauksia yhteensä enintään 8 kpl. Suurempiin kokonaisuuksiin suosittelemme Sarlin Balancea.

Sarlin Balance Easyssa on sama patentoitu kahden paineanturi ohjaus kuin Sarlin Balancessa. Kompressorien lähdön painetaso ei ole sidottu kiinteisiin rajoihin, vaan ohjaus muuttaa tasoa ilmankulutuksen mukaan. Ohjauksen määräävänä painetasona on linjan lähtö tai käyttöpaikka.

Ohjauksen avulla voidaan valita aina oikeat kompressorit oikeaan tuotantotilanteeseen. Sarlin Balance -ohjaus liitetään kompressorin valmistajan määrittämien liitäntävaihtoehtojen puitteissa. Kompressorin normaali toiminta ei muutu ja kompressorin omat turvajärjestelmät säilyvät muuttumattomina.

Apua kunnossapitoon

Paineilman tuotantolaitteet näkyvät yhdellä selkeällä näytöllä, mikä helpottaa kunnossapitoa. Lisäksi hälytykset voidaan ohjata tekstiviestinä haluttuun numeroon. Mitattavat tiedot: 

 • Paine kompressorin lähdössä, ennen jälkikäsittelyä
 • Verkkopaine käyttökohteessa tai halutussa kohdassa verkkoa
 • Lämpötila: kompressorihuone, imuilman lämpötila, paineilman lämpötila ennen kuivaimia
 • Kastepiste
 • Virtausmittaukset
Ota yhteyttä

Sarlin Balance Easy ominaisuuksia

 • Patentoitu kahden paineanturin ohjaus
 • Vakionopeudella toimivien kompressorien ohjaus - kaikki merkit
 • Verkon paineasetusten ja painealueiden ohjelmointi
 • Suurta ilmankäyttöä tai kompressorin pysähtymistä ennakoiva ohjaus
 • Kompressorien käynnistysasetusten ohjelmointi jokaiseen paineilmaverkkoon (max. 2 verkkoa)
 • Hälytysten lokitiedot - aikaleima, viesti, tila, kuittauksen ajankohta
 • Tapahtumaluettelo - aikaleima, viesti, tila, kuittauksen ajankohta
 • Tekstiviestihälytykset
 • Etäkäyttö VPN-yhteydellä Sarlinin tekniseen tukeen
 • Optiona liityntä automaatiojärjestelmään

Vertailu Sarlin Balance/Sarlin Balance Easy

 

Ominaisuus Sarlin Balance Sarlin Balance Easy
Kahteen painemittaukseen perustuva älykäs ohjaus x x
Paineasetuksen ja paineen vaihteluvälin asetus x x
Useamman kompressoriaseman ohjaus x -
Ulkoinen tulo, jolla voidaan ennakoida ilmankulutuksen vaihteluita tai ajaa järjestelmä paineettomaksi x x
Kompressorien käyntijärjestyksen asetus jokaiselle paineilmaverkolle x x
Kiinteänopeuksisten kompressorien ohjaus - kaikki kompressorimerkit x x
Vaihtuvatuottoisten kompressorien ohjaus: turbot ja kierrossäätöiset - kaikki kompressorimerkit x -
Usean käyttökohteen painemittauksen käyttö ohjauksessa x -
Apulaitteiden ohjaus: kuivaimet, venttiilit, pumput ja ilmastointipellit x -
Todellista PI-kaaviota vastaava käyttöliittymän valvontasivu  x -
Käyttö Web-selaimella x -
Mittausten ja hälytysten tallennus 2 vuoden ajan x -
Raportointinäyttö x -
Datan tuonti Excel-tiedostoihin x -
Hälytyslokinäyttö – aikaleima, viesti, tila, kuittausaika x x
Tapahtumalokinäyttö – aikaleima, viesti, tila, kuittausaika x x
Hälytyksen edelleenlähetys tekstiviestinä x x
Hälytyksen edelleenlähetys sähköpostiviestinä optio -
Lokikirja huolto- ja käyttötoimenpiteiden kirjaamiseen x -
Etäyhteys Sarlinin tekniselle tuelle suojatun VPN-liittymän kautta  x x
Liityntä kompressoriohjaimeen, kompressorin mittausten ja tila-/hälytystietojen valvonta x -
Liityntä asiakkaan automaatiojärjestelmään x optio

Kysy asiantuntijalta

Wahlroos Timo
Wahlroos, Timo
Asiakasryhmäpäällikkö
Paineilma
P. 010 550 4595
Sairaalat, lääkkeellinen paineilma