BioBasic - biokaasun analysointiin

Fresenius BioBasic kaasunalaysaattori biokaasulle
 • Kaasujen mittaus ja analysointi
 • Kaasuanalysaattorit

BioBasic-kaasuanalysaattorilla voidaan analysoida biokaasun sisältämät metaani-, hiilidioksidi-, happi- ja rikkivetypitoisuudet. Se soveltuu erilaisista lähteistä peräisin olevan biokaasun analysointiin kaikille biokaasun tuottajille.

BioBasic toimii täysin itsenäisesti ja on helposti liitettävissä erilaisiin ohjausjärjestelmiin. Analysaattori täyttää kaikki lainsäädännölliset, tekniset, turvallisuus- ja ohjausvaatimukset. Versioita on erilaisia analysoitavista yhdisteistä ja mittapisteiden lukumäärästä riippuen.

Esimerkki

Kaatopaikkakaasupumppaamolla tai mädätyslaitoksella kaasuanalysaattorikeskus liitetään kiinteästi biokaasuputkistoon. Mittauspisteistä (max. 6) kaasunäytteet imetään analysaattorikeskukseen.

Metaani- ja hiilidioksidipitoisuudet määritetään infrapunamittauksen avulla ja happi- ja rikkivetypitoisuudet sähkökemiallisilla kennoilla.

Huollontarve on vähäinen: näytteenottojen välissä laitteen sisäinen kaasuputkisto ja mittakomponentit huuhdellaan puhtaalla ilmalla. Näin esimerkiksi rikkivetykennon elinikä on saatu huomattavan pitkäksi.

Käyttökohteita

 • Biojätteen mädättämöt
 • Jätevedenpuhdistamot
 • Kaatopaikkakaasupumppaamot.
Fresenius Umwelttechnik logo
Ota yhteyttä

BioBasic kaasuanalysaattorin ominaisuuksia

 • CH4 ja H2S mittaukset vakiona

 • Optioina CO2 ja NH3 ja/taiO2 mittaukset

 • Helppokäyttöinen käyttöliittymä kosketusnäytöllä

 • Häiriöilmoitukset tekstimuodossa

 • Monipuoliset tiedonsiirtomahdollisuudet

 • Yhdistettävissä 6 mittauspistettä

 • Liitetään kiinteästi biokaasuputkistoon

 • Automaattinen sisäisen kaasuputkiston ja mittakomponenttien huuhtelu puhtaalla ilmalla näytteenottojen välissä

 • Toimii itsenäisesti ja helposti liitettävissä erilaisiin ohjausjärjestelmiin

 • Pitkä kalibrointiväli

 • Alhaiset kunnossapitokustannukset

 • CE/CSA/UL hyväksyntä​

Ominaisuus BioBasic
Näyttö 128 x 64 pikseliä, kosketusnäyttö, valko/sininen, mittausarvot % tai ppm
Mittausväli 15 - 999 min
Mittaustarkkuus Keskimäärin alle 1,5 % - 3 % mittausarvosta
Elektroniset tulot 4 digitaalista tuloa 24 V AC/DC
Elektroniset lähdöt
 • 2 digitaalista lähtöä käynti- ja häiriötietoa varten
 • 4 digitaalista ja 4 analogista ohjelmoitavaa ja galvanisesti erotettua lähtöä
Liitynnät
 • RS 232 vakiona
 • Optiona: ProfibusDP, DeviceNet, Ethernet, Profinet
Pumpun kapasiteett Noin 4 l/min
Mittauspisteen paine 0,7 - 1,1 bar (A)
Sähkösyöttö 230 / 50Hz
Ympäristön vaatimukset 5 - 45 °C, suhteellinen ilmankosteus ˜90%
Kotelo IP 54, 400 x 400 x 220 mm
Näytekaasuyhteet 8 mm
Näytekaasun käsittely
 • Lauhteenpoistin pintakytkimellä
 • Automaattinen kondenssin poisto
 • Liekinestimet näytekaasuyhteissä
Mittauspisteet Yksi vakiona, mahdollisuus kuuteen mittauspisteeseen
Mitattavat yhdisteet CH4 (IR), H2S (EC), CO2 (IR) ja O2 (EC)
 Mittausalueet
 • CH4 = 0 - 100 Vol%
 • H2S = 0 - 2000 ppm
 • CO2 = 0 - 65 / 100 %
 • O2 = 0 - 30 %
Mittakammio Kuumennettu 60 ºC