Käytämme evästeitä tarjotaksemme käyttäjäystävällisen asiakaskokemuksen. Jatkaessasi sivuston käyttöä, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää evästeistä.

x

Sarlin Oy Ab

Sarlin 500 x 350 pxSarlin Oy Ab on teollisen paineilman, automaation sekä ympäristöystävällisen energiateknologian edelläkävijä.

Suomalaisena toimijana hengitämme samaa ilmaa asiakkaiden kanssa. Elämme samassa toimintaympäristössä kuin suomalainen teollisuus. Ymmärrämme sen kohtaamia haasteita ja näemme teknologian mahdollisuudet teollisen liiketoiminnan kehittäjänä. 

Toteutamme asiakkaillemme sopivimmat teknologiaratkaisut ja hoidamme niiden ylläpidon ja huollon. Uskomme pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, jotka perustuvat avoimuuteen ja molemminpuoliseen luottamukseen.

Ympäristö ja laatu - Sarlin Oy Ab:n johtamisjärjestelmä

Toimintamme päämääränä on asiakkaiden tarpeista lähtien kehittää, valmistaa ja toimittaa tuotteita ja tuottaa palveluita tavalla, joka takaa tyytyväiset asiakkaat, hyvän kannattavuuden sekä täyttää asetetut turvallisuus- ja ympäristövaatimukset. Toimintamme tavoitteena on talouden ja ympäristön kannalta kestävä kehitys.

Sitoudumme kehittämään toiminnan ja tuotteiden laatua, ympäristöasioita ja henkilöstön hyvinvointia muuttuvan liiketoimintaympäristön vaatimusten mukaisesti. Tässä työssä hyödynnämme ISO 9001- ja 14001 -standardeihin perustuvaa johtamisjärjestelmää.

Sitoudumme noudattamaan lainsäädännön vaatimuksia ja viranomaisten määräyksiä. Ymmärrämme teollisen toiminnan ja tuotteiden aiheuttamat ympäristövaikutukset ja otamme ne huomioon päätöksenteossa.

Edellytämme alihankkijoiltamme ja toimittajiltamme samojen periaatteiden noudattamista.

Yrityksen johto ja koko organisaatio sitoutuu tämän politiikan toteuttamiseen.


Eettiset ohjeemme

Sarlin Oy Ab:ssa olemme sitoutuneet eettisiin toimintaperiaatteisiin, jotka heijastavat sitoutumistamme vastuulliseen tuloksentekoon, luotettavuuteen, yhteistyöhön sekä ekologiseen ja sosiaaliseen vastuuseen.

 Sarlin Oy Ab on sitoutunut liiketoiminnassaan noudattamaan aina sovellettavaa lainsäädäntöä, toimivaltaisten viranomaisten määräyksiä ja suosituksia, keskeisiä kansainvälisiä sopimuksia ja laatustandardeja sekä näitä periaatteita.

 Sarlin Oy Ab:n johto ja kaikki sen työntekijät ovat sitoutuneet eettisten periaatteiden mukaisen toimintaan. Sarlin Oy Ab:n käyttämillä palvelun- ja tavarantoimittajilla, sekä urakoitsijoilla ja alihankkijoilla on myös tärkeä rooli Sarlin Oy Ab:n pyrkimyksessä eettisten periaatteiden mukaisessa toiminnassa, ja Sarlin Oy Ab edellyttää, että kaikki sen toimittajat noudattavat ja toteuttavat vastaavia periaatteita omassa liiketoiminnassaan.