Paineilmapalvelut

Paineilmapalvelut

Oikein mitoitettu paineilmajärjestelmä ja ennakoiva kunnossapito lisää käyttövarmuutta, säästää energiaa ja parantaa kustannustehokkuutta.

Laitteiden kunnossapito tai paineilman tuottoprosessi on harvoin yrityksen ydinosaamista. Olemme kehittäneet jatkuvasti uusia palveluratkaisuja, joilla autamme asiakkaitamme tehostamaan paineilman tuottoa.

Yli 60 vuoden kokemuksemme paineilmasta ja vahva panostus paineilman teknologia- ja palveluratkaisuihin antaa meille mahdollisuuden auttaa asiakkaitamme keskittymään ydinosaamiseensa.

Paineilmavuotojen kartoitus

Paineilman käyttäjien kompressorikapasiteetista kuluu keskimäärin 5-30 % pelkkien vuotojen täyttämiseen. Tämä on käynyt ilmi tehtyämme yli 700 Syyni-analyysia paineilmajärjestelmistä.

Vuodot ovatkin suurin yksittäinen energiaa tuhlaava tekijä paineilman tuottamisessa. Pahimmillaan paineilman lisäkapasiteetin hankintatarve aiheutuu vuodoista eikä paineilman kulutuksen lisääntymisestä.

Paineilman vuotoja on vaikea kuulla tehdasmelussa ja siihen tarvitaan erilliset vuotojen etsintälaitteet. Meillä on käytössämme tarvittava laitteisto sekä kokemusta paineilmavuotojen etsinnästä, arvioinnista ja dokumentoinnista.

Palvelun sisältö

  • Kerromme, mikä on vuotojen merkitys kompressorikapasiteetin kuluttajana
  • Käymme paineilmajärjestelmän läpi Vuotokartoituksen pohjaksi
  • Selvitämme, miten vuotojen etsintä tapahtuu käytännössä
  • Etsimme vuodot asiakkaan kanssa sovitulta alueelta
  • Dokumentoimme löydetyt vuodot: vuotojen sijainti ja paineilmavuotojen suuruus
  • Raportoimme tulokset; raportista käy ilmi löydetyt vuodot sekä arvio niiden suuruudesta
  • Käymme raportin läpi asiakkaan kanssa henkilökohtaisesti
Ota yhteyttä

Alla kolme hyvää syytä teettää paineilman vuotokartoitus

Paineilmavuodot tulevat kalliiksi

Vuodon määrä riippuu sekä paineesta että reiän koosta. Joka tapauksessa ne merkitsevät ylimääräisiä kustannuksia.

Näennäisesti pienillä vuodoilla saattaakin itse asiassa olla suuri merkitys kompressoreiden kapasiteetin kuluttajina.

Paineilmavuodot aiheuttavat tuotantohäiriöitä

Pneumaattisen toimilaitteen vikatoiminnon taustalla on usein juuri vuoto. Vuodon kasvaessa sylinterissä tai muussa toimilaitteessa teho ei enää riitäkään, vaan liikerata jää vaillinaiseksi ja seurauksena on toiminnan keskeytys.

Paineilmavuodot likaavat usein ympäristöään puhaltamalla hienojakoista roskaa ympäriinsä siten, että ympärillä olevien laitteiden toiminta häiriintyy. Näitä pieniä vuotoja ei voi silmämääräisesti havaita eikä niitä voi tehdasympäristössä kuulla suuren taustamelun vuoksi ilman asianmukaisia apuvälineitä.

Paineilmavuotoja syntyy jatkuvasti

Paineilmavuodot eivät ole ohimenevä ilmiö, vaan ne pahenevat jatkuvasti, mikäli vuotoja ei tukita. Vuotojen korjaaminen sattumanvaraisesti ei riitä, sillä uusia vuotoja syntyy jatkuvasti. Useissa kunnossapitotutkimuksissa on havaittu, että paineilmavuodot lisääntyvät tasaisesti tuotantoprosessien pyöriessä, vaikka suurimpia reikiä pyritäänkin paikkaamaan kunnossapitoseisokkien aikana.

Tämän vuoksi vuotojen kartoitus ja korjaaminen kannattaakin ottaa osaksi kunnossapitoprosessia. 

Kysy asiantuntijalta

Laitamaeki Harri
Laitamäki, Harri
Aluemyyntipäällikkö
Paineilma
P. 010 550 4222
Paineilmalaitteet ja -palvelut / Länsi- ja Pohjois-Suomi
Palenius Petja
Palenius, Petja
Aluemyyntipäällikkö
Paineilma
P. 010 550 4002
Paineilmalaitteet ja -palvelut / Lounais-Suomi ja pääkaupunkiseutu
Sinkkonen Henri
Sinkkonen, Henri
Aluemyyntipäällikkö
Paineilma
P. 010 550 4230
Paineilmalaitteet ja -palvelut / Pirkanmaa, Keski-Suomi, Itä-Suomi
Jaerventaus Jukka
Järventaus, Jukka
Avainasiakaspäällikkö
Paineilma
P. 010 550 4561