Paineilmapalvelut

Paineilmapalvelut

Oikein mitoitettu paineilmajärjestelmä ja ennakoiva kunnossapito lisää käyttövarmuutta, säästää energiaa ja parantaa kustannustehokkuutta.

Laitteiden kunnossapito tai paineilman tuottoprosessi on harvoin yrityksen ydinosaamista. Olemme kehittäneet jatkuvasti uusia palveluratkaisuja, joilla autamme asiakkaitamme tehostamaan paineilman tuottoa.

Yli 60 vuoden kokemuksemme paineilmasta ja vahva panostus paineilman teknologia- ja palveluratkaisuihin antaa meille mahdollisuuden auttaa asiakkaitamme keskittymään ydinosaamiseensa.

Paineilman tuottopalvelut

Paineilman tuottopalveluissa otamme vastuun paineilman tuottamisesta kiinteään kuukausihintaan. Asiakas saa käyttöönsä teknisesti ja taloudellisesti oikein mitoitetun laitteiston, jota valvomme ja ylläpidämme. Paineilman luotettavuus paranee ja säästää energiaa.

Tuottopalvelun piiriin voi kuulua yksittäinen ≥15 kW kompressori tai koko paineilmajärjestelmä. Paineilmalaitteiden kustannukset ovat ennakoitavissa: kuukausiveloituksella saa laitteet, kunnossapidon, huollon ja korjaukset, jolloin laitteisiin sidottu pääoma vapautuu muuhun liiketoimintaan.

Palvelutasoja on kaksi: Tuotto ja Takuutuotto. Palvelun laajuus ja mahdollinen rahoitus räätälöidään vastaamaan asiakkaan tarpeita ja toiveita. Tehtävämme on ottaa kokonaisvastuu paineilman tuotannon varmuudesta ja antaa asiakkaan keskittyä ydinosaamiseensa. Haluamme olla aito kumppani, joka kehittää paineilmajärjestelmää yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Takuutuottopalvelun sisältö

 • Vastaamme paineilmalaitteiden hankinnasta ja rahoituksesta
 • Vastaamme laitteiden huolloista, vianetsinnästä ja korjauksista
 • Seuraamme laitteiden käyttötunteja ja huollamme ne ajallaan
 • Valvomme hälytyksiä ja reagoimme niihin
 • Dokumentoimme laitteet, huoltohistorian ym.
 • Käyttötunteihin perustuva kiinteä kuukausihinta

Tuottopalvelun sisältö

 • Vastaamme paineilmajärjestelmästä ja sen operoinnista
 • Valvomme ja ohjaamme paineilmajärjestelmän toimintaa Sarlin Balance-ohjausjärjestelmällä
 • Paineilmajärjestelmän ohjaus ja riittävä varakapasiteetti takaa paineilman riittävyyden myös kulutushuippujen aikana
 • Vastaamme ylläpidosta 24/7
 • Seuraamme laatua ja raportoimme säännöllisesti järjestelmän toiminnasta
 • Annamme palvelulle käytettävyystakuun
 • Käytettävään paineilmaan perustuva kiinteä kuukausihinta
Ota yhteyttä

Miksi hankkisin paineilmaa palveluna?

Toimintavarma paineilmajärjestelmä

Tuotamme paineilman laitekokoonpanolla, joka soveltuu tarvittavaan paineilman määrään parhaiten. Asiakas saa paineilman käyttökohteen vaatimuksien mukaista paineilmaa, kuten instrumentti-ilmaa, työilmaa, elintarvikelaatuista ilmaa jne. Vastaamme paineilmajärjestelmän käytöstä ja kunnossapidosta.

Raportoimme järjestelmän toiminnasta säännöllisesti sekä kehitämme ja parannamme paineilmajärjestelmää yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Paineilmajärjestelmän energiatehokkuus paranee

Tavoitteenamme on aikaansaada selkeät kustannussäästöt. Kustannussäästöt mahdollistaa tarkoituksenmukainen laitekokoonpano ja paineilmajärjestelmän keskitetty ohjaus.

Käytössä on aina ilmantarpeen mukaan sopivin kompressoriyhdistelmä ja kompressorien paras toiminta-alue. Sarlin Balance -ohjausjärjestelmän avulla verkoston paine pysyy niin alhaisella tasolla kuin on mahdollista. Tämä tuo 15-30 % säästöt energiakustannuksissa.

Paineilmatuotannon keskitetty ohjaus ja valvonta

Paineilmajärjestelmän ohjauksessa ja valvonnassa voimme hyödyntää Sarlin Balance ohjaus- ja hallintajärjestelmää. Paineilmajärjestelmän ohjaus takaa tuotannon tarvitseman tasaisen paineen myös kulutushuippujen aikana. Kuivaimien ohjauksen avulla myös kastepiste pysyy vaaditulla tasolla.

Sarlin Balancen käyttöliittymä on selkeä, ja siitä saa yhdellä silmäyksellä käsityksen paineilmajärjestelmän tilasta - ohjausjärjestelmä on myös asiakkaan käytössä ja se voidaan integroida asiakkaan tehdasautomaatiojärjestelmään.

Paineilman kustannukset ennakoitavissa

Asiakkaan ei tarvitse sitoa pääomaa paineilmalaitteisiin. Mikäli paineilman tarve lisääntyy, lisäämme kapasiteettia ja paineilman tuottosopimus päivitetään vastaamaan lisääntynyttä paineilman tarvetta. 

Asiakas välttyy myös laitteiden rikkoutumisien aiheuttamilta yllättäviltä korvausinvestoinneilta.

Vastaamme paineilmalaitteiden rahoituksesta

Korvausinvestointeihin on usein lähes mahdotonta saada rahaa, jolloin paineilman tuottoon käytetyt vanhat laitteet työllistävät kohtuuttomasti kunnossapitoa. Lisäksi laitteet on saatettu mitoittaa erilaiselle tarpeelle, jolloin käyttövarmuus ja energiatehokkuus kärsivät.

Takuutuotto-palvelun avulla saa käyttötunteihin perustuvalla kuukausiveloituksella käyttöön toimintavarmat, oikein mitoitetut ja energiatehokkaat laitteet.

Kunnossapitohenkilökunnan aika säästyy muuhun

Vaikka paineilma on tärkeä tuotannontekijä, se koetaan usein yrityksissä välttämättömänä pahana. Siitä vastaavalla henkilöllä on usein ”monta muutakin rautaa tulessa” eikä aika tahdo riittää paineilmajärjestelmään perehtymiseen. Kun ei ole aikaa eikä aina osaamistakaan paneutua kokonaisuuteen, paineilmajärjestelmästä saattaa kasvaa monimutkainen ja tehoton.

Vastaamme paineilmajärjestelmän kehittämisestä ja uusimisesta sekä tarvittaessa laajentamisesta − luonnollisesti yhteistyössä kanssanne. Kunnossapitohenkilöstö välttyy kunnossapitohuolilta, vikojen korjauksilta ja huoltojen tilaamisesta ja näin heille jää paremmin aikaa keskittyä yrityksen ydinliiketoimintaan.

Kysy asiantuntijalta

Jaerventaus Jukka
Järventaus, Jukka
Avainasiakaspäällikkö
Paineilma
P. 010 550 4561