Valvomo-ohjelmistot

Iconics-logo.jpg

Iconics valvomo-ohjelmistot

 • Iconicsin ohjelmistoilla voidaan toteuttaa suuret ja pienet valvomoprojektit.
 • Sovelluskehitystyökalut projektien toteuttamiseen ovat maksuttomia.

GEN64_Logo.jpg

 • Genesis64 on uuden sukupolven valvomo-ohjelmistokokonaisuus 64-bittisille käyttöjärjestelmille.
 • Ohjelmisto on rakenteeltaan client/server -tyyppinen ja valvontajärjestelmä voi toimia joko yksittäisellä työsemalla tai se voi olla hajautettujen järjestelmien verkko.
 • Perustuu Microsoftin .NET -tekniikkaan.

GEN64_yleiskuva.jpg

Genesis64 koostuu moduuleista, joita voi käyttää myös itsenäisinä ohjelmistoina

AlarmWorX64 - Hälytyspalvelin hälytysten käsittelyyn ja hallintaan
GraphWorX64 – Graafisen käyttöliittymän toteuttamiseen, myös 3D-grafiikka, sisältäen WebHMI.
TrendWorX64 – Trendityökalu, reaaliaikaisen ja historiadatan esittämiseen
Workbench - Keskitetty konfigurointityökalu koko projektin hallintaan

 • Genesis64 -järjestelmään voidaan liittää monipuolisesti erilaisia tietolähteitä, esim. OPC UA, OPC DA ja OPC XML DA, BACnet, Web Services, SQL-tietokannat, SNMP
 • Ohjelmisto sisältää Modbus RTU ja TCP OPC-palvelimet sekä BACnet- ja SNMP-liitynnät
 • Hyper Historian™ on tehokas tiedonkeruu ja -käsittelytyökalu, jolla voidaan käsitellä erittäin suuria tietomääriä: jopa 100.000 muuttujan tallennus sekunnissa
 • Genesis-tuotteet ovat Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n elektronisen tiedon käsittelyä koskevan säädöksen 21 CFR Part 11 mukaiset.

genesis32_logo.jpg
Genesis32 on monipuolinen OPC-pohjainen valvomo-ohjelmistokokonaisuus, jolla voidaan toteuttaa esim.
 • Graafinen käyttöliittymä prosessin tilan tarkasteluun
 • Keskitetty tiedonkeruu
 • Hälytysten käsittely sekä monipuolinen raportointi
Työkalut ovat selkeitä ja yksinkertaisia käyttää.

GEN32_yleiskuva.jpg
Genesis32 tuotekokonaisuus koostuu seuraavista moduuleista

GraphWorX32 – Graafisen käyttöliittymän toteutukseen
AlarmWorX32 – Hälytysten käsittelyyn ja hallintaan
TrendWorX32 – Trendityökalu datan käsittelyyn ja esittämiseen
ScriptWorX32 - VBA (Visual Basic for Applications) ohjelmointityökalu
ProjectWorX32 – Työkalu valvomoprojektin moduulien organisointiin ja hallintaan

Iconics OPC-palvelimet ja -työkalut

opclogo.jpg

 • Free OPC Tools - laaja valikoima erilaisia maksuttomia OPC-työkaluja
 • Iconics OPC Servers v5.3 - Iconics OPC-palvelinpaketti sisältää valmiin OPC-liitynnän yli 100 eri laitteelle
 • OPC ToolWorX - työkalu oman OPC-palvelimen kehittämiseen
 • DataWorX32 - työkalu OPC-palvelimien väliseen tiedonsiirtoon, OPC-tunnelointiin, redundanttisen järjestelmän toteutukseen

Sovellustyökalut veloituksetta käyttöön

 • Iconics tarjoaa ohjelmistojensa sovelluskehitystyökalut veloituksetta asiakkaidensa käyttöön.
 • Samalla Runtime-ympäristö on rajoitetusti käytössä sovelluksen testaamista varten (Genesis64 voidaan käyttää testilisenssillä 12 tuntia kerrallaan).
 • Voit ladata koko ohjelmiston suoraan Iconicsin kotisivuilta: http://www.iconics.com/Home/Products.aspx tai ota yhteyttä logistiikka@sarlin.com


MicrosoftLogos.PNG

Teollinen internet, ohjaus- ja näyttötekniikka / yhteyshenkilöt

Teollinen internet, ohjaus- ja näyttötekniikka
Sami Suokas
puh. 010 550 4219
Teollisen internetin ratkaisut, analysointi-, visualisointi- ja tiedonkeruujärjestelmät
Harry Nyqvist
puh. 010 550 4389
Etäyhteysjärjestelmät, tiedonkeruu-, RFID-, näyttö- ja ohjaussovellukset
Timo Kauhanen
puh. 010 550 4377
Älykkäät anturiratkaisut, IO-Link, RFID-järjestelmät ja tiedonsiirtoratkaisut
Lähetä viesti