Keskipakoiserottimet

Bernoulli_System-logo_150-px.jpgBernoulli keskipakoiserottimet

Bernoulli keskipakoiserottimien perustehtävä on poistaa nesteistä laskeutuvia kiintoaineita kuten hiekkaa.

 

 Bernoullin keskipakoiserottimen etuja

 • Erotus on yhtä tehokasta pysty- ja vaaka-asennossa
 • Virtaus ei keskeydy
 • Huuhtelu kuluttaa hyvin pienen nestemäärän
 • Kuluvia materiaaleja ei tarvita
 • Ei huollontarvetta

Tyypillisiä käyttökohteita

 • Suuttimien ja lämmönvaihtimien suojaus
 • Vedenpuhdistamon esisuodatus
 • Keskipakoiserottimia käyttäviä teollisuuden aloja: metalliteollisuus, elintarviketeollisuus, sellu- ja paperiteollisuus, kemikaali-, öljy- ja kaasuteollisuus
  Neljä vakiosarjaa (katso tarkemmat tiedot esitteestä)
   Bernoulli-CPW-keskipaikoiserotin-80-px.jpg
   Bernoulli-keskipaikoiserotin-CXW-90-px.jpg  Bernoulli-keskipakoiserotin-CXWV-80-px.jpg  Bernoulli-keskipaikoiserotin-CXWL-200-px.jpg

  CPW

  • Kapasiteetti 16 m³ asti
  • DN 15...DN 40

  CXW

  • Kapasiteetti 0,7...90 m³/h
  • DN 10...DN 100

  CXWV

  • Kapasiteetti 65...2700 m³/h
  • DN 100...DN 500

  CXWL

  • Kapasiteetti 2700 m³asti
  • DN 100...DN 500

  Keskipakoiserottimen toimintaperiaate

  • Keskipakoiserotin ei ole varsinainen suodatin, koska siinä ei ole seulaelementtiä, joka erottaisi hiukkaset.
  • Erotus tapahtuu keskipakoisvoimalla, ja erottimen teho on suoraan verrannollinen hiukkasten ominaispainoon ja kokojakautumaan.
  • Keskipakoiserotin eliminoi 98 % hiukkasista, joiden ominaispaino on 2,6 ... 2,8 (esim. hiekka) aina kokoon 75 μm asti, kun paine-ero yksikössä on vähintään 0,3 bar.
  • Keskipakoiserotin asennetaan syöttöpumpun jälkeen, jotta paine riittää myös puhdistusvaiheessa, kun yksikön painehäviö otetaan huomioon.

  A
  Hiukkasia sisältävä neste syötetään keskipakoiserottimen lieriömäiseen yläosaan tangentiaalisesti, niin että syntyy pyörimisliike. Tulokammion aukkojen läpi virtaavan nesteen virtausnopeus kiihtyy.   
  Bernoulli-keskipakoiserotin-toimintaperiaate 100 px.jpg
  B  Keskipakoisvoima työntää raskaat hiukkaset seinämiä vasten. Ne painuvat alas ja kertyvät erottimen pohjassa olevaan keräyskammioon.
  C  Keräyskammion yläosassa oleva levy kääntää virtauksen suunnan.
  D  Hiukkasista puhdistunut neste virtaa ylöspäin ja poistuu erottimen yläosan kautta.
  E
   Kiintoaine poistetaan keräyskammiosta joko ajoittain tai jatkuvasti.

   

  Prosessitekniikka

  Kari Lammi, johtaja
  puh. 010 550 4566

  Yhteyshenkilöt, myynti
  Jouni Astola
  puh. 010 550 4341
  Nesteiden suodatus, UV-desinfiointi, Analysointi, Voiteluaineet
  Marko Kärkkäinen
  puh. 010 550 4305
  Kaasuhälyttimet
  Raimo Stenberg
  puh. 010 550 4264
  Kaasuhälyttimet
  Jori Heino
  puh. 010 550 4598
  BioBasic biokaasuanalysaattorit, Huolto
  Lähetä viesti