Ympäristö ja laatu - Sarlin Oy Ab:n toimintapolitiikka


ympäristö-250-px.jpgToimintamme päämääränä on asiakkaiden tarpeista lähtien kehittää, valmistaa ja toimittaa tuotteita ja tuottaa palveluita tavalla, joka takaa tyytyväiset asiakkaat,  hyvän kannattavuuden sekä täyttää asetetut turvallisuus- ja ympäristövaatimukset. Toimintamme tavoitteena on talouden ja ympäristön kannalta kestävä kehitys.

Sitoudumme kehittämään toiminnan ja tuotteiden laatua, ympäristöasioita ja henkilöstön hyvinvointia muuttuvan liiketoimintaympäristön vaatimusten mukaisesti. Tässä työssä hyödynnämme ISO 9001- ja 14001 -standardeihin perustuvaa johtamisjärjestelmää.

Sitoudumme noudattamaan lainsäädännön vaatimuksia ja viranomaisten määräyksiä. Ymmärrämme teollisen toiminnan ja tuotteiden aiheuttamat ympäristövaikutukset ja otamme ne huomioon päätöksenteossa.

Edellytämme alihankkijoiltamme ja toimittajiltamme samojen periaatteiden noudattamista.

ISO-9001,ISO14001-with-UKAS.pngYrityksen johto ja koko organisaatio sitoutuu tämän politiikan toteuttamiseen.