UV-desinfiointilaitteet

Ultraviolettivalolla voidaan tuhota juoma- tai jätevedestä tautia aiheuttavat mikrobit ja vähentää veden välityksellä leviäviä tauteja.

Teollisuudessa UV-desinfioinnilla vähennetään putkiston, säiliöiden ja mittalaittedien likaantumista ja limoittumista ja voidaan korvata biosidien käyttöä.


Juomavesien käsittelyyn, vesilaitoskäyttöön sopivat mallit.

Pienten virtausten käsittelyyn vesilaitoksilla, vesiosuuskunnissa, päiväkodeissa, koulussa ja teollisuudessa.

Avokanavaan sijoitettavalla UV-laitteistolla voidaan desinfioida jätevesilaitokselta vesistöön laskettava käsitelty jätevesi.