Typpigeneraattorit

Typpigeneraattori on ainutlaatuinen ratkaisu typen tuotantoon. Saat typpeä luotettavasti omasta paineilmajärjestelmästäsi silloin kun sitä tarvitaan, etkä enää tarvitse korkeapaineisia kaasupulloja tai kylmää nestemäistä typpeä.

Typpigeneraattoreiden lisäksi toimitamme koko kaasuntuotantojärjestelmän tarvitsemaanne käyttöä varten. Toimitus voi käsittää kaiken alkaen paineilmatuotannosta säiliöihin, putkistoasennuksiin ja rakennuksen tekemiseen asti.

Sarlin toimitti Stora Enso Biomaterialsin biojalostamolle typpikaasun tuotantolaitoksen. Sunilan biojalostamo on toistaiseksi ainoa laitos maailmassa, jossa valmistetaan kuivaligniiniä, lue lisää

Hydroll Oy valmistaa korkealaatuisia mäntätoimisia painevaraajia vaativiin kohteisiin. Ratkaiseva osa kokoonpanoprosessia on paineilmalla ja puhtaalla typellä, jotka saadaan Sarlinin toimittamasta typpi- ja paineilmakeskuksesta, lue lisää


NitroSOURCE typpigeneraattorit tuottavat typpeä paineilmasta luotettavasti ja edullisesti, kun typpikaasun tarve on suuri.

Midigas typpigeneraattori on kustannustehokas, luotettava ja turvallinen ratkaisu, kun typentarve on vähäinen tai keskisuuri.

Tuota laboratoriokaasut itse kaikkiin analyysitarpeisiin: Typpi, Vety, Nollailma.