Paineilman laatustandardit

Teollisuudessa yleisin käytössä oleva standardi on ISO 8573.1., johon pohjautuvat yleisesti käytössä olevat laatunimitykset, kuten puhallusilma, työilma ja instrumentti-ilma.

Hengitysilmalle ja lääkkeelliselle ilmalle on omat tiukemmat standardinsa EN 12021 sekä sitä täydentävä European Pharmacopoeia


Paineilman laatustandardi ISO 8573-1:2010 määrittelee paineenalaisen ilman hyväksyttävät jäännöspitoisuudet pölyn, veden ja öljyn suhteen.

Hengitysilman puhtausvaatimukset luokitellaan standardissa EN 12021. Standardi määrittelee hengitysilmaksi kelpaavan ilman happi-, hiilidioksidi-, hiilimonoksidi- ja öljypitoisuudet sekä kastepisteen.

Sairaala- ja lääkkeellisen paineilman standardi European Pharmacopoeia määrittelee EN 12021:n lisäksi typen oksidit, rikkidioksidin ja vesisisällön (kastepiste -45 ºC atmosfäärisenä).