Esimerkkijärjestelmä - laatuluokka 1.4.1 standardin ISO 8573 mukaan


 Kastepiste
 +3 ºC - +6 ºC
 Öljypitoisuus  0,01 mg/m3 (höyrynä ilmassa)
 Partikkelipitoisuus  0,01 µm

Kompressorit

Järjestelmään kuuluu kolme öljyvoideltua kompressoria.

Säiliöt (sinkityt)

 • Jälkikäsittelyn molemmin puolin on asennettu säiliöt
 • Molemmat säiliöt on varustettu automaattisella lauhteenpoistolla (lauhteita ei saa sellaisenaan laskea jäteveden joukkoon, vaan lauhteet tulee johtaa öljyn/vedenerotuskaivoon)
 • Säiliöt tasaavat suodattimiin ja kuivaimiin meneviä virtauksia
 • Varsinkin ensimmäinen säiliö toimii passiivisena tukkeutumattomana suodattimena ennen varsinaisia suodattimia.
 • Jälkimmäisen säiliön avulla kyetään hallitsemaan verkostoon meneviä virtauksia ja ylläpitämään tarkemmin tarvittavaa painetasoa. Lisäksi jälkimmäinen säiliö toimii "viimeisenä suodattimena" ennen ilman virtausta verkkoon.
 • Säiliöt on putkitettu siten, että virtaus tulee sisään keskikohdasta (tai sen alapuolelta) ja virtaus ulos lähtee yläosasta tai mieluiten päältä.

Putkistomitoitus ja putkimateriaalit

 • Putkistomateriaali putkiston alkupään osalta eli ennen jälkimmäistä painesäiliötä on ruostumatonta terästä. Sen jälkeen putket voivat olla normaalia ns. "mustaa putkea".
 • Tutkimusten mukaan jäähdytyskuivaus ei täysin pysäytä korroosiota, mutta koska vesi ei tässä tapauksessa pääse tiivistymään putkistoon ja suodatus on hyvin järjestetty, korroosionopeus on tämän jälkeen hyvin hidas.
 • Mikäli paineilman kastepisteen taso on parempi kuin -35°C, vedestä johtuva korroosio käytännössä pysähtyy.
 • Mikäli putkistoa kuitenkin ulkopuolelta rasitetaan happamilla olosuhteilla, se pitää valmistaa korroosiota kestävistä materiaaleista.

Lauhteenpoisto

 • Lauhteenpoistimet ovat magneettiventtiileillä toimivia, ilmaa tuhlaamattomia pinnanmittaukseen perustuvia malleja.
 • Jokainen lauhdepoistin on putkitettu erikseen lauhdekaivoon.
 • Lauhteenpoistoletkujen materiaaliksi riittää nylon-vahvisteinen muoviletku. Sitä on helppo putkittaa ja se on edullista.

Suodattimet

 • Suodatusjärjestelmä on kahdennettu järjestelmä: AO-esisuodatin 1 µ sekä kuivaimen jälkeen AA-hienosuodatin 0,01 µ öljynpoistoon.
 • Mikäli prosessi on jatkuva, suodattimet kannattaa yleensä kahdentaa, kuten esimerkissä. Tällä järjestelyllä suodattimien suodatuspanokset kyetään aina vaihtamaan prosessia pysäyttämättä.

Jäähdytyskuivain

 • Haluttuun kastepisteeseen päästään 3 kompressorin huippukapasiteetin mukaan mitoitetulla jäähdytyskuivaimella