Paineilmajärjestelmän suunnittelun perusteita


Paineilman käyttötarkoitus ja tarvittava laatu

Paineilmajärjestelmien rakentamisen suurimmat säästöt tai tappiot tehdään yleensä jo suunnitteluvaiheessa.

Kun asiakas ensimmäisen kerran ottaa yhteyttä laitetoimittajaan, hänen tulisi tietää

 • Mihin paineilmaa käytetään
 • Karkea arvio kulutusmääristä

Tämän perusteella voidaan

 • Tehdä arvio sopivasta paineilman puhtausasteesta (ks. paineilman laatuluokat)
 • Tehdä arvio sopivasta paineilman tuottotavasta: öljyvoideltu kompressori, öljytön kompressori
 • Mitoittaa oikeankokoiset laitteet

Paineilmajärjestelmän sijoitus

 • Laitteiden oikean mitoituksen lisäksi myös paineilmajärjestelmän sijoituspaikka on suunniteltava toimivaksi ja mahdollisesti sellaiseksi, että se on tulevaisuudessa laajennettavissa.
 • Tiloja suunniteltaessa kannattaa muistaa, että normaali ilmajäähdytteinen kompressori lämmittää ympäristöään samalla teholla kuin on sen sähkömoottorin ottoteho. Eli jo n. 8 m3/min tuottava kompressori lämmittää ympäristöään n. 50 kW:n teholla.

Imuputkisto

 • Imuilman otto kompressoriasemalle kannattaa järjestää muualta kuin kompressorihuoneesta
 • Imuilman otto tulisi järjestää tapahtuvaksi viileästä ja pölyttömästä paikasta
 • Suositeltavaa on johtaa ilma kompressoriin rakennuksen pohjois- tai itäseinältä
 • Kun imuilma otetaan rakennuksen ulkopuolelta imuilmaputki tulee mitoittaa niin suureksi, että ilman virtausnopeus ei ylitä arvoa 6 m/s ja kokonaispainehäviö ulkoilmasta kompressorille ei saa olla suurempi kuin 1,5 - 2 kPa (0,015 - 0,02 bar). Mikäli painehäviö kasvaa suuremmaksi, kompressorien painesuhde muuttuu ja sen myötä myös tuotto.

Säiliö

 • Säiliökapasiteetin tehtävänä on pidentää kompressoreiden kuormitus-/ kevennysjaksojen pituutta ja tasata nopeiden paineilmakulutusten aiheuttamia painetason vaihteluita.
 Minimisäiliökoon määrittelyssä voidaan käyttää seuraavaa kaavaa:
Vmin, säiliö = tasaavan kompressorin tuotto (m3/min) /4
 • Eli mitä pienempi tasaavan kompressorin kapasiteetti on, sitä pienempi säiliö riittää. Mikäli tasaavana kompressorina toimii 12 m3/min tuottava kompressori, minimi tasaussäilin koko on 3 m3.